- ธรรมะพ่อครูสมณะโพธิรักษ์
| ธรรมาธรรมะสงคราม | วิถีอาริยธรรม | พุทธชีวศิลป์ | ความรักสิบมิติ |

- youtube.com/user/THAIFMTV

เดือนกันยายน ๒๕๕๘

- 580923_ธรรมาธรรมะสงคราม ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๒๕ | youtube |

- 580922 พ่อครูออกรายการนิวทอล์คช่องนิวทีวี กับคุณปอง(อัญชะลี) | youtube |

- 580921_ธรรมาธรรมะสงคราม ปฐมอโศก ตอบปัญหาพาอ่านอาการจิต | youtube |

- 580920 พ่อครูฯให้โอวาท คุรุฯสันติฯ เรื่องแนวทางการบูรณาการการศึกษา | youtube |

- 580920 พรหมชาลสูตร ๒ ทิฏฐิ ๖๒ | youtube | s

- 580919 พรหมชาลสูตร ๑ | youtube |

- 580918 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๒๔ | youtube |

- 580917 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๒๓ | youtube |

- 580916_เทศน์ก่อนฉันศีรษะอโศก เหลียวหลังแลหน้าหาอธิปไตย ๓ | youtube |

- 580915 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๒๒ | youtube |

- 580914 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๒๑ | youtube |

- 580914 พ่อครูพบนร.บ้านราชฯ ครั้งที่ ๔ ต้นตอของการคิดพูดทำไม่ดี | youtube |

- 580913 วิถีอาริยธรรม ต่อต้านคอรัปชั่นเริ่มต้นที่ใคร | youtube | s

- 580911 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๒๐ | youtube |

- 580910 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๑๙ | youtube |

- 580909 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๑๘ | youtube |

- 580908 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๑๗ | youtube |

- 580907 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๑๖ | youtube |

- 580907 พ่อครูสอนพุทธศาสนา นักเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก ครั้งที่3 | youtube |

- 580906 เนื้อแท้ประชาธิปไตยคือเพื่อประชาชน | บ้านราชฯ | youtube | s

- 580904 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๑๕ | บ้านราช | youtube |

- 580903 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๑๔ | สันติฯ | youtube |

- 580902 ยอดนิยายขอโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๑๓ | สันติฯ | youtube |

-580901 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๑๒ | สันติฯ | youtube |

เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

- 580831 อิทธิบาท ๔ โดยพิสดาร ปฐมฯ | youtube |

- 580830 ต้องแก้วิปลาสพุทธศาสนาในไทย | สันติฯ | youtube | s

- 580828 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๑๑ | youtube |

- 580827 โอปปาติกสัตว์ | บ้านราชฯ | youtube |

- 580826 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๑๐ | youtube |

-580825 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๙ | youtube |

- 580824 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๘ | youtube |

- 580824 พ่อครู พบนักเรียนบ้านราชฯ ครั้งที่2 | youtube |

- 580823 สาธารณโภคีคือประชาธิปไตย (ยอดนิยายฯ ๗) | youtube | s

- 580821 ยอดนิยายของโลกที่ไข ความเป็นมนุษย์ ๖ บ้านราชฯ | youtube |

- 580820 ตอบปัญหาเติมสัมมาทิฏฐิ | บ้านราชฯ | youtube |

- 580819 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๕ | youtube |

- 580818 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๔ | youtube |

- 580817 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๓ | youtube |

- 580817 โชคดีอย่างไรได้เป็นสัมมาสิกขา พ่อครูให้โอวาท | youtube |

- 580816 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๒ | บ้านราช | youtube | s

- 580814 ยอดนิยายของโลกที่ไขความเป็นมนุษย์ ๑ | youtube |

- 580813 ตอบแทนคุณแม่อย่างไรให้บริบูรณ์ ตอน ๒ | youtube |

a href="https://www.youtube.com/watch?v=GSDgeiLYbWU" target="_blank">- 580812_ตอบแทนคุณแม่อย่างไรให้บริบูรณ์ | youtube |

- 580811_เทศน์ก่อนฉันวันแม่ที่ศีรษะอโศก วิปลาส ๔ | youtube |

- 580810_ธรรมาธรรมะสงคราม บ้านราชฯ วิปลาส ๓ | youtube |

- 580809 เปิดโลกนรกสวรรค์ที่เป็นปรมัตถ์ |บ้านราชฯ | youtube | s

- 580808 โพธิรักษ์ โพธิกิจ ทัวร์พญาแร้ง ธรรมชาติอโศก จ ชุมพร | youtube |

- 580807 อ.พรรณชฎา สัมภาษณ์เรื่องพรรคเพื่อฟ้าดิน | youtube |

- พ่อครูโฟนอิน งานครบรอบ ๒๓ ปี วันแก่ ชมร. เชียงใหม่ ๗ ส.ค.๕๘ | youtube |

- 580806 ทำบุญแต่ได้บาปคืออย่างไร | youtube |

- 580805 อนุสัย ๔ อาสวะ ๗ | บ้านราชฯ | youtube |

- 580804 พ่อครู+อ.เอนก แบบ บวร และสัญญา ๑๐ | youtube |

- 580803 ว.นบ.การศึกษาในวงจรอาริยะ | บ้านราช | youtube |

- 580802 การเมืองเรื่องธรรมะ | บ้านราชฯ | youtube | s

- 580801 อย่าเชื่อมงคลตื่นข่าว | บ้านราชฯ | youtube |

- ประเด็นโลกุตรธรรม ออกกำลังกาย เอาพิษออก

- ประเด็นโลกุตรธรรม ลดอัตตา บวร.

- ประเด็นโลกุตรธรรม ความสามัคคี กับ ปราบอลัชชี

- 580731 โพธิกิจ ปีที่ ๔๕ | บ้านราชฯ | youtube |

- 580730_พ่อครูเทศน์เวียนธรรม อาสาฬหบูชา ราชธานีอโศก | youtube |

- 580730_พ่อครูเทศน์งานฌาปนกิจศพ คุรุเหมาะหมาย | youtube |

- 580729 บรรยากาศพ่อครูบิณฑบาต ที่สีมาอโศก ธรรมชาติทำ | y - 580729 ผู้รักษาโพธิเป็นเช่นไร | สีมาอโศก | youtube |

- 580728 เลวลึก ร้ายลึก ผิดลึก สองแบบ | วังน้ำเขียว | youtube |

- 580727 ชาวพุทธควรประพฤติกับผู้ปาราชิกเช่นไร | ปฐมอโศก | youtube |

- 580727 พ่อครูให้พวกเราศึกษาโซล่าเซลล์ ที่ปฐมอโศก | youtube |

- 580727_โอวาทประชุมชุมชนปฐมอโศก ชุมชนแบบคนจน

- 580726_โอวาทพ่อครูประชุมชุมชนสันติอโศก ประชาธิปไตยคือเพื่อประชาชน

- 580726 วิถีอาริยธรรม ธรรมะสองรวมสู่ความเป็นกลางที่ศูนย์ | youtube | s

- 580726 พ่อครูแสดงธรรม จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒ บ่าย | youtube |

- 580726 พ่อครูเทศน์ให้บุคลากรแพทย์วิถีธรรมครั้งที่ ๒ สันติอโศก เช้า | youtube | s

