ปีที่ ๒๑ อันดับที่ ๑๒๒ พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๔๘


ฉบับ...ทิ้งความหลัง
พระราชดำรัส...
ใบแรก
สบายๆ วันปีใหม่ สุขภาพจิต
อยู่ที่ปัจจุบัน บทวิจารณ์
สถานการณ์ พุทธ - คริสต์ ในเกาหลี
ชาวอโศกในสายตานักวิชาการ
ปฏิบัติธรรมต้องเข้าป่าหรืออยู่เมืองกันแน่?
ซื้ออะไร ใช้กาลามสูตร เก็บมาฝาก
ขงจื๊อ คิดตามหนัง
สลับปรับเปลี่ยน
บ้านสะอาด ทำให้ลูกประสบความสำเร็จ
ธรรมะกับการเกษตร
โรงเรียน ความตาย
'ความจริง'
อโหสิเชื่อมมิตรภาพ (กุนตินีชาดก)
เราพูด (คิด) ในฐานะอะไร ?
ชีวิตก็เท่านี้ จะเอาอะไรกันนักหนา
ปลูกฝันไว้ในแผ่นดิน
ปัจฉิมลิขิต

(ดอกหญ้า ปีที่ ๒๐ อันดับที่ ๑๒๒ พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๔๘)
เจ้าของ สมาคมผู้ปฏิบัติธรรม พิมพ์ที่โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
๖๗/๑
ซอย ๔๔ ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ๑๐๒๔๐
จำนวนพิมพ์ ๒๔,๐๐๐ เล่ม