อันดับ ๒๕๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ISSN 0857-7585
ฉบับ "โรงบุญ ๕ ธันวาฯ'๔๕"

 

   จุดมุ่งหมายในการจัดทำสารอโศก

 1. เพื่อเพิ่มพลังธรรมให้กับผู้อ่าน
 2. เพื่อระลึก ทบทวน สรุป
  สภาวธรรม และกิจกรรม
  ที่ได้ทำมา
 3. เพื่อเป็นเข็มทิศชี้นำ
  การปฏิบัติก้าวต่อไป
 4. เพื่อประโยชน์แก่อนุชน
  รุ่นหลังจ ะได้อาศัยเป็นข้อมูล
  ในการศึกษาพฤติกรรม และ
  วิธีการดำเนินงานของ "อโศก"
  อันจะเป็นแนวทางในการ
  สืบสานพระศาสนา

   

  คติประจำเดือนนี้
  หากรู้จักให้กำลังใจตัวเอง
  ก็ไม่ต้องรอกำลังใจจากใคร

สารบัญ

พระบรมราโชวาท
แถลง: โรงบุญมังสวิรัติ
๕ ธันวามหาราช
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน: วันพ่อ
จดหมายจากญาติธรรม
น้ำใจจากแดนไกล
มติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารต.อ. :
บันทึกจากปัจฉาสมณะ (ตอน: จุดประกายต้นกล้าคนบุญนิยมฯ)
เรียงวลี กวีธรรม
จากโลกีย์ถึงโลกุตระ (นายพอเพียง ชัยรัตน์)
เดินตามรอยพ่อ สมณะ หินแก่น นมวังโส
กว่าจะถึงอรหันต์ (พระสิริมาเถระ)
รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการปาะชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก (พฤศจิกายน ๒๕๔๕)
ธรรมประทับใจ (๘๒)
เก็บเล็กผสมน้อย ล้างพิษ ทฤษฎีใหม่
น้ำฉี่ดีจริงหรือ
กรรมตามสนอง : มีดเล่มนั้น
ไร้บุญนิยมสังคมอันตราย : ภัยอำพราง
หอมดอกพุทธา : ได้รับใช้ผู้อื่น


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 0-2374-5230

สารอโศก
   ปีที่ 23 (26) ฉบับที่ 4
   เดือนพฤศจิกายน 2545
   จำนวน 10,000 ฉบับ