ฝึกหยุด แต่ไม่หยุดฝึก
เศรษฐกิจบุญนิยม
คนจนรู้จักพอ
เศรษฐกิจทุนนิยม คนรวยไม่รู้จักพอ
 
   ชาวอโศกเพื่อมวลมนุษยชาติ

 

 
 

โพธิรักษ์ โพธิกิจ
ประวัติสมณะโพธิรักษ์
งานเขียน
ธรรมะพ่อท่าน
โศลกธรรม
เพลงอริยะ
เพลงจอมโจรบัณฑิต
เพลงชีวิต
ค่าอย่างไรที่สังคมควรนิยม
ความรักสิบมิติ
คั้นออกมาจากศีล
ดวงดาวดวงคนดวงธรรม
ชีวิตนี้มีปัญหา
รินถ้อยร้อยธรรม
ประกายธรรม
ธรรมปัจเวกขณ์ ๒๕๒๕
ธรรมปัจเวกขณ์ ๒๕๒๖
พาหุงฯ ๘ ที่พิสูจน์ได้
คาถาธรรม
คำแถลงจากสมณะโพธิรักษ์
เพลง ความซ้ำซาก
วิถีชาวอโศก
บันทึกจากปัจฉาสมณะ
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน

เม็ดทราย

ราชธานีอโศก

แผนที่ไปสันติอโศก

เพลงสัจจะชีวิต

 

ชาวอโศก
โทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV (ผ่านดาวเทียม)

สงครามสังคม ธรรมะการเมือง

หน้า ๒
๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ สมณะโพธิรักษ์ / วันจันทร์ - เสาร์ 18.02 - 20.00 น.

๓๐ เมษายน ๒๕๕๒
๒๙ เมษายน ๒๕๕๒
๒๘ เมษายน ๒๕๕๒
๒๗ เมษายน ๒๕๕๒
๒๖ เมษายน ๒๕๕๒
๒๕ เมษายน ๒๕๕๒
๒๔ เมษายน ๒๕๕๒
๒๓ เมษายน ๒๕๕๒
๒๒ เมษายน ๒๕๕๒
๒๑ เมษายน ๒๕๕๒
๒๐ เมษายน ๒๕๕๒
๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ อาทิตย์
๑๘ เมษายน ๒๕๕๒
๑๗ เมษายน ๒๕๕๒
๑๖ เมษายน ๒๕๕๒
๑๕ เมษายน ๒๕๕๒
๑๔ เมษายน ๒๕๕๒
๑๓ เมษายน ๒๕๕๒
๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ อาทิตย์
๑๑ เมษายน ๒๕๕๒ เสาร์
๑๑ เมษายน ๒๕๕๒ เสาร์
๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ ศุกร์
๑๐ เมษายน ๒๕๕๒ ศุกร์
๙ เมษายน ๒๕๕๒ พฤหัสบดี
๙ เมษายน ๒๕๕๒ พฤหัสฯ
๘ เมษายน ๒๕๕๒
๗ เมษายน ๒๕๕๒
๖ เมษายน ๒๕๕๒
๕ เมษายน ๒๕๕๒ อาทิตย์
๔ เมษายน ๒๕๕๒
๓ เมษายน ๒๕๕๒
๒ เมษายน ๒๕๕๒
๑ เมษายน ๒๕๕๒

ตอนแรก

ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
วิถีอาริยธรรม
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
เปิดโลกเทวดา ๖

เปิดโลกเทวดา ๕
ตอบทุกปัญหา ๒
ตอบทุกปัญหา ๑
เปิดโลกเทวดา ๔
เปิดโลกเทวดา ๓
เปิดโลกเทวดา ๒
เปิดโลกเทวดา ๑
เปิดงานปลุกเสกฯ
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก

ตอนสอง

ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
.........จาก ราชธานีอโศก
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
.........จาก ราชธานีอโศก
(ตอบปัญหา)
ทำวัตรเช้า งานปลุกเสกฯ
ทำวัตรเช้า งานปลุกเสกฯ
ตอบทุกปัญหาพาเป็นเทวดา งานปลุกเสกฯ
ตอบทุกปัญหาพาเป็นเทวดา งานปลุกเสกฯ
(วิโมกข์๘) ทำวัตรเช้า งานปลุกเสกฯ
ทำวัตรเช้า งานปลุกเสกฯ
ทำวัตรเช้า งานปลุกเสกฯ
ทำวัตรเช้า งานปลุกเสกฯ
งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่ ๓๓
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๒
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๒
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๒
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๒
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๒
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒
๙ มีนาคม ๒๕๕๒
๘ มีนาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๗ มีนาคม ๒๕๕๒
๖ มีนาคม ๒๕๕๒
๕ มีนาคม ๒๕๕๒
๔ มีนาคม ๒๕๕๒
๓ มีนาคม ๒๕๕๒
๒ มีนาคม ๒๕๕๒

๑ มีนาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์

ตอนแรก

ตอนแรก
ตอนเดียว
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนเดียว
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนเดียว


