nurse

  [.]
  [165] อีกกี่ศพจึงจะพบสัจจะ
  [162] สันโดษ ทางสู่ความพ้นทุกข์
  [159] หากรู้สักนิด
  [157] อีกหนึ่งดาวที่เข้าวัด
  [154] ต้นไม้ที่โค่นล้ม
  [152] หยุดหัวใจไว้ที่รัก
  [149] หัวใจสีแดงในชุดขาว
  [145] จนกว่าเราจะตายจากกัน
  [143] เหตุเกิดที่ปาก
  [141] นาวาแห่งความทุกข์
  [136] โชคดีของชีวิต
  [132]  ไปเถิด บนเส้นทางที่หนาวเย็น
  [151]  บทเรียนแห่งการพลัดพราก