[127]
[128]งาน!งาน!งาน! ตอน มุดมิดหมุดหมิด
พ่อจ๋า แม่จ๋า [129]
[130] พ่อจ๋าแม่จ๋า (ตอนจบ)
หล่มลึก [131]
[132]
[133]
[134]

[136] สามเฒ่า : กะลิงขายกาแฟ

สนุกสนานแบบเด็กบ้านป่า [137]
[138] ไม่รู้จักบาปกรรม
ฮารีรายอ! ฮารีกายอ! [139]
สงคราม-สันโดษ [141]
[142] สงคราม สันโดษ ๒
โรงเรียนสันโดษ ตอนที่ ๑ [143]
  [144] โรงเรียนสันโดษ ตอนที่ ๒
บ้านนอกเข้าเมือง [145]
[146] บ้านนอกเข้าเมือง ๒
บ้านนอกเข้าเมือง (ตอน๓) [147]
[148] บ้านนอกเข้าเมือง (ตอนจบ)
บ้านนอกไปดูหนัง [149]
อ่านฉบับปัจจุบัน...ในกรอบ