หน้าแรก >[09] การสื่อสาร > การเผยแพร่ธรรมะ >เราคิดอะไร


ฉบับที่ ๑๕๔ เดือน พฤษภาคม ๒๕๔๖
ใครทำสงครามช่างเขา
เราทำสันติภาพอย่างเดียว


คนบ้านนอกบอกกล่าว จำลอง ศรีเมือง
ใครทำสงคราม ช่างเขา นัยปก จริงจัง ตามพ่อ
จากผู้อ่าน บรรณาธิการ
คุยนิดคิดหน่อย บรรณาธิการ
บ้านป่านาดอย จำลอง ศรีเมือง
ข้าพเจ้าคิดอะไร สมณะโพธิรักษ์
น.พ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ (สีสันชีวิต ) ทีม สมอ.
ชีวิตนี้มีปัญหา ๑
ชีวิตนี้มีปัญหา ๒
ราคาที่ต่างกัน (ข่าวคนเอ๋ย )
แว้งที่รัก ตอน หน้าพะ ชบาบาน
ซักผ้าให้สะอาด ล้อเกวียน
มุมที่ไม่ได้มอง หน้าต่างความคิด 40
คำกรองกรองคำ น้อมคำ อิสรา
แตกกิ่งรัก (เรื่องสั้น) คืนวันเพ็ญ
เนื่องแต่ความรัก เวทีความคิด เสฏฐชน
เมตตายุติสงคราม (อุรคชาดก)
อภิมหาอำนาจ ทำลายวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน นิติภูมิ นวรัตน์
มักน้อย ๑๒ ประการในการดำรงชีพ สิน วิภาวสุ
สงครามระหว่างวิทยุ (ตอนจบ) คิดคนละขั้ว
การฟื้นฟูพระศาสนาฯ ส.ศิวรักษ์
มีบ้างบางเวลาที่ปล่อยวางว่างเสมอ ฆีฏา
ตำนานโพธิสัตว์ สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
พออยู่พอกินก็ดีแล้วหละ ฟอดเทพสุรินทร์
เศรษฐชนกล้าจน หนทางสร้างศานติ วิมุตตินันทะ
พระราชบัญญัติการค้าปลีก กติกาเมือง ประคอง เตกฉัตร
สงครามที่พึงปรารถนา ปิดท้าย พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์