หน้าแรก

ประกายธรรม
พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๔

 

1. ความดีจะเกิดได้มีได้ ก็ต้องควรรู้ว่า ความดีแท้ๆ คืออะไร

2. ชาติหน้ามีจริงหรือ

3. ใครแปลคำว่า คน คือ ผู้ประเสริฐ
เรียกได้ว่า ผู้นั้น ยังโง่อยู่อย่างแท้จริง


4. เมื่อใด คน จึงจะมี ค่า แก่ผู้อื่น หรือโลก

5. ยิ่งให้ไป ยิ่งจะได้มา

6. เมื่อใดคนจึงจะเป็นผู้มีประโยชน์ อย่างแท้จริง

6.2 หลงใหลใน "ตัวตน" ลองอ่านดู

6.3 "ฌาน" ที่มีในคนยังลืมตา

7. พุทธศาสนา วันนี้ มี ค่า ต่ำกว่าเมื่อวานนี้

8. อรหันต์ นั้นมีอยู่เต็มโลก
แม้ท่านก็เคยเป็น อรหันต์ เชื่อหรือไม่


9. ทำไมผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่บรรลุ เป็น พระอรหันต์เจ้า ซักที

10. ถ้าไม่อยากตายเร็ว จะทำอย่างไร

11. ทำดังนี้...จะมีแต่กำไร

12. นั่งสมาธิหลับตากันทำไม

13. เส้นเลือดใหญ่เส้นหนึ่งของผู้พึ่งธรรม

14. พุทธ สอนให้เรียนรู้อะไร

14-2. ปลูกจิตปัญญา

14-3. รู้ง่าย ทำก็ง่าย แต่คนไม่พยายาม
หัดทำนั้น คืออะไรเอ่ย


15. จะสร้างปัญญากันอย่างไร

15-2. ประสบ "ธรรม" หรือ "รู้แจ้งธรรม" แท้ ๆ คือเช่นไร