เพลงชีวิต หมายเลข ๕

ไม่มีนิยายในความจริง
และ จะไม่มีความจริงในนิยาย
แต่ นิยายนั่นแหละจริง
และ ในความจริงนั่นแหละ คือ นิยาย !

ในโลกนี้ ใครจะรู้บ้างเล่าว่า ไม่มี"ความตาย"
แต่ "ความตาย" ก็แสดงตัวอยู่ทุกซอกของโลก

ในโลกนี้ ใครจะแจ้งได้บ้างเล่าว่า
ไม่มี"ความเศร้า"
แต่ "ความเศร้า" ก็แสดงตัวอยู่ทุกซอกของใจรันทด

ในโลกนี้ ใครจะเห็นได้บ้างเล่าว่า ไม่มี "ความสุขสมใจ"
แต่ "ความสุขสมใจ" ก็แสดงตัว
อยู่ทุกซอกของใจกระหาย

ในโลกนี้ ใครจะเข้าใจได้บ้างเล่าว่า ไม่มี "ความทุกข์"
แต่ "ความทุกข์" ก็แสดงตัว
อยู่ทุกซอกของใจแห่งคนผู้มีปัญญา

ในโลกนี้ ใครจะแทงทะลุโลกได้บ้างเล่าว่า
ไม่มี "ความว่าง"
แต่ "ความว่าง" ก็แสดงตัว
อยู่ทุกซอกของใจแห่งคน ผู้หมดความติดหลง

คนผู้มีปัญญาเท่านั้น
ที่จะเห็นแจ้งแทงทะลุ "ความไม่จริงในนิยาย"
เพราะไม่งมงายกับ "ความสุขสมใจ"
อันเป็นนิยายบทสำคัญของโลก

และคนผู้ล้างความหลงใหลเกาะเกี่ยวติดตัง
ออกจากใจได้สิ้นเกลี้ยงเท่านั้น
ที่จะเห็นแจ้งแทงทะลุ "ความจริงในนิยาย"
เพราะกล้ายืนยิ้มอยู่กลาง "ความทุกข์"
อันเป็นนิยายบทสำคัญของโลก.

๑ มิถุนายน ๒๕๑๔

  

ห ม า ย เ ล ข

เลือก
เพลง

หมายเลข

[1]


[2]


[3]


[4]


[5]


[6]


[7]


[8]


[9]


[10]