เพลงอริยะ หมายเลข ๘

วันนี้ ในวันนั้น
เมื่อ ๒๕๖๖ ปี ล่วงมาแล้ว
ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน

ท่ามกลางแมกไม้ที่เอนซบกัน
ด้วยความรัก
เสียงนก เสียงสัตว์ เสียงล้อเกวียน…
ใบไม้ไหว… ฯลฯ
ดังประสานขับกล่อม
ยากที่คีตะแห่งมนุษย์ใดจะคิดได้
ชฎิล ๕ คน นั่งฟังอย่างสำรวม
เบื้องหน้าพระพุทธองค์
เสียงที่เปล่งกล่าวดังกระหึ่ม
กังวานไปทั่วป่าอิสิปตน ฯ
ย้ำเน้นถึงการแสวงหามรรคา
แห่งโมกขธรรม ๒ ฝ่าย

ฝ่ายหนึ่งเอาแต่เสพ เพลิดเพลิน
จมอยู่ในปลักแห่งกาม
ฝ่ายหนึ่งทรมานตัวเองด้วยตบะธรรม
อันแข็งกร้าวและดุดัน
และผลที่จบลงด้วยน้ำตาทั้ง ๒ ฝ่าย
มรรคาที่แท้นั้น คือ อะไรกันแน่ ?

"ฟัง…ฟังเราตถาคต จะบอกกล่าว…"

ธรรมคีตะแห่งอริยสัจ
เริ่มแผลงฤทธิ์ขึ้นแล้ว
หลังจากที่หายสาบสูญไปนานแสนนาน
มายาธรรมกำลังถูกพระพุทธองค์บดขยี้
กองทัพมาร ระดมพลมาหมดสิ้น
เร่งสร้างกำแพงแห่งอวิชชาขวางกั้น
เสียงเร่งเร้าอย่างฮึกเหิม
ของเหล่ามารสนั่นทั่ว
พวกมันต่างก็คิดว่า
จะต้องชนะอีกตามเคย
เริ่มแล้ว สงครามได้เกิดขึ้นแล้ว

ธรรมลีลายังคงพลิ้ว
อย่างอาจหาญและเด็ดขาด
แต่กำแพงกลับแข็งแกร่งยิ่งกว่าภูผา
กงล้อธรรมจักรระอุเย็นอย่างเต็มที่
กำลังสั่นสะเทือนปะทะกำแพงแห่งอวิชชา

เสียงพระพุทธองค์ยังคงไหลเรื่อย
อย่างอาจหาญ
ไร้แววเหน็ดเหนื่อย ขลาดกลัว ระย่อ
นอกจาก เบิกบาน ๆ ๆ ๆ ๆ

ชฎิลทั้ง ๕ ยังคงฟังอย่างสำรวม
ดวงตาเริ่มใสกระจ่างทีละน้อย
ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งพลังแห่งธรรมได้

วันตัดสินโลก-ตัดสินธรรม ได้มาถึงแล้ว
เสียงพังทลายประสมกับความเสียใจ
ของเหล่ามาร
ดังระงมหวีดหวิวไปทั่ว

" อัญญาสิ ๆ โกณฑัญญะ รู้แล้ว"
"โกณฑัญญะ รู้แล้ว โกณฑัญญะ รู้แล้ว"
เสียงอุทานของพระพุทธองค์
ดังกึกก้องอย่างสงบ
"เราอนุญาตให้เธอเป็นภิกษุ ณ บัดนี้" …

องค์แห่งไตรรัตน์ ได้เกิดขึ้น
ชีวิตของศาสนา
บรรลุถึงจุดครบสมส่วน ณ บัดนี้

กงล้อแห่งธรรมจักร
เริ่มหมุนอย่างรุนแรงแต่อ่อนโยน

และวันนี้ อีกครั้ง
ที่เสียงเศร้าโศก
อย่างหวีดหวิวครวญครางขึ้น
ใครเลยจะคาดคิด
จากป่าอิสิปตน ฯ มายังสันติอโศก
แวดล้อมด้วยไม้นานาพันธุ์
ที่กำลังจะเป็นบรรพบุรุษให้ได้
ดวงอาทิตย์เริ่มคล้อยจากกลางศีรษะ

ธรรมคีตะส่งผ่านกันมา
ด้วยวิญญาณแห่งพุทธะ
นับแสน นับล้านดวง
เสียงบอกกล่าว
"อัญญาสิ ๆ ๆ ๆ" ดังอย่างวิเวก
ผ่านอดีตอันไกลโพ้น… มาถึงปัจจุบัน

ธรรมทายาทกำลังประชุม
ดูพิธีกันอย่างจดจ่อ
ท่ามกลางพระสังฆสาวก
ผสมหมู่ผู้อริยะ
ผู้สืบทอดเจตนารมณ์
ของพระศาสดา อย่างเด็ดเดี่ยว
ผู้หล่อหลอมหัวใจตน
รวมไว้กับธรรมเป็นเอก

ชายหนุ่มอีก ๒ คน
พร้อมแล้วที่จะสืบทอดงาน
ของพระพุทธองค์
ยินดีตัดหัวถวาย
องค์พระผู้มีพระภาค
เสียงหวีดหวิวของเหล่ามาร
ดังเป็นครั้งสุดท้าย

เมื่อธรรมโลหิต ๒ สาย ราดรด
ศากยบุตรองค์หลังสุด
แห่งอาสาฬห ฯ นี้ ได้เกิดขึ้นแล้ว
เพื่อยืนยันฤทธิ์แห่งสัจธรรม
มีจริง เป็นจริง
กงล้อธรรมจักร ถูกเติมพลังอีก
๒ สังฆสาวกใจหาญ
มันกำลังครางกระหึ่ม
อย่างกึกก้องกัมปนาท !!

"ท่านภันเตโกณฑัญญะ
นี่คือ… อาวุโส วสวัตติโก
และ นี่คือ … อาวุโส ฌานวัณโณ
ผู้เป็นสหชาติเดียวกันกับท่าน"

เผ่าพันธุ์แห่งพุทธชาติ
ได้เพิ่มพูนขึ้นอีกแล้วหนอ !!

"สูญญาณู"

ห ม า ย เ ล ข

เลือก
เพลง
อริยะ

หมายเลข

[0]


[1]


[2]


[3]


[4]


[5]


[6]


[7]


[8]


[9]


[10]