พระบรมราโชวาท แถลง ชนะใจ - ชนะภัย (ไฟ)
น้ำท่วมบ้านราช สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
พระพุทธเจ้ากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
จดหมายจากญาติธรรม รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆ ของชาวอโศก ใต้ร่มอโศก
เก็บเล็กผสมน้อย น้ำฉี่ดีจริงหรือ? ไร้บุญนิยมสังคมอันตราย
กรรมตามสนอง ดวงตามที่สาม หอมดอกพุทธา

 สังฆสถานหินฟ้าน้ำ 
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๔๕

ชาวชุมชนฯร่วมกันสร้างโบสถ์ดินจนสำเร็จ และกำลังสร้างเรือนพักฝ่ายหญิง เด็กนักเรียนสัมมาสิกขามา ร่วมกิจกรรมกับชาวชุมชนฯ คือ ทำวัตรเช้า ร่วมรับประทานอาหาร ทำก้อนเชื้อเห็ด ตำข้าวซ้อมมือ ทำปุ๋ยชีวภาพ น้ำยาอเนกประสงค์ ปลูกผักไร้สารพิษ แต่จะหยุดวันอังคาร เพื่อศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา ช่วงนี้มีการศึกษาวิชาจักสานหวดนึ่งข้าวเหนียว

เหตุการณ์

อาทิตย์ ๑ กันยายน
สมณะ ๓ รูป (โสรัจโจ เกตุมาลโก ฉันทโส) ไปร่วมอบรมเกษตรกรรุ่นที่ ๗/๒๕๔๕ อ.แวงใหญ่ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น จำนวน ๖๐ คน ที่ศูนย์แก่นอโศก

จันทร์ ๒ กันยายน
สมณะกลางดิน โสรัจโจ ไปประเมินผลที่บ้านส้มป่อยใหญ่ อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น และที่บ้านหัวบึง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

ศุกร์ ๖ กันยายน
สมณะนึกนบ ฉันทโส ไปร่วมอบรมเกษตรกรจาก จ.ยโสธร ที่ศูนย์อบรมสวนส่างฝัน จ.อำนาจเจริญ และไปร่วมงานศพ คุณพ่ออำนวย บุญชูงาม ที่วัดสระแก้วอารามหลวง จ.สระแก้ว

เสาร์ ๗ กันยายน
สมณะ ๓ รูป (โสรัจโจ สารุปโป สิงคีวัณโณ) ไปร่วมงานบุญขึ้นบ้านใหม่ ที่บ้านโคกโพธิ์ชัย กิ่งอ.โคกโพธิ์ชัย จ.ขอนแก่น

อบรมเกษตรกร รุ่น ๑๔/๒๕๔๕ จาก อ.เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ จำนวน ๙๔ คน ที่ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ จ.ชัยภูมิ

สมณะ ๒ รูป (เกตุมาลโก ฉันทโส) ไปร่วมสัมมนากลุ่มบูรพาอโศก ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

อาทิตย์ ๘ กันยายน
สมณะฉันทโส และญาติธรรมบูรพาอโศกไปร่วมงานศพคุณพ่อช้อย สุวรรณรัตน์ ที่วัดผาณิตาราม ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

จันทร์ ๙ กันยายน
สมณะโสรัจโจ ไปประเมินผลที่บ้านห้วยหมากแดง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

สมณะฉันทโส ไปร่วมอบรมเกษตรกรรุ่น ๑๕/๒๕๔๕ ที่ชุมชนร้อยเอ็ดอโศก จำนวน ๘๐ คน

คุณแพคกี้ และคณะ ๔ ท่าน (กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายCIEE) มาสำรวจ ข้อมูลชุมชนหินผาฟ้าน้ำ เพื่อจะนำนักศึกษา มาใช้ชีวิตร่วมกับชาวชุมชน เป็นเวลา ๓ วัน

พุธ ๑๑-อาทิตย์ ๑๕ กันยายน
สมณะ ๒ รูป (เกตุมาลโก ฉันทโส) ไปร่วมอบรมเกษตรกรจาก จ.สระบุรี จำนวน ๙๖ คน รุ่น ๕/๒๕๔๕ ที่ชุมชนบูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี

พฤหัสบดี ๑๒ กันยายน
สมณะฉันทโส ไปประเมินผล ที่บ้านพระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

ศุกร์ ๑๓ กันยายน
อบรมเกษตรกรจากอ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ จำนวน ๘๗ คน รุ่น ๑๕/๒๕๔๕ ที่ ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ

เสาร์ ๑๔ กันยายน
สมณะโสรัจโจ ไปประเมินผลที่ บ้านหนองมะเขือ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

