ชีวิตจำลอง

๑. โรงเรียนกินนอน

๒. น้ำท่วมใหญ่

๓. สมัยหวอ

๔. แม่ค้าหาบเร่

๕. พ่อค้าปลาสด

๖. วัดสำเหร่

๗. บ้านสมเด็จ

๘. นายร้อยห้อยกระบี่

๙. นายทหารใหม่

๑๐. ไม่ถึงคราว

๑๑. สมใจนึก

๑๒. ๖ ตุลา

๑๓. เหมือนเตรียมเป็นผู้ว่าฯ

๑๔. วัดค่าสังคม

๑๕. ผมไม่มีอนาคต


ชีวิตจำลอง เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่ง ที่มียอดการพิมพ์ซ้ำ ถึงสามครั้ง เป็นจำนวนทั้งสิ้น ถึง ๑๕๐,๐๐๐ เล่ม ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ และได้หมด ไปจากตลาด ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันนี้ หาอ่านได้ยาก เราจึงได้นำเสนอ ให้คนรุ่นหลังได้อ่าน และศึกษากัน ทางสื่อไอที

 

จากใจถึงใจ

แม้จะมีการพูดถึงผม เขียนถึงผมไว้ในหลายแห่ง แต่ก็ไม่ใคร่มีใคร ทราบว่าผมเป็นใคร มาจากไหน

ชีวิตผม อยู่มาเกินครึ่งศตวรรษแล้ว ความตายได้ย่างใกล้ เข้ามาทุกที ผมน่าจะได้บันทึกเรื่องราว บางแง่บางมุมไว้บ้าง เพื่อให้หลายๆ ท่านได้ทราบ

“ชีวิตจำลอง” จึงเกิดขึ้น และอยู่ในสายตาของท่าน ณ บัดนี้

ชีวิตจำลอง จำลองชีวิตของเด็กจนๆ คนหนึ่ง ลูกแม่ค้าหาบเร่ ลูกพ่อค้าปลาสดเล็กๆ เป็นเด็กรับใช้ ของผู้มีใจเมตตา ครอบครัวหนึ่ง โตขึ้นรับใช้ คนทั้งกรุงเทพฯ

ผมขอขอบพระคุณ ที่กรุณาสละเงินซื้อหา และสละเวลา อันมีค่าของท่าน อ่านหนังสือเล่มนี้ ที่เขียนโดย นักเขียนจำเป็น ชื่อ ”จำลอง” ขอบพระคุณครับ

พล.ต.จำลอง ศรีเมือง
๗ มกราคม ๒๕๓๓

ชีวิตนี้เป็นของผม

ผมขอยืนยันว่า จะซื่อสัตย์และเสียสละ ตลอดชีวิต ซึ่งได้ปฏิบัติตนเช่นนี้มานานแล้ว มิใช่เพิ่งจะมาทำ ตอนเป็นผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครนี้เท่านั้น

แม้จะมีอะไรมาข่มขู่ กดดัน บีบคั้น ก็ไม่มีวันที่ผมจะยอมสยบ โอนอ่อนผ่อนตาม ให้กับความไม่ถูกต้อง ถ้ายอมก็เท่ากับ ผมทรยศต่อตัวเอง และสังคมประเทศชาติ

ชีวิตนี้เป็นของผม ผมจะเป็นคนซื่อสัตย์ เสียสละตลอดไป โดยไม่หวั่นไหว ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับผม เป็นไรเป็นกัน

เพราะผมคือผม จำลอง ศรีเมือง

พล.ต.จำลอง ศรีเมือง

 จุดยืนที่ตรงกัน

“จดหมายนี้เขียนเมื่อตอนเช้าวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ถึงใครก็ได้ ที่เป็นชาวกรุงเทพมหานคร ที่มีจุดยืนตรงกัน และเข้าใจดีต่อผลงานที่ผ่านมา ของ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง และคณะผู้บริหาร

พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ได้รับใช้ชาวกรุงเทพฯ มาครบ ๔ ปีตามวาระ เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ เป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่น ที่ผ่านการเลือกตั้ง ให้เข้ามาบริหารงาน เพื่อชาวกรุงเทพมหานคร ประมาณกว่า ๕ ล้านคน

พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ได้รับเลือกตั้ง เมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ และผมได้ทำงาน ร่วมกับท่านโดยตรง ในฐานะคนร่วมกระทรวงมหาดไทยด้วยกัน เป็นเวลา ๙ เดือน (หย่อน ๔ วัน) โดยไม่มีปัญหาอย่างใดทั้งสิ้น เพราะจุดยืน และแนวคิดตรงกัน อยู่ที่การบุกเบิก และบุกบั่น ในการสร้างผลงาน ด้วยความสุจริตใจ

ผมเป็นคนหนึ่ง ในจำนวนคนกรุงเทพฯ หลายแสนคน ที่คาดหวังต่อพล.ต.จำลอง ศรีเมือง ตั้งแต่เริ่มแรก มาจนถึงบัดนี้ ผมไม่ทราบว่า พล.ต.จำลอง ศรีเมือง จะลงสมัครอีกหรือไม่ เพียงทราบใจตนเองว่า ที่ผ่านมานั้น ผมพอใจมาก

สิ่งที่มองเห็นมาโดยตลอดก็คือ

๑.ความตั้งใจในการบริหาร ความรับผิดชอบ อย่างซื่อสัตย์สุจริต และขยันหมั่นเพียร คงจะหาได้ยาก สำหรับนักบริหาร ที่ตื่นนอน แล้วเริ่มงานประจำวัน หลัง ๔ นาฬิกา จนถึงค่ำคืนของแต่ละวัน

