>เราคิดอะไร

เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๔๖ กันยายน ๒๕๔๕
คุณค่าของคน ลดลงๆ เพราะเขาเอา มากขึ้นๆ
คุณค่าของคน สูงขึ้นๆ เพราะเขาเอา น้อยลงๆ


คนบ้านนอกบอกกล่าว โดยจำลอง ศรีเมือง
คุณค่าของคนลดลงๆฯ (นัยปก)
จากผู้อ่าน
คุยนิดคิดหน่อย
บ้านป่านาดอย โดยจำลอง ศรีเมือง
ข้าพเจ้าคิดอะไร?
สีสันชีวิต (สุเทพ-บุษปรัตน์ แห่งวงโฮป)
ชีวิตนี้มีปัญหา ๑
ชีวิตนี้มีปัญหา ๒
บ้านนอกเข้ากรุง ?? (แว้งที่รัก)
อยุธยาสิ้นแล้วคนดี ดังฤา
คำกรอง กรองคำ
คำสารภาพ ตอน ๒ (เรื่องสั้น)
คำอธิษฐานใหม่แห่งสังคมไทย ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด
อนาคตประเทศไทย อาเยนตินาที่ ๒ เรื่องอย่างนี้ต้องช่วยกันเผยแพร่
ยิ่งลดยิ่งสูง (สุสีมชาดก) (ชาดกทันยุค)
กระแสธาร กระบวนการทัศน์ภารตวิทยาฯ ส.ศิวรักษ์ (ตอนจบ)
น้ำสกัดชีวภาพคืออะไร (๑) (ชีวิตไร้สารพิษ)
ร่อนทองจากกองขยะ
เหตุผลทางประวัติศาสตร์ในการขอขึ้นเงินเดือน ส.ส. และ ส.ว. (คิดคนละขั้ว)
เวทีความคิด กรรมแต๊ๆ (เวทีความคิด)
บุญมาคนใหม่ ฝุ่นฟ้าฝากฝัน
ความรู้สาธารณะ (อย่าเห็นแก่ตัว) (กติกาเมือง)
ขจัดอาการเพลียลูกนัยน์ตา
ค่าของเงิน ค่าของคน (ปิดท้าย)