- 580725 พ่อครูฯ ให้สัมภาษณ์ ดร อรศรี งามวิทยาพงศ์| youtube |

- 580724 ความมีและไม่มีที่ต้องอาศัย | สันติฯ | youtube |

- 580723 ต้องปราบอลัชชี ให้เหลือเนื้อดีแท้ของพุทธ | สันติอโศก | youtube |

- 580722 สัมภาษณ์พ่อท่าน กรณีธรรมกาย โดยอัมพา | youtube |

- 580722 พลังงานของจิตอาริยะ | สันติอโศก | youtube |

- 580721 สวรรค์ปลอมๆในอก นรกแท้ๆในใจ | สันติอโศก | youtube |

- 580720 เรียนรู้ นาม รูป อย่างพิสดาร | สันติอโศก | youtube |

- 580719 วิถีอาริยธรรม ธรรมชาติอโศก คอร์สวางอาการใจ | youtube |

- 580718 ยัญพิธีบูชาดิน น้ำ ลม ไฟ ณ ธรรมชาติอโศก | youtube |

- 580718 พ่อครูเทศน์ก่อนฉัน ที่ธรรมชาติอโศก | youtube |

- 580718 ยัญพิธีบูชาดิน น้ำ ลม ไฟ ณ ธรรมชาติอโศก | youtube |

- 580717_เอื้อไออุ่น งานภราดรภาพฯ ณ ธรรมชาติอโศก ปี ๒๕๕๘ | youtube |

- 580717_งานภราดรภาพซาบซึ้งใจ ปี ๒๕๕๘ | youtube |

- 580717_พ่อครูเทศน์ เปิดงานตลาดอาริยะ ที่โรงปุ๋ยควรธรรม | youtube |

- 580716 พุทธาวตารปราบมารในตน | สันติฯ | youtube |

- 580714 ปฏิบัติวิญญาณฐีติ ๗ ให้เป็นลำดับ | youtube |

- 580713 บุญ คืออะไรกันแน่? | youtube |

- 580712 อธิปไตยประชาชนที่สุดวิเศษ บ้านราชฯ | youtube | s

- 580711 ธรรมาธรรมะสงคราม พิเศษ บ้านราชฯ ทีมสมณะ | youtube |

- 580710 รู้นามรูปอย่างพิสดาร | youtube |

- 580709 บารมีโลกียะกับบารมีโลกุตระ | บ้านราชฯ | youtube |

- 580708 พ่อท่านเทศน์ก่อนฉัน ที่ศีรษะอโศก(ต้นฉบับ) | youtube |

- 580708 ถึงกาละนี้ที่คนดีต้องลงดาบ | ศีรษะอโศก | youtube |

- 580707 วิธีแปลงเพศทางจิตวิญญาณ | youtube |

- 580706 ความวนแบบโลกียะกับแบบโลกุตระ | youtube |

- 580705 ประชาธิไตยที่ดีที่สุด+กรณีที่ดินคำกลาง | youtube | s

- 580703 เจโตสมถะกับเจโตวิมุติต่างกันไฉน | youtube |

- 580702 ถึงกาละรอบ่ได้ | บ้านราช | youtube |

- 580701 สุดโต่งของอาริยะกับปุถุชน | youtube |

- 580630 วันไหว้ครูสันติอโศก | youtube |

- 580630 อรหันต์ดับอาสวะ-อนุสัยหมดหรือไม่ | youtube |

- 580629 ก้าวข้ามความรักและชังอย่างยั่งยืน | ปฐมอโศก | youtube |

- 580627 โพธิรักษ์ โพธิกิจ เอื้อไออุ่น ที่สวนบุญผักพืช | youtube |

- 580626 โพธิรักษ์ โพธิกิจ ทัวร์พญาแร้ง เลไลย์อโศก จ เลย | youtube |

- 580625 เอื้อไออุ่น เลไลย์อโศก | youtube |

- 580625 ทัวร์พญาแร้ง พ่อครูเทศน์ก่อนฉัน ที่ดินหนองแดนเหนือ | youtube

- 580624 ทัวร์พญาแร้ง พ่อครูเทศน์ก่อนฉันที่ตะวันทองมังสวิรัติ | youtube |

- 580622 วิทยาศาสตร์ทางนามธรรมของพุทธ ตอน ๒ | บ้านราชฯ | youtube

- 580621 A bomb of loss vs A bomb of love | บ้านราชฯ | youtube

- 580620 พิธีไหว้ครู ราชธานีอโศก ปี ๒๕๕๘ | บ้านราช | youtube

- 580619 วิทยาศาสตร์ทางนามธรรมของพุทธ ตอน ๑ | บ้านราช | youtube

- 580618 ยอดนิยายของโลกในความเป็นมนุษย์ | บ้านราช | youtube

- 580617 เชิญฤาษีออกจากภพ เชิญกบออกนอกกะลา | ศีรษะอโศก | youtube

- 580616 มหาจัตตารีสกสูตร ตอน ๖ | บ้านราช | youtube

- 580615 มหาจัตตารีสกสูตร ตอน ๕ (ศีลของพุทธ) | บ้านราช | youtube

- 580614 ธรรมะสองรวมเป็นหนึ่งที่เวทนา | บ้านราช | youtube

- 580612 A bomb of love ปิยกรณะ | youtube

- 580611 ความรักอันยิ่งใหญ่ของโพธิสัตว์ | บ้านราช | youtube

- 580610 มูลสูตรพาพ้นสุขคือเงาของทุกข์ | บ้านราช | youtube

-580609 ความรักของไอสไตน์ | youtube

- 580608_โอวาทพ่อครู ประชุมการศึกษา งานอโศกรำลึก ครั้งที่ ๓๔

- 580608 สุข-ทุกข์ ดี-ชั่ว มี-ไม่มี ที่ต้องสำนึก ตอน ๒ | youtube

- 580607 สุข-ทุกข์ ดี-ชั่ว มี-ไม่มี ที่ต้องสำนึก ตอน ๑ | youtube

- 580607_ เสวนา ทิศทางการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ชุมชน | youtube

- 580605 ล่องเรือธรรมยาตรา จากบ้านราชสู่วัดหลวง อุบลฯ | youtube

- 580605_งานคารวะบูชาบรรพชนอุบลราชธานี ๕ มิ.ย. ๒๕๕๘| youtube

- 580604_มหาจัตตารีสกสูตร ตอน ๔ | บ้านราช | youtube

- 580603 มหาจัตตารีสกสูตร ตอน ๓ | บ้านราช | youtube

- 580602_พ่อครูเทศน์งานศพคุณวัชราภรณ์ สุขสวัสดิ์ | youtube

- 580601_พ่อครูเทศน์เวียนธรรมวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๘ สันติอโศก | youtube

- พระราชดำรัส brownRice ฉบับเต็ม

- อย่าแต่งงานเลย (๒๕๑๙)

- สงบฤาษี สงบพุทธ ตอน ๑ (๔ ต.ค. ๓๒)

- สงบฤาษี สงบพุทธ ตอน ๒ (๕พ.ย.๒๕๓๒)

- "ภิกษุ" ของพุทธ ไม่ใช่ "ผู้ขอ"

- 361106 ยิ่งใหญ่ยิ่งเล็ก ยิ่งเล็กยิ่งใหญ่ ตอน๑ | ปฐมอโศก ปี๒๕๓๖ | youtube

- 580531 เอื้อไออุ่นงานก้าวเข้าสู่ ๒๕ ปี สัมมาสิกขาสันติอโศก | youtube

- 580529 ตอบผู้เข้าอบรมของ สสส | ปฐมอโศก | youtube

- 580528 มหาจัตตารีสกสูตร ตอน ๒ | สันติอโศก | youtube

- 580527 มหาจัตตารีสกสูตร ตอน ๑ | บ้านราช | youtube

- 580525 ปรมาณูเพื่อสันติ(หยุดบูชาซุปเปอร์แมน) | บ้านราช | youtube

- 580524 ประชาธิปไตยแบบพุทธวิทยาศาสตร์ | บ้านราช | youtube

- 580522 อะตอมคืออัตตา | บ้านราช | youtube

- 580521 กรรมคือพระเจ้า | บ้านราช | youtube

- 580520 ไขรหัสพันธุกรรมของนามธรรม ๔ | บ้านราช | youtube

- 580519 ไขรหัสพันธุกรรมของนามธรรม ๓ | บ้านราช | youtube

- 380517 วิถีอาริยะธรรม | บ้านราชฯ | youtube

- 580516 ไขรหัสพันธุกรรมของนามธรรม ๒ | บ้านราชฯ | youtube

- 580515 ไขรหัสพันธุกรรมของนามธรรม ๑ | บ้านราชฯ | youtube

- 580514 การศึกษาที่เป็นเอกของโลกคือไตรสิกขา | บ้านราชฯ | youtube

- 580513 ผู้เห็นธรรมคือผู้เห็นพระพุทธเจ้า | บ้านราชฯ | youtube

- 580512 อสุรกายคือใจที่ไม่กล้า | บ้านราชฯ | youtube

- 580511 เอกีภาวะเจาะลึกถึงอรูปฌาน | บ้านราช | youtube

- 580510 มโนสัญเจตนาของพ่อครูในงานคารวะบูชาบรรพชน อุบลราชธานี | youtube |

- 580508 ฌานพุทธได้โดยไม่ยากไม่ลำบากอย่างไร | บ้านราช | youtube

- 580507 ญาณ ๗ พระโสดาบัน งามโดยลำดับ | บ้านราช | youtube

- 580506 อบายโลกอย่างพิสดาร | บ้านราช | youtube

- 580505 ฉีกหน้ากากศิลปินจอมปลอม | บ้านราช | youtube

- 580505_รายงาน งานอโศกรำลึกครั้งที่ ๓๔ ณ พุทธสถานราชธานีอโศก

- 580504 กายพิสดาร ๒ | บ้านราช | youtube

- 580503 กายพิสดาร | วิถีอาริยธรรม | youtube

- 580502 DNA พุทธอยู่ในมนุษย์ชมพูทวีป | ศีรษะอโศก | youtube

- 580501 มนุษย์ชนิดไหนเลิศยอดที่สุด |บ้านราช | Youtube

- 580429 ตอบปัญหาผู้อบรม สสส. | บ้านราช | Youtube

- 580426 ยอดนิยายของความเป็นมนุษย์ | วิถีอาริยธรรม | Youtube

- 580423 สรีระกับชีวะ โลกกับอัตตา ต่างกันอย่างไร | Youtube

- 580422 สมาธิพุทธกับสมาธิทั่วไปต่างกันอย่างไร | Youtube

- 580422 พ่อครูขอบุญโฮมลูกๆปฐมอโศก ปฐมอโศก | youtube

- 580421 ความแตกต่างระหว่างฌานกับสมาธิ | สันติฯ | youtube

- 580420 มนุษย์ประเสริฐพัฒนาคือเช่นใด | ปฐมอโศก | youtube

- 580419 มนุษย์ชมพูทวีป_อมรโคยาน | วิถีอาริยธรรม | youtube

- 580417 กายของบัณฑิตกับพาลเป็นไฉน | youtube

- 580416 ผลสำเร็จของตลาดอาริยะ-พุทธศาสนาจะไม่เสื่อมถ้า | youtube

- 580415-โอวาทพ่อครูสรุปงานตลาดอาริยะ ครั้งที่ ๓๖ ปี ๒๕๕๘

- 580413_พ่อครูเทศน์เปิดงานตลาดน้ำอาริยะ ที่ ริมมูน | youtube

- 580412 ความเป็นมาของตลาดอาริยะ _วิถีอาริยธรรม | youtube

- 580412_พ่อครูให้พรปีใหม่ไทย พศ.๒๕๕๘

- 580411 โลกหรืออัตตา.. อธิปไตยที่เป็นธรรม ๖ ทวช. | youtube

- 580410 ตอบปัญหาฆ่ากิเลสให้บริสุทธิ์ ๒ | youtube

- 580410 โลกหรืออัตตา.. อธิปไตยที่เป็นธรรม ๕ ทวช. | youtube

- 580409 ตอบปัญหาฆ่ากิเลสให้บริสุทธิ์ ๑ งานปลุกเสกฯ | youtube

- 580409 โลกหรืออัตตา.. อธิปไตยที่เป็นธรรม ๔ ทวช. | youtube

- 580408 กามหรืออัตตา.. อธิปไตยที่เป็นธรรม ๓ ทวช.| youtube

- 580407 โลกหรืออัตตา.. อธิปไตยที่เป็นธรรม ๒ ทวช. | youtube

- 580406 โลกหรืออัตตา.. อธิปไตยที่เป็นธรรม ๑ ทวช. | youtube

- 580405 เทศน์เปิดงานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๓๙ ณ ราชธานีอโศก | youtube

