พระบรมราโชวาท แถลง ชนะใจ - ชนะภัย (ไฟ)
น้ำท่วมบ้านราช สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
พระพุทธเจ้ากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
จดหมายจากญาติธรรม รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆ ของชาวอโศก ใต้ร่มอโศก
เก็บเล็กผสมน้อย น้ำฉี่ดีจริงหรือ? ไร้บุญนิยมสังคมอันตราย
กรรมตามสนอง ดวงตามที่สาม หอมดอกพุทธา

 

ถ้าทุกคน ยึดมั่น ในความดี
ยึดมั่นว่า เราต้องช่วยกัน
และต้องพยายาม ที่จะปฏิบัติงานของตน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ด้วยความตั้งใจดี
ด้วยความเอาใจใส่ในหน้าที่ของตน

เชื่อได้ว่า ส่วนรวมจะอยู่ได้
อย่างมั่นคงและถาวร

(พระราชดำรัส พระราชทานแก่ คณะกรรมการสร้างศาลหลักเมือง สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๙ ก.ค.๒๕๑๘)

  น้ำท่วมบ้านราชธานีอโศก

 

  เพลิงไหม้ ร้านใจฟ้า ศีรษะอโศก

  งานอบรมสัจธรรมชีวิต เพื่อช่วย
  ชาวบ้านให้มีคุณธรรม
  แนะนำกสิกรรมไร้สารพิษ
  และสอนอาชีพต่างๆ
  ที่ราชธานีอโศก
  จ.อุบลราชธานี

 

 

โรงบุญ ๕ ธันวามหาราช
โอกาสสะสมบุญเนื่องในวัน "๕ ธันวามหาราช" เวียนมาให้ญาติธรรมทุกท่านเพิ่มบารมีกันอีกแล้ว ขอเชิญญาติธรรมที่ตัดสินใจ
พร้อมจัดโรงบุญวันไหน? ที่ใด? แน่นอนแล้วช่วยแจ้งไปทางสันติอโศกด้วย หรือจะสะดวกแจ้งพร้อมรายงานการแจกและ
มีภาพถ่ายเด็ดๆ ประกอบด้วย แจ้งได้ตั้งแต่บัดนี้ไป ...กรุณาอย่าส่งเกินวันที่ ๑๐ ธ.ค.๒๕๔๕ นี้
ส่งถึงคุณใบแก้ว ชาวหินฟ้า พุทธสถานสันติอโศก ๖๕/๑ ซ.เทียมพร ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐ โทร.๐-๒๓๗๔-๕๒๓๐   Asoke Network Thailand