>สารอโศก

อันดับที่ ๒๕๐ ฉบับ ธารน้ำใจ
กรกฎาคม ๒๕๔๕

พระบรมราโชวาท
แถลง : จุดเล็กๆของน้ำใจฤาไฉนเป็นสายธาร
ธารน้ำใจ สู่...วัชราภรณ์ สุขสวัสดิ์
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน : ธารน้ำใจ
จดหมายจากญาติธรรม
เปิดหน้าต่าง ต.อ. : ยอมให้มีเมธิลอัลกอฮอร์ในเครื่องดื่มจากน้ำหมักชีวภาพได้แค่ไหน
เก็บเล็กผสมน้อย (โรคฉี่หนู)

รำลึกถึงคุณภูฟ้า แพงค่าอโศก
รับเพื่อนใหม่'๔๕ "รามบูชาธรรม"
บันทึกจากปัจฉาสมณะ ๑ (ตอน : จะอีกกี่ชาติๆๆก็จะเดินทางนี้ จนกว่าจะพบสิ่งสูงสุด)
บันทึกจากปัจฉาสมณะ ๒
เรียงวลี กวีธรรม
บันทึกคนวัด : ชีวิตก็เป็นอย่างนี้
จากโลกีย์ถึงโลกุตระ : น.ส.ประกายขวัญ ปัญญาพร
เดินตามรอยพ่อ : ชีวิตคือ สมถะ
กว่าจะถึงอรหันต์ : พระหาริตเถระ
รายงานจากพุทธสถาน (ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๔๕)
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก
ไร้บุญนิยม สังคมอันตราย : คนบาป
แม่เราเอง
หอมดอกพุทธา : เราจะสัมผัสความสุขได้ ต่อเมื่อทำใจให้ปราศจากโลภ-โกรธ-หลง