ปีที่ ๑๘ อันดับที่ ๑๐๔ พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๔๖
ฉบับ...เดิมพันอนาคต


คำตอบจากต้นไม้
บทเรียนจากบ้านด่าน ..วิธีสร้างชุมชนปลอดยาฯ
ชาดก ... รับรองอนาคต
หัวใจแกร่งด้วยถ้อยคำ
คุณครูในดวงใจ
ประทับใจคุณยายเพ็กลั้ง
เรื่องของความยุติธรรม
หยาดเหงื่อเพื่อลูก
คำสารภาพของคนบาป
แม่กุ้งแห้งกับพ่อตุ้ยนุ้ย
บทวิจารณ์ การเดิมพันในชีวิต
รอบบ้านรอบตัว ธุรกิจกำไร
กสิกรรมพลิกฟื้นชาติ
บันทึก...ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า
ถ้อยคำสิริมงคล ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เข้าฯ
ปัจฉิมลิขิต

(ดอกหญ้าอันดับที่ ๑๐๔ พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๔๕)