มีนาคม - เมษายน ๒๕๔๔

การสอนตามวิธีการของพระพุทธเจ้า
ข้อคิดเพื่อชีวิตเป็นสุข ขอบคุณ ขอโทษ
ฉันเองบันดา
ด้วยความห่วงใยจากใจครู
ตัวตนที่สร้างปัญหาให้แก่มนุษย์ (บทวิจารณ์)
เต่าล้านปี ชาดก
ธรรมชาติอโศกในอินเดีย
นกกระเรียน (ไม่เลียนแบบคน)
บัณฑิตอักษรศาสตร์ ผู้เลือกที่จะเป็นกสิกร (น่ารู้จัก)
โบนี่ มาร์ติน ตอน ๕
ใบแรก
เพื่อนร่วมเดินทาง
มาช่วยกันกอบกู้ฟ้าดิน
บีบพุง (วันวาร)
สัมพันธภาพสังคมพุทธ
หลากหลายอัตตา
อย่า(ทำตัว) เป็นน้องเล็ก (ถ้อยคำสิริมงคล)
พิราบคาบข่าว
ปัจฉิมลิขิต