>เราคิดอะไร


ฉบับที่ ๑๖๖ เดือน พฤษภาคม ๒๕๔๗
ฉบับ คนมีไตรสิกขา คือ เครื่องบ่งชี้ความเป็นพุทธ

คนบ้านนอบอกกล่าว จำลอง ศรีเมือง
คนมีไตรสิกขา คือ เครื่องบ่งชี้ความเป็นพุทธ นัยปก
จากผู้อ่าน
คุยนิดคิดหน่อย
บ้านป่านาดอย จำลอง ศรีเมือง
แจ็คผู้ฆ่ายักษ์ ข่าวคนเอ๋ย
นักสู้ผู้สร้างป่า
นายดาบตำรวจวิชัย สุริยุทธ สีสันชีวิต
กำไร ขาดทุนของอาริยชน ข้าพเจ้าคดอะไร สมณะโพธิรักษ์ 021
ใครคือชาวพุทธร่วมสมัย ตอน ๓ ส.ศิวรักษ์
แว้งที่รัก ชบาบาน
ชีวิตนี้มีปัญหา ๑
ชีวิตนี้มีปัญหา ๒
พรหมวิหาร หลักการบริหารบ้านเมือง สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
โลกนี้ร้ายกว่าที่คิด ดร.นิติภูมิ นวรัตน์
คำกรอง กรองคำ
ภาพหลอน - ธารธรรม -
เป็น "พุทธ" หยุดทำบาป (กุลาวกชาดก)
เข้มแข็งจากข้างใน ศิวกานท์ ปทุมสูติ
การศึกษาเพื่อชีวิต การศึกษาเพื่อชุมชน เกษม คนไว
วิชาใดเท่ารู้จักอวิชชา - เสฏฐชน -
ลูกพ่อเมือง - เมตโต -
สงกรานต์บ้าเลือด เดือดไฟสงคราม วิมุตตินันทะ
สมชายคนซื่อ ฟอด เทพสุรินทร์
การเมืองไทย - ประคอง เตกฉัตร -
ร้อยรู้ไม่สู้หนึ่งทำเป็นธรรม พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

-เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๖๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗-