[265] รอยเกวียนรอยกรรม
[263] วิบากกรรมของแม่ชี
[261] ในโลกมืด
[259] บาปซ้ำกรรมซัด
[257] ---
[255] โรคกรรม
[253] แรงอาฆาต
[251] --
-- [250]
[249] --
[247] อุบัติเหตุแห่งกรรม
[235] ไฟโลกันต
[3]กรรมตามสนอง
[1]แมงดาพยาบาท
[5] วีดิโอเกม มันคือเกมนรก

[7] เงินร้อนละลายเร็ว