เพลงอริยะ หมายเลข ๗

ในโลก ในสังคมมนุษย์ ทุกวันนี้
กำลังจะเป็น "กลียุค"
หรือ บางคนเรียกว่า "กลียุค" แล้วด้วยซ้ำ
เพราะโลก เพราะสังคม แล้ง "ธรรมะ"

เครื่องมือสำคัญที่สุด
ที่มนุษยชาติในโลกขณะนี้
กำลังต้องการมาใช้
เพื่อปราบยุคเข็ญ นั้น

ไม่ใช่อะไรเลย
คือ"ธรรมะ" ที่เป็นสัจธรรมเท่านั้น

แต่มนุษย์เองยังไม่เชื่อ
เพราะยังไม่รู้จริง
ยังมองไม่เห็นได้
ยังไม่เคยลองดู
จนมีประสิทธิ์ภาพของ "ธรรม" แท้ ในตน

ยอดแห่งความใฝ่ฝัน-ไขว่คว้า-แสวงหา
ของมนุษย์ทุกวันนี้ นั้น
คือ สันติภาพ ความยุติธรรม
ความอิสระเสรี
อย่างสมบูรณ์พูนสุข ที่ราบรื่นร่มเย็น
ของมนุษย์ทุกผู้ ทุกกลุ่มสังคม

แต่… จะเกิดไม่ได้ อย่างมั่นคง
และ จริงจังเลย

ถ้าคนทั้งหลาย
ไม่มุ่งหน้าหันเข้าหา "ธรรมะ"
ปรับปรุง "จิตวิญญาณ" ของตน
และของกันและกัน
โลก และกลุ่มมนุษย์ทุกกลุ่มในโลก ทุกวันนี้
ไม่มีอะไรจะจำเป็นที่สุด อย่างรีบด่วนที่สุด
เท่า "ธรรมะ" ที่เป็นสัจธรรม

ขอยืนยันดั่งนี้ จริง ๆ
มนุษย์ยุคสมัยนี้ เก่งที่สุดแล้วจริงๆ
ในทางการสร้างสรร และวาง "ระบบ" ต่าง ๆ
อันเป็นเรื่องของ "วัตถุ"

แต่ มนุษย์ยุคสมัยนี้ ก็ล้มเหลวเลอะเลือน
และไร้ประสิทธิภาพที่สุดเช่นกัน
ในทางการสร้างสรร และวาง "ระบบ" ต่าง ๆ
อันเป็นเรื่องของ "จิตวิญญาณ"

หากไม่สร้าง"สมดุล" ฝ่ายจิตวิญญาณ
ของมนุษย์ ขึ้นมาให้ได้
นั่นคือ การล้มเหลวอย่างสิ้นชาติ
แห่งความเป็นมนุษย์ ในสังคม ในโลก
แม้ใครจะยังไม่เชื่อดั่งนี้ ในขณะนี้ก็ตามเถิด

แต่ก็ขอยืนยันคำกล่าวนี้.

ห ม า ย เ ล ข

เลือก
เพลง
อริยะ

หมายเลข

[0]


[1]


[2]


[3]


[4]


[5]


[6]


[7]


[8]


[9]


[10]