๒. ไม่มีความคิดกอบโกยโกงกินใดๆ มีแต่สละรายได้โดยชอบ เพื่อประโยชน์สุข ของชาว กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสละเวลา และแรงงานเท่าที่มี เหมือนคนทั้งหลาย ให้เขาเหล่านั้น

๓. เป็นผู้รักษาสัจจะ ความชอบธรรม และความยุติธรรม อย่างเสมอต้นเสมอปลาย มองผลประโยชน์ของประชาชน และส่วนรวมเหนือสิ่งอื่นใด อันควรเป็นคุณธรรม ที่คนควรประพฤติปฏิบัติ

๔. มีความคิดริเริ่ม และทำความริเริ่มให้เป็นจริงได้ ในหลายๆโครงการ ท่ามกลางปัญหา และอุปสรรค นานาประการ แม้ไม่ถึงขั้นสมบูรณ์ที่สุด แต่ก็ทำให้ชาวกรุงเทพฯ พอใจได้สูงในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ กรุงเทพมหานคร สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย การระบายน้ำฝน และน้ำท่วม การกำจัดขยะมูลฝอย ที่พอกพูนขึ้นทุกวัน การสร้างและซ่อมบำรุง ถนนหนทาง เพื่อผ่อนคลายความแออัด ขัดติดของจราจร และการจัดหา จัดทำแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับประชาชน และเยาวชน

๕. มีความอดทนเป็นเลิศ ในท่ามกลางมรสุมแห่งความขัดแย้ง ทางการบ้านและการเมือง มุ่งแก้ไขปัญหา โดยอาศัยความจริง และตัวบทกฎหมายเป็นที่ตั้ง พร้อมทั้งกระทำตนเป็นผู้เข้าถึงปัญหา อย่างไม่ย่อท้อ

ชาวกรุงเทพฯ ได้รับสิ่งที่เขาคาดหวังมากขึ้น ดีขึ้นในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา ท่ามกลางความอยากที่ยังไม่เต็ม และความพอ ที่ยังพร่องอยู่ ถึงกระนั้น เขาก็ยังมีความปรารถนา ตราบเท่าที่ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่

เราเห็นความจริงทางการเมืองว่า ชีวิตมิได้โรยด้วย กลีบกุหลาบที่หอมหวน วันหนึ่งอาจราบรื่น อีกวันหนึ่งย่อมขรุขระ และอีกวันหนึ่ง อาจจบสิ้นหรือเกิดใหม่ ชีวิตของพล.ต.จำลอง ก็คงไม่พ้นสภาพเช่นนี้ แต่เราก็ยังต้องการ ให้เติบโตจากการเกิดแล้ว โดยไม่ถึงดับเร็วเกินไป

ศรัทธาของชาวกรุงเทพฯ คงจะไม่สูญเปล่า จากความหวังที่เคยมอบให้ และคงจะเอาใจช่วยต่อไป อย่างมากมาย”

สิทธิ จิรโรจน์

(จาก น.ส.พ.มติชน ฉบับประจำวันที่ ๑๗ พ.ย.๒๕๓๒)ของขวัญวันเกิด

๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒

เรื่อง    การอวยพร มอบดอกไม้ และของขวัญในวันเกิด

เรียน    ท่านที่เคารพ

วันเกิดของผม ๕ กรกฎาคมปีนี้ เหมือนกับวันเกิดปีก่อนๆ คือผมได้แก่ไปอีกปีหนึ่ง ใกล้วันตายไปอีกปีหนึ่ง ควรจะเร่งทำความดีมากขึ้น

ท่านที่เคารพบางท่าน อาจประสงค์จะอวยพร หรือมอบดอกไม้ หรือมอบของขวัญวันเกิด ผมขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง ในความกรุณาของท่าน และต้องขออนุญาตท่าน ขอให้ผมได้ปฏิบัติ เหมือนที่แล้วๆมา คือขออนุญาต มิให้มีการอวยพร มอบดอกไม้ และของขวัญวันเกิด อันจะเป็นการเสียเวลาทำงาน หรือเวลาพักผ่อนทั้งของท่าน และของผม หากท่านประสงค์ดังกล่าว ขอได้โปรด เปลี่ยนเป็นให้การสนับสนุน ในการทำงานของผม และคณะ เพื่อความเจริญของกรุงเทพฯ และสังคมประเทศชาติ

ขอบพระคุณครับ

พล.ต.จำลอง ศรีเมืองปกหลัง

“เพราะมีความเข้าใจผิด คนส่วนใหญ่ จึงมักปิดบังเบื้องหลังของตน ความจริง คนที่ก่อร่างสร้างตัว มาด้วยความยากลำบาก ไต่เต้าขึ้นมาได้ น่าภาคภูมิใจกว่าคนที่เกิดมา บนกองเงินกองทอง เสียด้วยซ้ำไป

ผู้ว่าฯ จำลองน่าภาคภูมิใจ ผมพูดกับคุณแม่เสมอๆว่า ผู้ว่าฯนั้น ความซื่อสัตย์สุจริต ประกันได้ ความอดทนต่อความยากลำบาก และความเห็นอกเห็นใจ คนยากคนจน ประกันได้ เพราะตัวเองเคยผ่านมาแล้ว”

พลเรือเอก อุดม พุ่มหิรัญ

อดีตรองผู้บัญชาการทหารเรือ

พฤษภาคม ๒๕๓๒

(จากหนังสือ ชีวิตจำลอง พิมพ์ครั้งที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๓ จำนวน ๕๐,๐๐๐ เล่ม)