- 580404 ธรรมาธรรมะสงคราม พ่อครูฯ บ้านราช |

- 580404 พิธีรับกลด นักเรียนสัมมาสิกขา ปี ๒๕๕๗ รุ่น เบิกบุญ | youtube

- 580403 ธรรมาธรรมะสงคราม พ่อครูฯ บ้านราช | youtube

- 580403 อย่าทิ้งธรรมอย่าทิ้งคนดี ปิดค่ายยอส. | youtube

- 580401 ชำแหละการสะกดจิตแบบรัสปูตินเมืองไทย | youtube

- 580331 พุทธแท้พุทธเทียม พุทธชีวศิลป์(วนบ.) | youtube

- 580330 พุทธแท้มีอยู่ที่ไหน | youtube

- 580329 ชำแหละผู้ผุดผ่องที่หลอกลวง วิถีอาริยธรรม | youtube

- 580327 รูปกับนาม อย่างอัจฉริยัง | youtube

- 580326 ความรัก มิติที่ ๑ กับมิติที่ ๗ (จบวิชา) | youtube

- 580325 ถึงเวลาปฏิรูปศาสนาพุทธในเมืองไทย | youtube

- 580323_โอวาทเปิดประชุมชุมชนปฐมอโศก |

- 580323_ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงกัน

- 580323 สุปฏิปันโนคืออย่างไร | youtube

- 580323 สันติอโศกกับการเมืองไทย ที่ปฐมอโศก | youtube

-580322_โอวาทพ่อครูปิดประชุมชุมชนสันติอโศก

- 580322_โอวาทพ่อครูประชุมประจำปี ๒๕๕๘ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์สันตินาคร

- 580322 ปฏิกโกสนาเร่งปฏิกิริยาแตกตัว วิถีอาริยธรรม | youtube

- 580321 พ่อครูเทศนาปฐมนิเทศค่ายแพทย์วิถีธรรม ที่ราชธานีอโศก  | youtube

-580320 ยอดนิยายของโลกแห่งความเป็นมนุษย์ ๑ | youtube

- 580320 นศ.อาชีวะฝ่ายการตลาด บ้านราชฯ มาสัมภาษณ์พ่อครู | youtube

- 580319 เกื้อกว้างเพื่อช่วยกำจัดผีที่ทำร้ายสังคมโลก | youtube

- 580318 ปริตตังและอนันตังแห่งความบริสุทธิ์ | youtube

- 580317 มีเจตนาแต่อย่าอยาก จงพากเพียรให้เต็มบริสุทธิ์ | youtube

- 580317 โอวาทปิดประชุมเตรียมงานปลุกเสกฯ ตลาดน้ำอาริยะ ๒๕๕๘

- 580315 พระสงฆ์ที่แท้จริง คืออย่างไร? | youtube

- 580314 ทบทวนธรรมาธรรมะสงคราม (สมณะและสิกขมาตุ) | youtube

- 580314 มองโลกมองธรรม ไพศาลและไชยวัฒน์ ป้าหญิง | youtube

- 580313 ธรรม ๒ อย่าง รวมเป็น ๑ | youtube

- 580312 อย่าเสพติด กาม คือ อัตตา ความรัก ๑๐ มิติ(๑๙) | youtube

- 580311 ทบทวน มหานิทานสูตร ๒ | youtube

- 580310 เปิดไตรภูมิ ๓๑ ชั้นแบบพุทธ | youtube

- 580310 พ่อครูและแกนนำพธม.ไปรับคำฟ้องที่ศาลแขวงเขตดุสิต กทม

- 580309 ทบทวน มหานิทานสูตร ๑ | youtube

- 580309 วิกฤติศาสนาพุทธในเมืองไทย | ช่อง ๑๓ สยามไทสัมภาษณ์พ่อครู **

- 580308 วิถีอาริยธรรม สันติอโศก: | youtube

- 580307 พุทธทุกวันนี้ไม่เข้าใจกายฯ มหานิทานสูตร ตอน ๕ | youtube

- 580306 พุทธทุกวันนี้ไม่เข้าใจกายฯ มหานิทานสูตร ตอน ๔ | youtube

- 580306 ตอบปัญหาฆ่ากิเลสให้บริสุทธิ์๒ | youtube

- 580305 ตอบปัญหาฆ่ากิเลสให้บริสุทธิ์๑ | youtube

- 580305 มหานิทานสูตร ตอน ๓ | youtube

- 580304 เทศน์วันมาฆบูชา โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ | youtube

- 580304 พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จปู่ฯ | youtube

- 580304 พุทธทุกวันนี้ไม่เข้าใจกายจึงไม่มีนิพพาน ๑ | youtube

- 580303 พุทธทุกวันนี้ไม่เข้าใจกายฯ | youtube

- 580302 พุทธทุกวันนี้ไม่เข้าใจกายฯ | youtube

- 580301 พิธีเปิดงานและพ่อครูฯนำปฏิญาณศีล ๘ | youtube

- 580228 ธรรมาธรรมะสงคราม ศาลีอโศก | youtube

- 580227 สัจจะตามกาลเวลา พิสูจน์สังคมพุทธบริษัทแท้ | youtube

- 580226 พุทธต่างจากศาสนาอื่นตรงไหนในเรื่องรัก | youtube

580224_ความมหัศจรรย์ของธรรมวินัย ๘ | youtube

580224_ธรรมาธิปไตยกับกระบวนการปฏิรูปการเมืองไทย | youtube

580222_ปฏิกโกสนาคือคัดค้านอย่างจัง (กรณีพระธัมชโย) | youtube

580220_จิตวิเคราะห์ในธาตุความเพียรทั้ง ๗ | youtube

580219 ธรรมาธรรมะสงคราม พ่อครูที่บ้านราช | youtube

580218_วันปราบมารโลก-มารธรรม | youtube

580217_การศึกษาของประเทศไทยกับอธิปไตย ๓ | x

580216_พระนิสิต มจร. มาเยือนราชธานีอโศก | youtube

580215_พลวัตรของอธิปไตย ๓ ของไทย | youtube

580214_พ่อครูเทศน์ก่อนฉัน วันวาเลนไทน์ ที่สีมาอโศก | youtube

580213_อาริยะ คืออะไร ตอน ๓ | youtube

580212_จิตวิเคราะห์แบบพุทธ | youtube

580211_อาริยะคืออะไร ตอน ๒ | youtube

580210_อาริยะ คืออะไร ตอน ๑ | youtube

580210a_ทุกคนก็ต้องตาย เหมือนกัน | youtube

580208_คำว่ากายไม่ได้หมายแค่สรีระหรือแค่จิต | youtube

580206_ทฤษฎีงาน ๑๙ ข้อให้รอพิสูจน์ | youtube

580205_รักแบบพุทธต้องหยุดเห็นแก่ตัว |

580204_โสดาบันคือคนเช่นไร | youtube

580203_คนจะมาเอาระบบบุญนิยมเพราะอะไร | youtube

580203_a พ่อครูพบพระอิสระ พระอุทัย และคณะ ที่บ้านราชฯ | youtube

580201_๘ อ. แบบพิสดาร | youtube

- 580131 ธรรมาธรรมะสงคราม พ่อครูที่สันติอโศก |
youtube

- 580130 ธรรมาธรรมะสงคราม พ่อครูที่สันติอโศก | youtube

- 580125 เอื้อไออุ่น ฉลองหนาว | youtube

- 580125 วิถีอาริยธรรม ฉลองหนาว | youtube

- 580124 เทศน์ก่อนฉันโดยพ่อครูฯ ที่ภูผาฟ้าน้ำ | youtube

- 580123 พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่บ้านพืชผัก | youtube

580123 พ่อครูฯ เทศน์ที่ธุลีฟ้ารีสอร์ท | youtube

580122 พ่อครูเทศน์ที่ ชมร เชียงใหม่ | youtube

580121 ธรรมาธรรมะสงคราม สันติอโศก | youtube

580120 ธรรมาธรรมะสงคราม สันติอโศก | youtube

580119 ธรรมาธรรมะสงคราม ปฐมอโศก | youtube

580118 วิถีอาริยธรรม สันติอโศก | youtube

580116 อิตถีภาวะและปุริสาภาวะคืออย่างไร | youtube

580115_ความรัก ๑๐ มิติ มิติที่ ๑ อธิบายแบบง่ายแต่ลึกซึ้ง | youtube

580114 ธรรมาธรรมะสงครามบ้านราชฯ | youtube

580113 ธรรมาธรรมะสงคราม สรรค่าสร้างคน ข้าวไม่ใช่สินค้า บ้านราช | youtube

580111 วีถีอาริยธรรม (แบบคนจน) บ้านราช | youtube

580110 ธรรมาธรรมะสงคราม บ้านราช | youtube

580109 ธรรมาธรรมะสงครามบ้านราช | youtube

580108_ข้างนอกคือความจริง ข้างในคือความจำ | youtube

580107 พ่อครูเทศน์ที่วังน้ำเขียว | youtube

580106_ตายกับดี ดีกับตาย | youtube

580105 พ่อครูเทศน์ก่อนฉันที่วัดป่าติ้ว | youtube

580102 ธรรมะรับอรุณ บำเพ็ญธรรม ว บบบ รุ่น ๓ | youtube

580101_สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกายได้วิชชา ๘ | youtube

