>สารอโศก

สารอโศก อันดับที่ ๒๔๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
สารบัญ

พระบรมราโชวาท
บันทึกจากปัจฉาสมณะ : อายุพ่อผ่านมานานแล้ว ลูกจะสานฝันของพ่อสืบต่อไป
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
เดินตามรอยพ่อ : สายเลือดพุทธ ...สม.นวลนิ่ม
กว่าจะถึงอรหันต์ : พระเชนตเถระ
โรงบุญ ๕ ธันวามหาราช : สถิติโรงบุญฯ
อโศกยุคไตรสิกขา ที่ ๓ (ตอน ๒)
กรรมตามสนอง
จากโลกีย์ถึงโลกุตระ : น.ส.กลั่นบุญ ชูทอง
สานฝันกู้ดินฟ้า บุญญาวุธ หมายเลข ๓

จดหมายจากญาติธรรม
เปิดหน้าต่างต.อ. : เครื่องดื่ม ปัญหาที่ควรใส่ใจ
บันทึกคนวัด :
อีกไม่นาน...คงได้ดี
ใต้ร่มอโศก
หอมดอกพุทธา
รายงานจากพุทธสถาน ต่างๆ : พฤศจิกายน