ตอนสอง

ตอนสอง
.............. วิถีอาริยธรรม
.............. เอื้อไออุ่น จากศีรษะอโศก
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง (๒๓ มีค.เสียงขาดหายหลายช่วง)
.............. วิถีอาริยธรรม
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง ..วิถีอาริยธรรม
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง .............. วิถีอาริยธรรม
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง

.............วิถีอาริยธรรม


๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ เสาร์
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ อาทิตย์
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ตอนแรก

ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
วิถีอาริยธรรม
ตอนแรก
ตอนแรก

ตอนแรก

ตอนแรก
ตอนแรก

ตอนแรก

ตอนเดียว
ตอนแรก
งานพุทธาฯ
งานพุทธาฯ
งานพุทธาฯ
งานพุทธาฯ
งานพุทธาฯ
งานพุทธาฯ
งานพุทธาฯ
งานพุทธาฯ
งานพุทธาฯ

ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก

ตอนสอง

ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง

ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง

ตอนสอง
............วิถีอาริยธรรม
ตอนสอง
เปิดโลกเทวดา ๖

เปิดโลกเทวดา ๕
ตอบทุกปัญหา๒๕๕๒ ตอน ๒
ตอบทุกปัญหา๒๕๕๒ ตอน ๑
เปิดโลกเทวดา ๔
เปิดโลกเทวดา ๓
ปิดโลกเทวดา ๒
คืนมาฆะบูชา
เปิดโลกเทวดา ๑
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง

๓๑ มกราคม ๒๕๕๒
๓๐ มกราคม ๒๕๕๒
๒๙ มกราคม ๒๕๕๒
๒๘ มกราคม ๒๕๕๒
๒๗ มกราคม ๒๕๕๒
๒๖ มกราคม ๒๕๕๒
๒๕ มกราคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๒๔ มกราคม ๒๕๕๒
๒๓ มกราคม ๒๕๕๒
๒๒ มกราคม ๒๕๕๒
๒๑ มกราคม ๒๕๕๒
๒๐ มกราคม ๒๕๕๒
๑๙ มกราคม ๒๕๕๒
๑๘ มกราคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๑๗ มกราคม ๒๕๕๒
๑๖ มกราคม ๒๕๕๒
๑๕ มกราคม ๒๕๕๒
๑๔ มกราคม ๒๕๕๒
๑๓ มกราคม ๒๕๕๒
๑๒ มกราคม ๒๕๕๒

๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ อาทิตย์

๑๐ มกราคม ๒๕๕๒
๙ มกราคม ๒๕๕๒
๘ มกราคม ๒๕๕๒
๗ มกราคม ๒๕๕๒
๖ มกราคม ๒๕๕๒
๕ มกราคม ๒๕๕๒
๔ มกราคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๓ มกราคม ๒๕๕๒
๒ มกราคม ๒๕๕๒
๑ มกราคม ๒๕๕๒

ตอนแรก

ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
วิถีอาริยธรรม
ตอนแรก

ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
วิถีอาริยธรรม
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก

ตอนแรก
ตอนแรก
วิถีอาริยธรรม

ธรรมะกับการเมือง
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก

ตอนแรก
วิถีอาริยธรรม
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก

ตอนสอง

ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
(๒ ชั่วโมง)
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง * ตอนสองเสียงขาดไป ๒ ช่วง
( ๒ ช.ม.)
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง

ตอนสอง
ตอนสอง

( ๒ ช.ม.)
โรงเรียนผู้นำ กาญจนบุรี
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง

ตอนสอง

ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง ... ทำวัตรเช้าที่ราชธานีอโศก

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
อาทิตย์
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๑
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

ตอนแรก
ตอนแรก

ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก

ตอนแรก

ตอนสอง ...ทำวัตรเช้าที่ราชธานีอโศก
ตอนสอง

ตอนสอง ...........วิถีอาริยธรรม
ตอนสอง

ตอนสอง [ ตอนแรกสัญญาณหายช่วงต้น2นาที ]
ตอนสอง
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๑

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ อาทิตย์
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
วิถีอาริยธรรม

ตอนแรก
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง


ตอนสอง ขาดช่วงท้ายสัญญาณหายไป 5 นาที
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ อาทิตย์
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนเดียว
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
.............. วิถีอาริยธรรม
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑

๗ ธันวาคม ๒๕๕๑ อาทิตย์
๖ ธันวาคม ๒๕๕๑
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
วิถีอาริยธรรม
ตอนแรก
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง

ตอนสอง
๕ ธันวาคม ๒๕๕๑
๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
๓ ธันวาคม ๒๕๕๑
๒ ธันวาคม ๒๕๕๑
๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อาทิตย์
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
วิถีอาริยธรรม
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง

พุทธที่ไปนิพพาน -
เจาะลึกฝึกธรรม
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑

สถานีวิทยุชุมชนสันติอโศก
[ ] Insight Into Santi Asoke

วิธีดาวน์โหลด ให้คลิ๊กเม๊าท์ขวา file ที่ต้องการ แล้วเลื่อนมาคลิ๊กที่ Save Target As..
แล้ว จึง Save เก็บไว้ที่เครื่องคอมฯ (เป็น MP3 ฟังเฉพาะเสียง)