580101_ทวช.งานว.บบบ.รุ่นที่ ๓ ต้อนรับปีใหม่ ๕๘ | youtube

571231 ธรรมะภาคค่ำ ว บบบ รุ่นที่ ๓ ณ ลานองค์พระพุทธโต | youtube

571231 ทำวัตรเชัา ว บบบ พ่อครู | youtube

571230 ธรรมะภาคค่ำ ว บบบ ครั้งที่ ๓ ณ ลานหน้าองค์พระพุทธโต | youtube

571230 ธรรมะรับอรุณ ณ ลานองค์พระพุทธโต1 | youtube

571229 ธรรมะภาคค่ำ ว บบบ พ่อครู | youtube

571229 ทำวัตรเช้า งาน ว บบบ ครั้งที่ ๓ ณ ลานหน้าองค์พระพุทธโต | youtube

571228 ธรรมะภาคค่ำโดยพ่อครู งาน ว บบบ | youtube

571228 ก่อนฉันพ่อครูเปิดงานพาปฏิญาณตน ว บบบ บ้านราชฯสด | youtube

571226 ธรรมาธรรมะสงคราม สด | youtube | youtube

571225 ธรรมาธรรมะสงคราม ความรัก๑๐มิติ พ่อครูที่บ้านราช | youtube

571224 ธรรมาธรรมะสงครามสด พ่อครู บ้านราช | youtube

571223 ธรรมาธรรมะสงคราม พ่อครูฯ บ้านราช | youtube

571221 วิถีอาริยธรรมจากบ้านราช สด | youtube

571220 ธรรมาธรรมะสงคราม บ้านราช | youtube

571218 ธรรมาธรรมะสงคราม บ้านราชสด OK | youtube

571216 ธรรมาธรรมะสงคราม พ่อครู จากบ้านราช สด | youtube

571214 วิถิอาริยธรรม จากศีรษะอโศก | youtube

571211 ธรรมาธรรมะสงคราม บ้านราช | youtube

571209 ธรรมาธรรมะสงคราม บ้านราชฯ OK | youtube

571207 วิถีอาริยธรรม สันติอโศก OK | youtube

571203 เสวนาตำนานการบุกเบิกโทรทัศน์ไทย ณ คณะนิเทศศาสตร์จุฬาฯ | youtube

571202 ธรรมาธรรมะฯ พ่อครูฯและกฤษฎา OK | youtube

| youtube

571128 ธรรมาธรรมะสงคราม สันติฯ | youtube

571127 ธรรมมาธรรมะสงคราม สันติอโศก | youtube

571126 ธรรมาธรรมะสงคราม สันติอโศก OKเพิ่มเสียง | youtube

571125 ธรรมาธรรมะสงคราม สันติอโศก OK | youtube

571124 ธรรมาธรรมะสงคราม ปฐมอโศก | youtube

571121 ธรรมาธรรมะสงคราม บ้านราช OK | youtube

571120 ธรรมาธรรมะสงครามความรัก๑๐มิติ บ้านราช | youtube

571119 พ่อครูเทศน์ก่อนฉันสดจากศีรษะอโศก | youtube

571118 ธรรมาธรรมะสงคราม บ้านราช | youtube

571116 วิถีอาริยธรรม พ่อครูฯ และส ฟ้าไทที่บ้านราช | youtube

571114 ธรรมาธรรมะสงคราม(สรรค่าสร้างคน) บ้านราช | youtube

571110 ข่าว+ก่อนฉันพ่อท่าน@รร ผู้นำ | youtube

571109 วิถีอาริยธรรม พ่อท่าน+ส ฟ้าไท | youtube

8 พฤศจิกายน57_ขณะนี้เมืองไทยเป็นชมพูทวีปแล้ว | youtube

7 พฤศจิกายน57_พ่อครูแจ้งสรุปมหาปวารณาต่อสาธารณะ | youtube

571104 สงครามสังคม พ่อท่าน+อ กฤษฏา | youtube

571103 เอื้อไออุ่น | youtube

571019 อัมพาสัมภาษณ์พ่อครูโพธิรักษ์ ประเด็นปฏิรูปการศึกษา | youtube

571019 วิถีอาริยธรรม สันติอโศก | youtube

570929 ธรรมาธรรมะสงครามจากปฐมอโศก 2 | youtube

570914 วิถีอาริยธรรม บ้านราช | youtube

570912 ธรรมาธรรมะสงคราม (สรรค่าสร้างคน) บ้านราช | youtube

570911 ธรรมาธรรมะสงคราม ความรักสิบมิติ บ้านราช | youtube

570910 ก่อนฉันศีรษะอโศก เรื่อง โลกุตระ ๔๖ อย่างพิสดาร | youtube

570909 ธรรมาธรรมะสงคราม | youtube

570907 วิถีอาริยธรรม พ่อครูเทศน์ที่รธน อโศก | youtube

570904 ความรักสิบมิติ พ่อครูสมณะโพธิรักษ์เทศน์รธน อโศก | youtube

570824 วิถีอาริยธรรม ณ สันติอโศก | youtube

570822 พุทธชีวศิลป์ พ่อครูฯเทศน์ที่ราชธานีอโศก | youtube

570821 ความรักสิบมิติ พ่อครูฯเทศน์ที่ราชธานีอโศก | youtube

570820 สรรค่าสร้างคนพ่อครูฯเทศน์ที่ราชธานีอโศก | youtube

570819 พุทธชีวศิลป์ พ่อครูฯเทศน์ที่ราชธานีอโศก | youtube

570817 วิถีอาริยธรรม พ่อครูเทศน์ที่ราชธานีอโศก | youtube

570815 สรรค่าสร้างคน พ่อครูสมณะโพธิรักษ์เทศน์ราชธานีอโศก | youtube

570813 พุทธชีวศิลป์พ่อครูสมณะโพธิรักษ์เทศน์ราชธานีอโศก | youtube

580811 พ่อท่านเทศน์ที่ศีรษะอโศก วันแม่ (ที่ถูกปี57) | youtube

570807 ความรักสิบมิติพ่อครูเทศน์ที่ราชธานีอโศก | youtube

570802 พุทธชีวศิลป์ พ่อครูฯเทศน์ที่ราชธานี อโศก | youtube

570728 พ่อครูฯเทศน์ อ.กฤษฎาผู้ซักแทรก ที่ชุมชนปฐมอโศก | youtube

570727 วิถีอาริยธรรม ณ สันติอโศก | youtube

570725 สรรค่าสร้างคน พ่อครูเทศน์ที่ รธน | youtube

570724 ความรักสิบมิติ พ่อครูฯ รธน อโศก | youtube

570722 สรรค่าสร้างคน พ่อครูฯ ที่บ้านราชฯ | youtube

570716 พ่อครูที่ศีรษะอโศก คนมีคุณ บุญมีค้ำ กิจกรรมมีผลเจริญ | youtube

570713 พ่อครูเทศน์ที่วัดป่าติ้ว เรื่องทฤษฎีพ้นทุกข์แบบพุทธ | youtube

570709 เอื้อไออุ่น@สีมาอโศก พ่อครูโพธิรักษ์ | youtube

570704 เอื้อไออุ่นชาวบุญนิยม-ทะเลธรรม 4กค57 | youtube

570603 ธรรมาธรรมะสงคราม 03 ก.ค. 57 | youtube

570701 ธรรมาธรรมะสงคราม 01 ก.ค. 57 | youtube

570630 ธรรมาธรรมะสงคราม 30 มิ.ย.57 | youtube

