>เราคิดอะไร


ฉบับที่ ๑๗๒ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ฉบับ
จะรวยนั้นยากช้า
แย่งตุน ไร้คุณค่า เสริมอัตต
จะจนนั้น ง่าย เร็ว
สละ สะพัด มีคุณค่า ละอัตตา

คนบ้านนอกบอกกล่าว
จะรวยนั้นยาก ช้า จะจนนั้น ง่าย เร็ว นัยปก
จากผู้อ่าน
คุยนิดคิดหน่อย
บ้านป่านาดอย
ข้าพเจ้าคดอะไร
สิ่งมหัศจรรย์ของนักการเมือง
ชีวิตนี้มีปัญหา๑
ชีวิตนี้มีปัญหา๒
รักษ์วัฒนธรรมเดินตามรอยพระยุคลบาท
นิทานเซน สมัยใหม่ - สมัยเก่า
สำนึกบุญคุณ (มหาอัสสาโรหชาดก)
ความคิดทางการเมืองในพระพุทธศาสนา สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง
คำกรอง กรองคำ
ใจสองของชายสองคน
ใครคือชาวพุทธไทยร่วมสมัย
ปรากฏการณ์ที่บอกชี้ ความไร้สติ และ มิจฉาทิฐิในสังคม
มองอีกมุม เวทีความคิด
กสิกรรมธรรมชาติแบบยั่งยืน (ปุ๋ยสะอาด)
สวรรค์อยากจน นรกอยากรวย
บทความชวนคิด

สังคมดี-ร้าย อยู่ที่ผู้นำ
ครัวมังสวิรัติ ชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
ปัจจุบันเป็นผลของอดีต เป็นเหตุของอนาคต
รวยแล้วไม่โกง

-เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๗๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗-