อันดับ ๒๘๗ กันยายน ๒๕๔๘
ISSN 0857-7585
ฉบับ
ขยะทอง ฉลอง ๗๒ ปี

สารบัญ อันดับ ๒๘๗ กันยายน ๒๕๔๘ขยะนั้นจะสำคัญและลึกซึ้งไฉน ? แถลง
ฉือจี้ ไ ม่ มี ข ย ะ
คน - ขยะ.
ขยะเมืองญี่ปุ่น
ขยะทองฉลอง ๗๒ ปี.สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
จดหมายจากญาติธรรม
ทุนนิยม มีแต่บาป กัยบาป และบาป บันทึกจากปัจฉาฯ
เรียงวลีกวีธรรม
จากโลกีย์ถึงโลกุตระ (น.ส.ดาวพร ชาวหินฟ้า)
เดินตามรอยพ่อ
พระสาคตเถระ. กว่าจะถึงอรหันต์
รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก
เก็บเล็กผสมน้อย
น้ำฉี่ดีจริงหรือ
โรคกรรม ไร้ยารักษา
สำนึกดีอยู่เสมอๆ หอมดอกพุทธา

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๗ กันยายน ๒๕๔๘ -

 

คติประจำฉบับนี้
เข้าพรรษาเข้าหาตบะ
ตั้งตบะ เอาชนะกิเลส


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230

 

สารอโศก

   ปีที่ 26 (29) ฉบับที่ 1
   เดือน กันยายน 2548
   จำนวน 10,000 เล่ม

   Asoke Network Thailand