570627 ธรรมาธรรมะสงคราม 27 มิ.ย.57 | youtube

570626 ธรรมาธรรมะสงคราม 26 มิ.ย.57 | youtube

570624 ธรรมาธรรมะสงคราม 24 มิ.ย.57 | youtube

570623 ธรรมาธรรมะสงคราม 23 มิ.ย.57 | youtube

570622 วิถีอาริยธรรม 22 มิ.ย.57 | youtube

570621 ธรรมาธรรมะสงคราม 21 มิ.ย.57 | youtube

570620 ธรรมาธรรมะสงคราม 20 มิ.ย.57 | youtube

570619 ธรรมาธรรมะสงคราม 19 มิ.ย.57 | youtube

570617 ธรรมาธรรมะสงคราม 17 มิ.ย.57 | youtube

570616 ธรรมาธรรมะสงคราม 16 มิ.ย.57 | youtube

570615 วิถีอาริยธรรม 15มิ.ย.2557 | youtube

570611 ภาคค่ำ พ่อครูฯ เทศน์ | youtube

570611 พ่อครูฯปฐมนิเทศนิสิตสวี mp4 | youtube

570610 ภาคค่ำ พ่อครูสมณะโพธิรักษ์เทศน์ 10 มิถุนายน57_ | youtube

570610_ก่อนฉัน_พ่อครูฯสนทนาธรรมกับลุงจำลอง | youtube

9 มิถุนายน57_ | youtube

570608 ภาคค่ำ พ่อครูสมณะโพธิรักษ์เทศน์ 8 มิถุนายน57 | youtube

7 มิถุนายน57_ | youtube

6 มิถุนายน57_ | youtube

5 มิถุนายน57_ | youtube

4 มิถุนายน57_ | youtube

25 พฤษภาคม57_จบสวยด้วย(ทำ)ธรรม | youtube

22 พฤษภาคม57_ศาสนาพุทธคือประชาธิปไตยแท้ | youtube

21 พฤษภาคม57_คุณศศิภา แก้วหนู นศ ม รังสิต สัมภาษณ์ฯ | youtube

20 พฤษภาคม57_สยามเทวาธิราชิทธิ ตอนที่ ๔ | youube

19 พฤษภาคม57_ถ้ากล้าฟ้าจึงเปิด | youtube

18 พฤษภาคม57_ เส้นตายที่เราไม่รอไม่หวัง แต่เราทำ | youtube

17 พฤษภาคม57_รูปและนามของประชาชนปฏิวัติ | youtube

16 พฤษภาคม57_ใจถึง ใจอดทน ใจฉลาด จะไม่พลาดชัยชนะ | youtube

15 พฤษภาคม57_คนฉลาดยอมเสียเปรียบทั้งๆที่รู้ คือผู้เป็นปราชญ | youtube

13 พฤษภาคม57_ | youtube

11 พฤษภาคม57_ | youtube

9 พฤษภาคม57_ประชาธิปไตยสองแบบ | youtube

8 พฤษภาคม57_ปักหลักเปิดโลก ตอนที่ ๓ | youtube

7 พฤษภาคม57_ปักหลักเปิดโลก ตอนที่ ๒ | youtube

6 พฤษภาคม57_ปักหลักเปิดโลก ตอนที่ ๑ | youtube

6 พฤษภาคม57_วิสาขบูชาวิชิตชัย | youtube

4 พฤษภาคม57_มนุษย์เกิดมาทำไม? | youtube

3 พฤษภาคม57_ถ้าไม่มีคนกล้า สิ่งวิเศษไม่เกิด | youtube

1 พฤษภาคม57_๔๐๖๐๘๐ | youtube

1 พฤษภาคม57_ประชาชนมีอำนาจอยู่จริงหรือ | youtube

28 เมษายน57_การเมืองต้องถึงปรมัตถ์จึงจะสำเร็จ | youtube

26 เมษายน57_ปากหอกและความเสื่อมของชาวพุทธ | youtube

17 เมษายน57_อธิปไตยประชาชนไทยที่สุดวิเศษ ตอน ๒ | youtube

15 เมษายน57_อธิปไตยประชาชนไทยที่สุดวิเศษ | youtube

14 เมษายน57_ความน่าจะเป็น 'รัฏฐาธิปัตย์'? | youtube

13 เมษายน57_ทนอีกนิดเถอะน่าธรรมะชนะแน่ | youtube

12 เมษายน57_สัจจะที่ปรากฏ ตอนที่ ๖ | youtube

11 เมษายน57_พ่อครูให้โอวาทประชุมพรรคเพื่อฟ้าดิน | youtube

11 เมษายน57_สัจจะที่ปรากฏ ตอนที่ ๕ | youtube

11 เมษายน57_ตอบปัญหา(ละ)ดับชาติ ๒ | youtube

10 เมษายน57_ตอบปัญหา(ละ)ดับชาติ ๑ | youtube

10 เมษายน57_สัจจะที่ปรากฏ ตอนที่ ๔ | youtube

9 เมษายน57_สัจจะที่ปรากฏ ตอนที่ ๓ | youtube

8 เมษายน57_สัจจะที่ปรากฏ ตอนที่ ๒ | youtube

7 เมษายน57_สัจจะที่ปรากฎ ตอน ๑ | youtube

6 เมษายน57_พ่อครูเทศน์ เปิดงานปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๓๘ | youtube

5 เมษายน57_ปาฏิหาริย์ของการปฏิบัติ | youtube

3 เมษายน57_บริหารแบบคนจน | youtube

2 เมษายน57_ข้าราชการไม่ใช่นายประชาชน | youtube

31 มีนาคม57_เพราะศีลธรรมกลับมา โลกาจึงไม่วินาศ | youtube

30 มีนาคม57_สัจจะที่ปราก | youtube

29 มีนาคม57_ ชนะเด็ดขาดแบบโลกุตระ | youtube

27 มีนาคม57_ทางออกประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ ตอน ๒ | youtube

26 มีนาคม57_ทางออกประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ ตอน ๑ | youtube

24 มีนาคม57_ประชาชนปฏิวัติตามรัฐธรรมนูญ | youtube

23 มีนาคม57_ความถูกสองฝ่ายเผชิญกันอย่างไร จึงไม่เกิดโศกนาฏกรรม | youtube1 | youtube2

22 มีนาคม57_ยอดแห่งประชาธิปไตยของโลก | youtube

16 มีนาคม57_นักการเมืองแบบพุทธ| youtube

15 มีนาคม57_เจตนารมย์ที่ดีต้องเคารพกฎหมาย | youtube

15 มีนาคม57_พิธีรับกลดสัมมาสิกขารุ่น “ธรรมยุทธผ่านฟ้า" | youtube

13 มีนาคม57_การศึกษาอาริยะ | youtube

12 มีนาคม57_กติกาประชาธิปไตย ตอน ๒ | youtube

10 มีนาคม57_กติกาประชาธิปไตย ตอน ๑ | youtube

9 มีนาคม57_ศิลปะ ๕ แบบ | youtube

8 มีนาคม57_ทาน ศีล ภาวนา นำพาปฏิวัติโดยประชาชน | youtube

6 มีนาคม57_ธรรมาธรรมะสงครามจะยาวนานขนาดไหน? | youtube

5 มีนาคม57_ราชสีห์จริงกับราชสีห์กงเต็ก เป็นเช่นไร?| youtube

3 มีนาคม57_อำนาจในการปกครองประเทศ | youtube

2 มีนาคม57_ประชาชนปฏิวัติ โดยธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตอน ๔| youtube

