สถานีชุมชนบุญนิยมปฐมอโศก

ธรรมะสาระดีตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ติดต่อให้คำแนะนำ ถามปัญหาธรรมะ ได้ที่ [email protected]
โทร. ๐๓๔-๒๘๔-๖๒๐ , ๐๘-๙๗๗๔-๙๖๖๔
แฟ็กซ์ ๐๓๔-๒๕๘-๔๗๐ ถึง ๑ ต่อ ๑๔๐

เรื่องใหญ่เรื่องยากที่สุด ที่ผู้ชนะเกือบรอบโลกทำไม่ได้
ก็คือ "การเป็นผู้แพ้"

- สรุปเนื้อหา สรรค่าสร้างคน - สงครามสังคมฯ mp3

- โทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ livestream

- Boonniyom TV

* BoonniyomTV จอเล็ก

- Ebook ชาวอโศก

- E-book บุญนิยม

- เว็บลิงค์ชาวอโศก

โลโก้ข่าวอโศก

- หนังสือ ร้านธรรมทัศน์สมาคมฯ

- ร่วมกันสู้ ปี2535 พลตรีจำลอง ศรีเมือง

- สีสันชีวิต พลเอกปรีชา เอี่ยมสุพรรณ

- อนุสสติ ๑๐ (ตอนที่ ๑) วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

- โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

- งานรับมอบกลด นักเรียนที่จบชั้น ม.๖

- โครงการค่ายคารโว นิวาโต กิจกรรมนักเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก

RightDev - สัมมาพัฒนา : สันติอโศก
ขบวนการพุทธปฏิรูปแห่งประเทศไทย

- หมู่บ้านยุทธศาสตร์ในค่ายทหาร

- บทเรียนของวิชา รัฐพุทธศาสนศาสตร์ (การเมืองการปกครองแบบพุทธ)

- พาหุงฯ ๘ ที่พิสูจน์ได้

- ประวัติสมณะโพธิรักษ์

- โพธิรักษ์ กับ โพธิกิจ

- คำแถลงจากสมณะโพธิรักษ์

- Biography of Samana Bhodirak

- Santi Asoke’s History

- Insight Into Santi Asoke
The Man Behind Santi Asoke
...Sanitsuda Ekachai

- Small is Beautiful in Asoke Villages
* Marja-Leena Heikkilä-Horn

- Buddhism with Open Eyes.
Belief and Practice of Santi Asoke

- Practicing Dharma Through Television.

- เพลงมิตรดี

- เพลงความซ้ำซาก

- เพลงอริยะ

- เพลงชีวิต

- เพลงจอมโจรบัณฑิต

- เม็ดทราย

- บันทึกจากปัจฉาสมณะ

- คาถาธรรม

- โศลกธรรม - เซ็นใต้ภาพ

- ประกายธรรม

- ธรรมปัจเวกขณ์ พ.ศ.๒๕๒๕

- ธรรมปัจเวกขณ์ พ.ศ.๒๕๒๖

- คั้นออกมาจากศีล

- ความรัก ๑๐ มิติ

- ชีวิตนี้มีปัญหา

- รินถ้อยร้อยธรรม

- สูตรอาหารมังสวิรัติ

- เราคิดอะไร

- สารอโศก

- ดอกหญ้า

- งานเขียน

- ธรรมะพ่อท่าน

- ค่าอย่างไรที่สังคมควรนิยม

- ดวงดาวดวงคนดวงธรรม

- วิถีชาวอโศก

- บันทึกจากปัจฉาสมณะ

- สิบห้านาทีกับพ่อท่าน

- ราชธานีอโศก

- เว็บลิงค์ชาวอโศก

- เว็บบุญนิยม

- BoonniyomTV for Mobile /

- Boonniyomtv.truelive

BoonniyomTV ระบบ C-Band ไทยคม5 จานดำ
ความถี่ 3840 แนวตั้ง (V) 30000