อันดับ ๓๑๗ มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๕๓
ISSN 0857-7585
ฉบับ
งานบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และ
อโศกรำลึก'๕๓ ครั้งที่ ๒๙

สารบัญ อันดับ ๓๑๗ มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๕๓ความเด็ดขาด
แถลง (ทุกๆวินาที ชาวอโศกไม่ควรปล่อยให้มีบาป กับตัวเอง)
งานบูชาพระบรมสารีริกธาตุ -อโศกรำลึก'๕๓ ครั้งที่ ๒๙
คืนสู่เหย้า เข้าคืนรัง นศ.ปท. ครั้งที่ ๗
งานสาราณียกุศล พลตรีจำลอง ศรีเมือง สู่ปัจฉิมวัย
เงา...มหาจำลอง นิยามความเป็นนาย
"กระบี่มื้อเดียว" กองทัพธรรม และผู้รักชาต
ร่วมชุมนุมคัดค้านแผน ...พื้นที่ปราสาทพระวิหาร
สงครามอริยะ เพื่อทวงคืนแผ่นดินแม่
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
จดหมายจากญาติธรรม
บันทึกจากปัจฉาสมณะ
จากโลกีย์ถึงโลกุตระ (น.ส.ชิดตะวัน ชนะกุล)
ปฏิบัติธรรมต่างแดน
เรียงวลีกวีธรรม
กว่าจะถึงอรหันต์ (พระสุภูติเถระ)
รายงานจากพุทธสถาน (มี.ค.-พ.ค.๕๓)
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก
ร้อยอ๋อ... เป็นหนึ่งรู้แจ้ง
หลักการดูหนังดูละคร (ความรักที่ประเสริฐยิ่งกว่ากาม)
เก็บเล็กผสมน้อย
น้ำฉี่ดีจริงหรือ
กรรมตามสนอง
ขยะเอ๋ย
ธรรมะประทับใจ
หอมดอกพุทธา

- สารอโศก อันดับที่ ๓๑๗ มีนา-พ.ค. ๒๕๕๓ -

 

คติประจำฉบับนี้
ทุกสถานการณ์มีบทเรียน
สอบผ่าน ก็ได้ประโยชน์
สอบตก ก็ได้ประสพการณ์


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230

 

สารอโศก

   ปีที่ 30 (33) ฉบับที่ 3
   เดือน มีนา-พฤษภาคม 2553
   จำนวน10,000 เล่ม

   Asoke Network Thailand