เราคิดอะไร.


ฉบับที่ ๑๕๒ เดือนมีนาคม ๒๕๔๖
จงตายให้แผ่นดิน


คนบ้านนอกบอกกล่าว จำลอง ศรีเมือง
จงตายให้แผ่นดิน นัยปก จริงใจ ตามภูมิ
จากผู้อ่าน บรรณาธิการ
คุยนิดคิดหน่อย บรรณาธิการ
บ้านป่านาดอย จำลอง ศรีเมือง
ข้าพเจ้าคิดอะไร สมณะโพธิรักษ์
บังอร ฤทธิภักดี (สีสันชีวิต ) ทีม สมอ.
ชีวิตนี้มีปัญหา ๑
ชีวิตนี้มีปัญหา ๒
ความแตกต่างของวิบากกับบารมี สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
ไม่กลัวตาย ตุณฑิลชาดก ณวมพุทธ
หน้าต่างความคิด ศิวกานต์ ปทุมสูติ
คำกรองกรองคำ น้อมคำ อสิรา
รอยกรรม ๒ เรื่องสั้น ธารธรรม
ครัวมังสวิรัติ
อภิมหาอำนาจ ทำลายวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน นิติภูมิ นวรัตน์
สิ่งที่ควรคิด ๕ ประการ สิน วิภาวสุ
การฆ่าพุทธศาสนา ด้วยเจตนาที่แสนดี คิดคนละขั้ว
รวยดีหรือจนดี เวทีความคิด เสฏฐชน
วิทยาศาสตร์ทางสังคม สุนัย
สาธารณทุกข์อีกหลาย วิมุตตินันทะ
สำหรับลูกค้า ข่าวคนเอ๋ย
บ้านดิน ๓ ชีวิตไร้สารพิษ
การฟื้นฟูพระศานา ส.ศิวรักษ์
เด็กวัด ฟอดเทพสุรินทร์
เหยื่อเด็ก กติกาเมือง ประคอง เตกฉัตร
เหนือยาบ้า ยังมียิ่งบ้า ปิดท้าย พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์