สมณะฉันทโส กับสมณะมือมั่น ปูรณกโร ไปร่วมประชุม ที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือ จ.อุดรธานี

อาทิตย์ ๑๕ กันยายน
สมณะโสรัจโจ ไปประเมินผลที่บ้านนามน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

พุธ ๑๘-ศุกร์ ๒๐ กันยายน
นักศึกษาจากต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย) จากสถาบัน CIEE (COUNCIL FOR INTERNATIONAL EDUCATIONAL EXCHANGE) จำนวน ๒๐ คน มาใช้ชีวิต ร่วมกับ ชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ

พฤหัสบดี ๑๙ กันยายน
สมณะ ๔ รูป ร่วมกันอปริหานิยธรรม

เสาร์ ๒๑ กันยายน
สมณะโสรัจโจไปประเมินผลที่บ้านกกหาด กิ่ง อ.เอราวัณ จ.เลย

-สมณะเกตุมาลโกไปประเมินผลที่บ้านกุดนกเปล้า อ.เมือง จ.สระบุรี

จันทร์ ๒๓ กันยายน
สมณะโสรัจโจ นำชาวชุมชนและเด็กนักเรียนสัมมาสิกขา ไปเรียนการจักสานหวดนึ่งข้าวเหนียว ที่ จ.ขอนแก่น

อังคาร ๒๔-อาทิตย์ ๒๙ กันยายน
สมณะ ๒ รูป (โสรัจโจ ฉันทโส) ไปร่วมอบรมเกษตรกรรุ่น ๖/๒๕๔๕ จาก อ.บ้านสร้าง อ.ประจันตคาม จำนวน ๘๙ คน ที่ชุมชนบูรพาอโศก จ.ปราจีนบุรี

สมณะ ๒ รูป (เกตุมาลโก สิงคีวัณโณ) ไปร่วมอบรมเกษตรกรรุ่น ๑๑/๒๕๔๕ จำนวน ๙๔ คน ที่ชุมชนเลไลย์อโศก จ.เลย

พฤหัสบดี ๒๖ กันยายน
สมณะเกตุมาลโก ไปประเมินผลที่บ้านร่องไผ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย

เสาร์ ๒๘ กันยายน
สมณะเกตุมาลโก ไปประเมินผลที่บ้านกลาง อ.ภูเรือ จ.เลย

จันทร์ ๓๐ กันยายน
สมณะโสรัจโจ นำชาวชุมชนหินผาฟ้าน้ำ ไปช่วยบ้านราชฯ ที่เกิดอุทกภัย

- สมณะนึกนบ ฉันทโส -


โครงการแลกเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรม
ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๔๕
สังฆสถานหินผาฟ้าน้ำ ต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ


นักศึกษาชาวอเมริกัน ๒๑ คน มาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรม ณ ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติตามข้อวัตรปฏิบัติของชุมชนได้ เช่น ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ แม้เคยเสพติดมาก่อนก็เลิกได้ งานตักส้วมพวกเขาก็สามารถทำได้ แม้การทำปุ๋ยก็ทำอย่างเต็มไม่เต็มมือ

ท่านสมณะกลางดิน โสรัจโจ อบรมทำวัตรเช้าให้เกิดความเข้าใจว่า การนั่งหลับตา ไม่ใช่วิถีทาง ของ ชาวพุทธที่แท้จริง ความสุขที่แท้จริงมิได้อยู่ที่เงินตรา หรือการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น โดยให้รู้จัก เรื่องของบุญนิยม คำสอนของพระพุทธองค์ สอนให้พึ่งกรรม(การงาน) แม้แต่การรับประทานมังสวิรัติ เป็นการ ปฏิบัติศีลให้บริสุทธิ์ หลายคนฟังอย่างเข้าใจ ตั้งคำถามตรงประเด็นที่ต้องการทราบ นักศึกษาบางคน บอก รู้สึกเสียใจ และ ละอายที่รัฐบาลอเมริกัน ไปเบียดเบียนชาติอื่น และอยากให้ชุมชนหินผาฟ้าน้ำอยู่ที่อเมริกา

- เจือบุญ ชาลี -

กลับหน้าแรก

คติสุดท้าย (ผญา-ปัญญา): แล้วนา ฆ่าบักถึก แล้วศึก ฆ่านักรบ

แปลว่า: "ทำนำเสร็จแล้ว ฆ่าวัว ฆ่าควายที่ใช้ไถนา
เสร็จจากการทำศึกแล้ว ก็ฆ่านักรบ
"

   Asoke Network Thailand