อันดับ ๒๘๘ ตุลาคม ๒๕๔๘
ISSN 0857-7585
ฉบับ
มหาปวารณา ๔๘ ครั้งที่ ๒๔

สารบัญ อันดับ ๒๘๘ ตุลาคม ๒๕๔๘
นักปฏิบัติธรรมประเภทไหน.ที่หาแผ่นดินอยู่ให้ไม่ได้
งานมหาปวารณา '๔๘ ครั้งที่ ๒๔
สมณะ - สิกขมาตุ ลงอาราม
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
จดหมายจากญาติธรรม
บรรลุธรรมด้วยการเขียน (ภาคที่ ๒) (ตอนที่ ๑)
หลักการดูหนังดูละครที่พุทธสถานสันติอโศก
น้ำฉี่ดีจริงหรือ ?
เขาคิดอะไร (ต่อเรา)
บุญนิยมทำให้เกิด คนจนมหัศจรรย์ บันทึกจากปัจฉาฯ
เรียงวลีกวีธรรม
จากโลกีย์ถึงโลกุตระ รุ้งดอกหญ้า ชาวหินฟ้า
พระอานนทเถระ
รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก
ไร้บุญนิยม สังคมอันตราย
เก็บเล็กผสมน้อย
กรรมตามสนอง
ยอมรับผิดแล้วแก้ไข

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๘ ตุลาคม ๒๕๔๘ -

 

คติประจำฉบับนี้
งานหนักทำให้ได้ลดตัวตน
อดทนทำให้ได้เพิ่มบารมี


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230

 

สารอโศก

   ปีที่ 26 (29) ฉบับที่ 1
   เดือน กันยายน 2548
   จำนวน 10,000 เล่ม

   Asoke Network Thailand