1 มีนาคม57_ประชาชนปฏิวัติ โดยธรรม ตามรัฐธรรมนูญ ตอน ๓ | youtube

27 กุมภาพันธ์57_ความเป็นกลางที่ยุติธรรมต้องเป็นหนึ่งเดียวข้างคนดีฯ | youtube

24 กุมภาพันธ์57_ประชาชนปฏิวัติโดยธรรมตามรัฐธรรมนูญ ตอน | youtube

23 กุมภาพันธ์57_ประชาชนปฏิวัติโดยธรรมตามรัฐธรรมนูญ | youtube

22 กุมภาพันธ์57_อำนาจรัฐบาลไม่ใช่อำนาจรัฐชาติ ตอน ๒ | youtube

20 กุมภาพันธ์57_นักรบอหิงสา | youtube

17 กุมภาพันธ์57_การเกิดกาย การเกิดจิตวิญญาณ |

16 กุมภาพันธ์57_อารยะที่เป็นโลกุตระ | youtube

15 กุมภาพันธ์57_ธรรมาธรรมสงครามชั่วจะยิ่งชั่วดีจะยิ่งดี | youtube

15 กุมภาพันธ์57_ทานศีลภาวนา จนพ้นสัมมาอาชีพ | youtube

14 กุมภาพันธ์57_อาหาร ๔ อย่างพิสดาร ตอน ๒ | youtube ค่ำมาฆะบูชา

14 กุมภาพันธ์57_ อาหาร ๔ อย่างพิสดาร ตอน ๑ | youtube

13 กุมภาพันธ์57_ตอบปัญหาประชาปฏิวัติ ตอน ๒ | youtube

13 กุมภาพันธ์57_อนุปุพพิกถาโดยพิสดาร | youtube

12 กุมภาพันธ์57_ตอบปัญหาประชาปฏิวัติ ตอน ๑ | youtube

12 กุมภาพันธ์57_อุปาทายรูป ๒๔ โดยปฏิสัมพัทธ์ | youtube

11 กุมภาพันธ์57_สัญญาที่สัมมาต้องรู้ฌาน รู้ภพ | youtube

10 กุมภาพันธ์57_ปฏิสัมพัทธ์ในวิชชาจรณสัมปันโน | youtube ธรรมะรับอรุณ

9 กุมภาพันธ์57_เลือกตั้งครั้งนี้ ส่อสื่ออะไร และความเสื่อมชาวพุทธ | youtube

8 กุมภาพันธ์57_อำนาจรัฐบาลไม่ใช่อำนาจรัฐชาติ | youtube

6 กุมภาพันธ์57_ประชาชนปฏิวัติจะชนะไฉน? | youtube

4 กุมภาพันธ์57_อำนาจที่เกิดจากพลังงานสุดลึกซึ้ง | youtube

3 กุมภาพันธ์57_รูป-นามของการเลือกตั้ง สื่อ ส่อ อะไรบ้าง? | youtube

2 กุมภาพันธ์57_แบบคนจน และอำนาจในกระจกเงา | youtube

1 กุมภาพันธ์57_ประชาชนปฏิวัติต้องชัดในธรรมะโลกุตระ | youtube

30 มกราคม57_การปฏิวัติ ๖ แบบ | youtube

28 มกราคา57_คุณสมบัติของประชาชนผู้ปฏิวัต | youtube

26 มกราคา57_กำลัง ๔ พ้นภัย ๕ | youtube

25 มกราคา57_เรื่องของอำนาจ ๑ | youtube

23 มกราคม57_ ความขลังและความมีค่าแบบพุทธ | youtube

22 มกราคม57_วิวัฒนาการประชาธิปไตยไทยอย่างมหัศจรรย์ | youtube

20 มกราคม57_ประเด็นตัดสินให้รัฐบาลนี้ออกไป | youtube

19 มกราคม57_ประท้วงแบบคนจนมหัศจรรย์กู้ชาติได้ | youtube

18 มกราคม57_ ความเกี่ยวเนื่องของสังคมและจิตวิญญาณ | youtube

17 มกราคม57_ กรรมพันธุ์และชาติ ๕ อย่าง | youtube

16 มกราคม57_ จะเป็นครูต้องมีพาหุสัจจะ | youtube

15 มกราคม57_ความชั่วยิ่งแย่ ทำให้เราสร้างความดียิ่งใหญ่ | youtube

14 มกราคม57_มหาประชาชนประท้วงคนหน้าด้านที่สุดในโลก | youtube

12 มกราคม57_เผด็จศึกด้วยสันติปฏิวัติ | youtube

11 มกราคม57_มวลมหาประชาชนปรากฏการณ์ใหม่ | youtube

9 มกราคม57_ดีเอ็นเอของพุทธถูกจุดชวาน | youtube

7 มกราคม57_สันติปฏิวัติกับการเมืองอันธพาล | youtube

5 มกราคม57_อำนาจโดยธรรมมหัศจรรย์ขนาดไหน? | youtube

4 มกราคม57_การเกิดชั่วเกิดดีเกิดสุขเกิดทุกข์ | youtube

3 มกราคม57_บรรลุธรรมให้ได้จะไม่เสียชาติเกิด | youtube

2 มกราคม57_ชนะตนได้จึงเรียกว่าชนะสงคราม | youtube

1 มกราคม57_ความไม่รุนแรงคืออาวุธอันยิ่งใหญ| youtube

31 ธันวาคม56_พ่อครูเทศน์ส่งท้ายปีเก่า ที่มัฆวาน 31ธค56 | youtube

30 ธันวาคม56_ออกมาแสดงอธิปไตย พิชิตชัยให้สำเร็จ |

30 ธันวาคม56_แก่นแท้ของพุทธศาสนา ตอน ๒ | youtube

29 ธันวาคม56_แก่นแท้ของพุทธศาสนา | youtube

28 ธันวาคม56_โลกุตรธรรมคือหลักประกันอันประเสริฐของชีวิต | youtube

25 ธันวาคม56_ | youtube

22 ธันวาคม_ประท้วงอย่าง วิเศษ วิสุทธิ์ วิสิทธิ์ | youtube

19 ธันวาคม56_อาริยปฏิวัติ | youtube

18 ธันวาคม56_การประท้วงอย่างโกลุตระ ตอน ๓ | youtube

17 ธันวาคม56_เลือกตั้งกับเลือกไล่มีนัยต่างกัน | youtube

16 ธันวาคม56_การประท้วงอย่างโกลุตระ ตอน ๒ | youtube

15 ธันวาคม56_การประท้วงอย่างโลกุตระ | youtube

14 ธันวาคม56_ปฏิวัติใหม่แปลกมหัศจรรย | youtube

13 ธันวาคม56_การเมืองที่แท้ต้องแก้ที่ “ง่านโด้” | youtube

12 ธันวาคม56_ ด้วยธรรมฤทธิ์ประชาชนมีสิทธิ์ปฏิวัติ | youtube

11 ธันวาคม56_สิทธิในการปฏิวัติของประชาชน | youtube

10 ธันวาคม56_รัฐาธิปัตย์เป็นของประชาชนตลอดกาล | youtube ค่ำ

8 ธันวาคม56_ปฏิบัติการทวงคืนอำนาจ ถึงโค้งสุดท้ายวัดใจ ‘รบ.ปู' | youtube ค่ำ

7 ธันวาคม56_ประชาชนทวงคืนอำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญไทย ตอน ๓ | youtube ค่ำ

6 ธันวาคม56_ประชาชนทวงคืนอำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญไทย ตอน ๒ | youtube ค่ำ

5 ธันวาคม56_ประชาชนทวงคืนอำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญไทย | youtube เช้า

4 ธันวาคม56_จรณะและฌานผ่านมาตรา ๗ | youtube ค่ำ

3 ธันวาคม56_ชนะทั้งคู่  Win Win | youtube ค่ำ

1 ธันวาคม56_มาออกเสียงไล่ออก มิใช่ออกเสียงเลือกตั้ง | youtube เช้า

30 พฤศจิกายน56_การเมืองอาริยะ | youtube ค่ำ

30 พฤศจิกายน56_ชุมนุมให้เป็น Best Record ต้องถอดตัวตน | youtube เช้า

27 พฤศจิกายน56_ประชาชนทวงคืนอำนาจจากรัฐบาลขบถ | youtube

26พฤศจิกายน56_การปฏิวัติยึดอำนาจรัฐโดยประชาชน | youtube ค่ำ

26 พฤศจิกายน56_พ่อท่านประกาศเส้นตาย (Deadline) | youtube เช้า

25 พฤศจิกายน56_ยึดอำนาจรัฐปฏิวัติโดยมหาประชาชนถูกรธน.อย่างไร? | youtube

25 พฤศจิกายน56_Win Win ชนะเป็นสุขเบ็ดเสร็จทั้งรูปและนาม | youtube เช้า

24 พฤศจิกายน56_การเปลี่ยนแปลงโดยอภิมหาประชาชน | youtube ค่ำ

24 พฤศจิกายน56_ปฏิวัติโดยประชาชนมีได้ไหม | เช้า

23 พฤศจิกายน56_มหาประชาชนปราบกบฏผีบุญดิจิตอล | youtube

22 พฤศจิกายน56_ประชาภิวัฒน์ปฏิวัติโดยประชาชน ตอน ๒ | youtube

21 พฤศจิกายน56_ประชาภิวัฒน์ปฏิวัติโดยประชาชน ตอน ๑ | youtube

20 พฤศจิกายน56_ประชาธิปไตยต้องมีจิตวิญญาณ | youtube

19พฤศจิกายน56_สูญญากาศทางการเมืองได้เกิดแล้ว | youtube

18พฤศจิกายน56_นิติรัฐนิติธรรมสำคัญอย่างไร? | youtube ค่ำ

18พฤศจิกายน56_ถ้าไม่มากันมืดฟ้ามัวดิน ทักษิณกลืนกินเราแน่ | youtube เช้า

17 พฤศจิกายน56_ถ้าไม่มากันให้มืดฟ้ามัวดิน ไทยถูกผีร้ายกลืนกินสิ้นชาติแน่ๆ | youtube

16 พฤศจิกายน56_ผู้รับใช้โลกจริงๆคืออย่างไร? | เย็น youtube ค่ำ

16 พฤศจิกายน56_มาร่วมตีเหล็กร้อนตอนสุดท้าย | เช้า

15 พฤศจิกายน56_สยามเทวาธิราชิทธิ ตอน ๓ | youtube | ค่ำ

15 พฤศจิกายน56 เช้าวิปัสสนาข่าว youtube เช้า

14 พฤศจิกายน56_ปฏิวัติประชาชน ปฏิรูปประเทศไทย ตอน ๓ | youtube ค่ำ

14 พฤศจิกายน56_ประชาชนปฏิวัติ ปฏิรูปประเทศไทย ตอน ๒ |

13 พฤศจิกายน56_ประชาชนปฏิวัติ ปฏิรูปประเทศไทย ตอน ๑ | youtube

12 พฤศจิกายน56_พ่อครูสมณะโพธิรักษ์บรรยาย เวทีผ่านฟ้า | youtube

11 พฤศจิกายน56_ปฏิวัติโดยประชาชน | youtube

10 พฤศจิกายน56_สยามเทวาธิราชิทธิ ตอน ๒ | youtube

9 พฤศจิกายน56_สยามเทวาธิราชิทธิ ตอน ๑ | youtube

8 พฤศจิกายน56_เทศน์หน้าศพ แม่ของคุณถึงไท

7 พฤศจิกายน56_มัฆวานผ่านฟ้าประชาธิปไตย ตอน ๑ |

6 พฤศจิกายน56_สงครามโลกุตระชนะด้วยการแพ้ | youtube

4 พฤศจิกายน56_การชุมนุม คปท.รวมกับ กปท. | youtube

3 พฤศจิกายน56_สันติอหิงสาคือธรรมาวุธสุดประเสริฐ | youtube

2 พฤศจิกายน56_ถ้ามาล้านคนเป็นสงครามครั้งสุดท้าย | youtube

31 ตุลาคม56_ สลายอัตตามากู้ชาติ | youtube

21 ตุลาคม56_ธรรมาวุธสุดมีฤทธิ์ | youtube

14 ตุลาคม56_ การเมืองคือเรื่องของคนมีธรรม | youtube

13ตุลาคม56_ สิกขมาตุองค์แรก รูปสำคัญของชาวอโศก | youtube

12 ตุลาคม56_ชัยชนะของผู้แพ้ | youtube

10 ตุลาคม56_ แพ้คือชนะชนะคือแพ้ | youtube ค่ำ

10 ตุลาคม56_ธรรมะรับอรุณหน้าทำเนียบ | youtube เช้า

9 ตุลาคม56_ถ้าเขาเข้ามาสลายการชุมนุม พวกเราจะทำเช่นไร |

9 ตุลาคม56 | เช้า

8 ตุลาคม56_อำนาจสองอย่าง (ค่ำ) | youtube

8 ตุลาคม56_คนผู้ไม่ทำงานการเมืองคือคนเดรัจฉาน (เช้า) | youtube

6 ตุลาคม56_กายในกายอย่างพิศดาร | Youtube

5 ตุลาคม56_พระโพธิสัตว์บันลือสีหนาท ตอน ๒ | Youtube

3 ตุลาคม56_พระโพธิสัตว์บันลือสีหนาท ตอน ๑ | Youtube

30 กันยายน56_สมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิของพระอาริยะ ตอน ๒ | vdo

29 กันยายน56_คำตำหนิและความจนสำคัญไฉน? | vdo

28กันยายน56_ | vdo

26 กันยายน56_สมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิของพระอาริยะ ตอน ๑ | vdo

