อันดับ ๒๗๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
ISSN 0857-7585
ฉบับ
โรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวามหาราช'๔๗

สารบัญ อันดับ ๒๗๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗พระราชดำรัส
ให้เพื่อเป็น "พระเจ้า" หรือให้เพื่อลดละตัวตนของ "ข้าพเจ้า" แถลง
โรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวามหาราช '๔๗

โรงบุญ ๕ ธันวา สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
จดหมายจากญาติธรรม
ถูกจับ (มือ) ไร้บุญนิยม สังคมอันตราย
วัยใสส่งใจถึงนายก
หลงแต่รวย-ก้าวหน้า ไม่มุ่งศึกษาการลดกิเลส กู้ประเทศไม่ได้
เรียงวลีกวีธรรม
จากโลกีย์ถึงโลกุตระ นายต้นเสียงธรรม คณะรินทร์
เดินตามรอยพ่อ ทอธรรม วิชัยดิษฐ์
พระอุปเสนวังคันตปุตตเถระ กว่าจะถึงอรหันต์
รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก
ธรรมะประทับใจ (๑๐๔)
น้ำฉี่ดีจริงหรือ
เก็บเล็กผสมน้อย
กรรมตามทัน
สิ่งที่ควรทำให้เที่ยงแท้
ผูกสัมพันธ์ด้วยน้ำใจ

-สารอโศก อันดับที่ ๒๗๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ -

  คติประจำฉบับนี้
แค่ขังกิเลสได้ อย่าหลงดีใจ
กิเลสไม่ตาย ทำร้ายเราทุกข์อีก


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230

 

สารอโศก

   ปีที่ 25 (28) ฉบับที่ 3
   เดือน พฤศจิกายน 2547
   จำนวน 11,000 เล่ม

   Asoke Network Thailand