อันดับ ๒๘๒ เมษายน ๒๕๔๘
ISSN 0857-7585
ฉบับ
กสิกรรมไร้สารพิษ เพื่อฟ้าดิน ครั้งที่ ๑๒

สารบัญ อันดับ ๒๘๒ เมษายน ๒๕๔๘โศลกธรรม
แถลง ดินและฟ้ามีอายุยืนยาว เพราะดินและฟ้ามิได้อยู่เพื่อตัวเอง
งานอบรมสัมมนากสิกรรมไร้สารพิษเพื่อฟ้าดิน ครั้งที่ ๑๒
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
จดหมายจากญาติธรรม
ธรรมะประทับใจ (๑๐๘)
พระอริยสงฆ์ "โพธิรักษ์" .....ผิดตรงไหน???
สุขภาพดีตามวิถีไทยไท บันทึกจากปัจฉาสมณะ
เรียงวลีกวีธรรม

จากโลกีย์ถึงโลกุตระ
พระมหาโมคคัลลานเถระ
รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก
น้ำฉี่ดีจริงหรือ?
ตอน นกปีกหัก กรรมตามสนอง
หอมดอกพุทธา
ค่ายยุวพุทธทายาท ครั้งที่ ๔ ที่สันติอโศก
รายชื่อ สมณะ และสิกขมาตุ จำพรรษาปี ๒๕๔๘

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๒ เมษายน ๒๕๔๘ -

 

คติประจำฉบับนี้
ไม่ต้องรอให้ใครอื่นเปลี่ยนแปลง
เราต้องรับแก้ไขตัวเองก่อน


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230

 

สารอโศก

   ปีที่ 25 (28) ฉบับที่ 8
   เดือน เมษายน 2548
   จำนวน 10,000 เล่ม

   Asoke Network Thailand