23 กันยายน56_พ้นทุกข์อาริยสัจได้ ประเทศไทยไปรอด | vdo

22 กันยายน56_ รู้แจ้งชาติ ๕ ถึงธรรมาธิปไตย | vdo

21กันยายน56_ โปรดอย่าถามว่า จะชนะเมื่อไหร่? | vdo

19 กันยายน56_สังกัปปะ๗ ยอดเคล็ดวิชชากู้ชาติ | vdo

16 กันยายน56_สัมมาทิฏฐิ ๑๐ และอุตริมนุสธรรม | vdo

15 กันยายน56 | vdo

14 กันยายน56_ ปิดนรกให้ได้-ตายจะไม่เสียชาติเกิด | vdo

12 กันยายน56_จะสร้างสังคมอาริยะต้องเอาชนะกิเลสตน | vdo

11 กันยายน56_คำต่อคำ รายการเผชิญหน้า (Face Time) จากช่องสปริงนิวส์

9 กันยายน56_รู้โลกหรือรู้ธรรมสังคมต้องย้ำว่าขาดอะไร | vdo

5 กันยายน56_แบบคนจนมหัศจรรย์ | vdo

2 กันยายน56_ยิ่งเล็กยิ่งใหญ่ ยิ่งจนยิ่งรวย ตอน ๓ (คานธีและตลาดอาริยะ) | vdo

1 กันยายน56_ยิ่งเล็กยิ่งใหญ่ ยิ่งจนยิ่งรวย ตอน ๒ (คานธี) | vdo

31 สิงหาคม56_ยิ่งเล็กยิ่งใหญ่ ยิ่งจนยิ่งรวย ตอน ๑ | youtube

30 สิงหาคม56_ประท้วงแบบเอาธรรมนำหน้าแล้วชนะได้อย่างไร | youtube

28 สิงหาคม56_ตอบปัญหานักกฎหมายด้วยใจเป็นกลางถึงการชุมนุม ตอน ๒ | youtube

26 สิงหาคม56_Neo politics 2 |

25 สิงหาคม56_Neo-Politics 1 | อาทิตย์

24 สิงหาคม56_ ตอบปัญหานศ.ธรรมศาสตร์เรื่องการเมืองกับสันติอโศก | youtube

19 สิงหาคม56_นานาสังวาสประกาศอีกทีที่สวนลุมพินี | MP3 | youtube

18 สิงหาคม56_ ตอบปัญหานักกฎหมายด้วยใจเป็นกลางถึงการชุมนุม | youtube

17 สิงหาคม56_ชุมนุมประท้วงคือปฏิบัติธรรมผู้ลึกซึ้งถึงกรรมจึงเข้าใจ |

16 สิงหาคม56_เก็บอัตตาใส่เซฟก่อนได้ไหมประเทศไทยทุกข์แย่แล้ว |

15 สิงหาคม56_อธิปไตย ๘ ขั้น | วันพฤหัสบดี | vdo

14 สิงหาคม56_Go on and see out (ดูไป) เข้าสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง

12 สิงหาคม56_พ่อแม่ทางจิตวิญญาณ

11 สิงหาคม56_องค์รวมของรูปอย่างพิศดาร | วันอาทิตย์ | vdo

9 สิงหาคม56_อำนาจอธิปไตย(หัวใจคือประชาชน) |

8 สิงหาคม56_ล้างกามล้างอัตตาก้าวสู่ธรรมาธิปไตย |

4 สิงหาคม56_ตถตาคือธรรมะเหนือธรรมชาติ | วันอาทิตย์ vdo

2 สิงหาคม56_รู้วิปัสสนาพาพ้นคุก ตอน ๒ |

1 สิงหาคม56_รู้วิปัสสนาพาพ้นคุก ตอน ๑ | youtube


30 กรกฎาคม56_แจ้งชัดหลุมดำต้องเปิดตาทำวิปัสสนาญาณ ตอน ๓ | youtube

29 กรกฎาคม56_แจ้งชัดหลุมดำต้องเปิดตาทำวิปัสสนาญาณ ตอน ๒

28 กรกฎาคม56_แจ้งชัดหลุมดำต้องเปิดตาทำวิปัสสนาญาณ | youtube

26 กรกฎาคม56_ปฏิจจสมุปบาทคือสูตรดับชาติในตัวเรา ตอน ๑ |

25 กรกฎาคม56_สัมผัส ๖ ต้องมีทวาร ๕ || youtube

23 กรกฎาคม56_เปิดเผยการหมดความยึดอัตตา || youtube

22 กรกฎาคม56_เรื่อง ๘ อ.แบบพ่อครู |

22 กรกฎาคม56_นามธรรมของอาสาฬหบูชาและสาธารณโภคี |

21 กรกฎาคม56_ เพื่อพ่อแล้วลูกที่ดีต้องพลีชีพลุย |

20 กรกฎาคม56_ประชาธิปไตยอันยิ่งใหญ่แท้จริง | youtube

20 กรกฎาคม56_ศาสตร์อันยอดสุดคือพุทธศาสน์ | youtube

19 กรกฎาคม56_อโศกควรอยู่อย่างดูไปในวิกฤติการเมือง |youtube

18 กรกฎาคม56_รหัสยนัยแห่งพุทธหยุดความรุนแรง |

16 กรกฎาคม56_ตอบประเด็น ๘๗๐๕ เรื่อง รูปและกายต่างๆ |

15 กรกฎาคม56_ไม่มีผัสสะ-ไม่รู้สภาวะรูป ๒๘ |

15 กรกฎาคม56_ความยิ่งใหญ่ของสาธารณโภคีขอบุญโฮมที่ปฐม |

14 กรกฎาคม56_อ่านปัญหาของคุณ ๘๗๐๕ ตอน ๔ |
                            (รู้สัมผัส ๖ จึงพ้นนรกสู่นิพพาน)

12 กรกฎาคม56_อ่านจดหมายคุณ ๗๘๐๕ ตอน ๓ | vdotube

11 กรกฎาคม56_อ่านจดหมายคุณ ๗๘๐๕ ตอน ๒ | youtube

9 กรกฎาคม56_อ่านจดหมายคุณ ๗๘๐๕ ตอน ๑ | vdotube

8 กรกฎาคม56_เห็นความไม่เที่ยงกับเวทนา ๑๐๘ |

8 กรกฎาคม56_ขอบุญโฮมสันติอโศก และให้นโยบายพาณิชย์บุญนิยม

7 กรกฎาคม56_ความยิ่งใหญ่ของกายในพระพุทธศาสนา |

6 กรกฎาคม56_ตอบปัญหาผ่าความจริงคนใต้ |

6 กรกฎาคม56_ภราดรภาพ ภัยไทยเฉย |

5 กรกฎาคม56_รายการเอื้อไออุ่น งานภราดรภาพฯ |

5 กรกฎาคม56_เทศน์เปิดงานตลาดอาริยะ ที่โรงปุ๋ยรักษ์ดิน อ.หลังสวน

4 กรกฎาคม56_นี้แลคือคนเห็นนามรูปแบบปาฏิหาริย์ ตอน ๒ | vdo

2 กรกฎาคม56_นี้แลคือคนเห็นนามรูปแบบปาฏิหาริย์ ตอน ๑ | youtube

1 กรกฎาคม56_นามกายที่ต้องรู้จักกายให้จนถึงนิโรธ | youtube

30 มิถุนายน56_ความลึกซึ้งในการรู้นามกาย | | youtube

28 มิถุนายน56_ มีแต่อนัตตาแล้วเอาอัตตาอะไรไปตกนรก | | youtube

27 มิถุนายน56_ สมาธิพุทธขั้นอัปปนาไม่มีเวลาถอยกลับ | | youtube

25 มิถุนายน56_ นามและกาย อธิบายอย่างช้าๆ | | youtube

24 มิถุนายน56_รูป-นาม-กาย ขยายลึกถึงอมตะ | | youtube

23 มิถุนายน56_ ปฏิสัมพัทธ์ของนามและรูปที่เป็นกาย ตอน ๒ |

22 มิถุนายน56_เทศน์ค่ายอุโบสถศีล ครั้งที่ ๑๑๓ |

21 มิถุนายน56_วิปัสสนารู้กายให้ลึกซึ้ง ตอน๒ ศ | | youtube

20 มิถุนายน56_วิปัสสนารู้กายให้ลึกซึ้ง ตอน๑ | พฤ | youtube

18 มิถุนายน56_นัยสำคัญของคำว่า "กาย" ตอน ๒ | | youtube

17 มิถุนายน56_นัยสำคัญของคำว่า "กาย" ตอน ๑ | | youtube

16 มิถุนายน56_รู้กายและสัญญาอย่างสัมมาพาวิชชาเกิด ตอน ๓ || youtube

14 มิถุนายน56_ รู้กายและสัญญาอย่างสัมมาพาวิชชาเกิด ตอน ๒ | | youtube

13 มิถุนายน56_ รู้กายและสัญญาอย่างสัมมาพาวิชชาเกิด | | youtube

11 มิถุนายน56_นิโรธที่แท้คือแก้ที่เหตุ | | youtube

10 มิถุนายน56_ สรุปงาน และเอื้อไออุ่น งานอโศกรำลึก | | youtube

10 มิถุนายน56_เรียนรู้กายอย่างสัมมาทิฏฐิ ในปฏิจจสมุปบาท | | youtube

9 มิถุนายน56_ จะมีนิโรธสมาบัติต้องกำจัดไอ้แอบ | | youtube

8 มิถุนายน56_การขยายอายุ งานอโศกรำลึก | | youtube

8 มิถุนายน56_ปลดฐานอโศกผู้ติดแป้น(ยัก) | | youtube

7 มิถุนายน56_ ทวช.งานอโศกรำลึกครั้งที่ ๓๒ | | youtube

6 มิถุนายน56_สัมโมทนียกถา เปิดงานอโศกรำลึก 6 มิ ย 56 | youtube

6 มิถุนายน56_ พูดไปสองไพเบี้ย"นิ่ง"เสียประเทศไทย | | youtube

4 มิถุนายน56_ ปัญหาเรื่องสัญญาต่างกัน กายจึงต่างกัน | | youtube

3 มิถุนายน56_ ดับอุปาทานในเวทนาขันธ์จึงเข้าขั้นนิโรธสมาบัติ ตอน ๓ | youtube

2 มิถุนายน56_ ดับอุปาทานในเวทนาขันธ์ จึงเข้าขั้นนิโรธสมาบัติตอน ๒ | VDO | youtube

