ชีวิตจำลอง

๑. โรงเรียนกินนอน

๒. น้ำท่วมใหญ่

๓. สมัยหวอ

๔. แม่ค้าหาบเร่

๕. พ่อค้าปลาสด

๖. วัดสำเหร่

๗. บ้านสมเด็จ

๘. นายร้อยห้อยกระบี่

๙. นายทหารใหม่

๑๐. ไม่ถึงคราว

๑๑. สมใจนึก

๑๒. ๖ ตุลา

๑๓. เหมือนเตรียมเป็นผู้ว่าฯ

๑๔. วัดค่าสังคม

๑๕. ผมไม่มีอนาคต