สัมมนาครูสัมมาสิกขา ครั้งที่ 7 [232]

  [232] น้ำสมานใจ
  [231] แบกขี่หลังข้ามฟ้า
   

 

  พลตรีจำลอง กล่าวอาลัยถึงคุณเล็ก
(ลักขณา วชิรวาทการ)
น้ำใจใดที่ควรบูชา
คนอาภัพในทางธรรม
  สายใยหัวใจครู