ฉบับที่ ๑๒๙
เมษายน ๒๕๔๔

อ่าน ฉบับที่ 130 . 131

คนบ้านนอกบอกกล่าว (จำลอง) การเมืองอาริยะ หรือ การเมืองบุญนิยม คุยนิดคิดหน่อย
บ้านป่านาดอย (จำลอง) จากผู้อ่าน ๑๒๙ สีสันชีวิต (นายกิติกร มีทรัพย์)
ทำสงครามยากับประเทศยากจน พ่อจ๋า แม่จ๋า (แว้งที่รัก) ฐานกำเนิดแห่งอำนาจรัฐ
เปิดเล่ห์ข้ามโลก (ตอนที่๒) นิติภูมิ รอยด่างแห่งกาลเวลา (ตอนจบ) กินใหม่ชีวิตใหม่ฯ (ตอนจบ)
บ้านเมืองอาริยะ (ชาดก) คนไม่มีดี (เวทีความคิด) มิตรแท้ มิตรเทียม มิตรเสียสละ
การอนุรักษ์พลังงานและน้ำ (๑) เบิกฟ้าหน้าใหม่ของสภา แม่พิมพ์ของลูก
ยำผักกาดหอม เพื่อสุขภาพ ชีวิตนี้มีปัญหา ๑ ชีวิตนี้มีปัญหา ๒
ข้าพเจ้าคดอะไร ??? (๑๒๙) กรมการศาสนา (กติกาเมือง) หัวติดดิน (ปิดท้าย)