31 พ.ค.56_ ดับอุปาทานในเวทนาขันธ์จึงเข้าขั้นนิโรธสมาบัติ | | youtube

30 พ.ค.56_ บุคคลา-ธัมมาธิษฐานอันลึกซึ้งแบบพุทธ |

28 พ.ค.56_ ดับนิโรธอย่างพุทธสูงสุดคือนิพพาน ตอน ๒ | | youtube

27 พ.ค.56_ ดับนิโรธอย่างพุทธสูงสุดคือนิพพาน | | youtube

26 พ.ค.56 อาทิตย์ | youtube

24 พ.ค. 56_3 รายการภาคค่ำ วันวิสาขบูชา |

24 พ.ค. 56_2 รายการเทศน์ก่อนฉัน วันวิสาขบูชา |

23 พ.ค.56_ การตายของวิญญาณผีนี้คือตรัสรู้ (วิสาขบูชา) | | youtube

22 พ.ค.56_ นิโรธแบบพุทธ วิโมกข์แบบพิศดาร | ขอบุญโฮมศีรษะ |

21 พ.ค.56_ อาหาร ๔ ที่เป็นไปเพื่อสัญญาเวทยิตนิโรธ ตอน 3 | | youtube

20 พ.ค.56_ สังคมประเทศไทยต้องบรรลัยถ้าไทยเฉย | | youtube

19 พ.ค.56_ กระบวนการสังขารสู่การพัฒนาจิต | | youtube

17 พ.ค.56_ ดับเหตุและปัจจัยเพื่อไล่กองทุกข์ทั้งปวง | | youtube

16 พ.ค.56_ ดับกิเลสด้วยอาหาร ๔ ต้องมีผัสสะ | | youไม่มีภาพ

14พ.ค.56_ อาหารเครื่องอาศัยไปนิพพาน | | youtube

13 พ.ค.56_ อาหาร ๔ ที่เป็นไปเพื่อสัญญาเวทยิตนิโรธ | | youtube

12 พ.ค.56_ การทำใจในใจเป็นนั้นสำคัญขนาดไหน | | youtube

10 พ.ค.56_ ดับตัวการในสังขารนั่นแหละคือนิโรธ | | youtube

9 พ.ค.56_ แตกปฏิจจสมุปบาทให้ระเบิดเกิดวิชชา | | youtube

9 พ.ค.56 _โอวาทวันสวดปาติโมกข์ที่สันติอโศก | youtube

7 พ.ค.56 _เพราะมีวิชชาจึงดับอวิชชา | | youtube

3 พ.ค.56 _ สมาธิต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อน ตอน ๓ | | youtube

2 พ.ค.56_ สมาธิต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนอย่างไร? ตอน ๒ | | youtube

30 เม.ย.56_ รู้มโนปวิจาร อภิสังขารถึงนิโรธ สงครามสังคม | | youtube

29 เม.ย.56_ สมาธิจะต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนอย่างไร เรียนอิสระ | | youtube

29เมย56_ขอบุญโฮมที่สันติอโศก | youtube

28 เม.ย.56_ ธรรมะกับวิทยาศาสตร์ วิถีอาริธรรม | | youtube
                    สิ่งมีชีวิตเกิดก่อนโลกที่เราอยู่จริงหรือ?

27เมย56_เทศน์งานศพคุณชวนไชย วัดตรีทศเทพ | youtube

26 เม.ย.56_ รู้จักสังขารและการเกิดอย่างพุทธ เรียนอิสระฯ | | youtube

25 เม.ย.56_ กว่าจะเกิดสัมประสิทธิ์ทางใจ สงครามสังคมฯ | youtube

23 เม.ย.56_ เที่ยวบำเรอใจไม่เสร็จ อเนจชาติ อนาถชน | youtube

22เมย56_ เรียนอิสระ ที่ปฐม จันทร์ | youtube

22 เม.ย.56_ โอวาทปิดประชุม ชุมชนปฐมอโศก |

22 เม.ย.56_ คนจนที่มีบ้านมากที่สุดในโลก / ขอบุญโฮม | youtube

22 เม.ย.56_ ถอดบทเรียนตลาดอาริยะอย่างไร ทำไมจึงไปรอด | youtube

20 เม.ย.56_ อนุสสติ ๑๐ อย่างไรให้ถึงอรหันต์ วิถีอาริยธรรม| youtube

18เม.ย.56_ มีสติอย่างไรจึงได้อาหารสู่วิชชา | youtube

16เม.ย.56_ มีอาริยะเป็นทุนพ้นบุญพ้นบาป | youtube

งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ ครั้งที่ ๓๗
ที่ราชธานีอโศก วันที่ 6-12 เมษายน 2556

12เม.ย.56_ ตอบกันด้วยวิญญาณพุทธ ตอน ๖ | youtube

11เม.ย.56_ ตอบกันด้วยวิญญาณพุทธ ตอน ๕ | youtube

10เม.ย.56_ ตอบกันด้วยวิญญาณพุทธ ตอน ๔ | youtube

10เมย56_ตอบปัญหา ละ ดับชาติ | youtube

9เม.ย.56_ ตอบกันด้วยวิญญาณพุทธ ตอน ๓ | youtube

8เม.ย.56_ ตอบกันด้วยวิญญาณพุทธ ตอน ๒ | youtube

7เม.ย.56_โอวาทพ่อครู พิธีแจกเข็มตราพระธรรม ว.บบบ. เข็ม๒ รุ่น ๑

7เม.ย.56_ ตอบกันด้วยวิญญาณพุทธ ตอน ๑ ทำวัตรเช้า | youtube

6เม.ย.56_ เปิดงานและพาปฏิญาณศีล ๘ | youtube

5เม.ย.56_ แสงอรุณไม่มาอนัตตาไม่มี

4เม.ย56_ ตัวตนอวิชชาต้องละ, ตัวตนอรหัตตาต้องอาศัย |

2 เมย56_ ฌานพุทธว่างจากโลกีย์ ฌานฤาษีว่างจากความจริง | youtube

1เมย56_ ขอบุญโฮมศีรษะอโศก-บ้านราชฯ |

1เมย56_ หมดสุขคือหมดทุกข์วิเศษสุดคือสว่าง | youtube
                (อรูปฌานตรวจวิญญาณขั้นอนุสัย)

31มีค56_ ดับกิเลสสดๆแบบเห็นๆเป็นเช่นนี้

29มีค56_ ทุกขสัญญาพาให้เกิดสังขาร

28มีค56_ อภิสังขารชำระจิตสันดานสู่นิพพานพุทธ ตอน ๓

26มีค56_ อภิสังขารชำระจิตสันดานสู่นิพพานพุทธ ตอน ๒ | youtube

25มีค56_ อภิสังขารชำระจิตสันดานสู่นิพพานพุทธ

24มีค56_ สังขารที่อวิชชากับวิชชาเป็นไฉน

22มีค56_ รู้แจ้งในสังขารชัดในวิญญาณ ๗ คือยอดเคล็ดวิชา

21มีค56_ ถ้ามีวิมุติในตนใยต้องโหนกระแสโลกีย์

19มีค56_ แก่นแท้แก่นธรรมแก่นกลองอานกะ

18มีค56_ ปรับปวาทะของผู้ถึงอมตะนิพพาน เรียนอิสระฯ

17มีค56_ ดับตัณหาในเวทนา จนเกิดอปุญญาภิสังขาร วิถีอาริยธรรม

17มีค56_ โอวาทพ่อครูในการประชุม ชุมชนราชธานีอโศก

15มีค56_ หมดสุขหมดทุกข์คือหมดบุญ (ใครจริงกันแน่) เรียนอิสระฯ

15มีค56_ เทศนาวันรับกลดสัมมาสิกขา รุ่น "คืนชีวิตให้แม่มูน" 

14มีค56_ ศึกษาสังขารด้วยมนสิการให้ถึงตัวตน | youtube

13มีค56_ วิหารหินฟ้า ๑ (ค่าสัมประสิทธิ์แห่งโพธิ) ขอบุญโฮม

12มีค56_ สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกายคืออย่างไร? 

11มีค56_ รายการขอบุญโฮม ที่ราชธานีอโศก

10มีค56_ อภิสังขารที่ผ่านวิโมกข์จะต้องมีผัสสะอยู่

08มีค56_ อนัตตาที่ไม่ปฏิบัติจะขจัดอัตตาได้หรือ

04มีค56_ รู้อัตตาก่อนจึงทำความพอเหมาะแก่อนัตตา เรียนอิสระ

04มีค56_ รายการขอบุญโฮม ที่สันติอโศก

งานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๓๗ ที่ศาลีอโศก

มาฆะบูชา ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ธรรมที่เป็นพุทธ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ธรรมที่เป็นพุทธ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ธรรมที่เป็นพุทธ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ทำที่เป็นพุทธ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ธรรมที่เป็นพุทธ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖

ธรรมที่เป็นพุทธ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖

สมาคมศิษย์เก่าสัมมาสิกขา https://www.facebook.com/sammasikkha.org

ดูย้อนหลังบุญนิยมทีวี - youtube.com/user/THAIFMTV