อันดับ ๒๕๘ มีนาคม ๒๕๔๖
ISSN 0857-7585

ฉบับ
"ปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ'๔๖ ครั้งที่ ๒๗"

 

 

   จุดมุ่งหมายในการจัดทำสารอโศก

 1. เพื่อเพิ่มพลังธรรมให้กับผู้อ่าน
 2. เพื่อระลึก ทบทวน สรุป
  สภาวธรรม และกิจกรรม
  ที่ได้ทำมา
 3. เพื่อเป็นเข็มทิศชี้นำ
  การปฏิบัติก้าวต่อไป
 4. เพื่อประโยชน์แก่อนุชน
  รุ่นหลังจ ะได้อาศัยเป็นข้อมูล
  ในการศึกษาพฤติกรรม และ
  วิธีการดำเนินงานของ "อโศก"
  อันจะเป็นแนวทางในการ
  สืบสานพระศาสนา

   

  คติประจำเดือนนี้
  จงพอใจที่ได้สู้
  อย่าพอใจที่ได้ชนะ

สารบัญ

พระแท้ๆ
แถลง นักปฏิบัติธรรม ๓ ประเภท
งานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธ'๔๖ ครั้งที่ ๒๗
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน :ปลุกเสกฯ ครั้งที่ ๒๗
จดหมายจากญาติธรรม
ธรรมะประทับใจ ๘๖
ขาของฉันอยู่ในท้องใคร
บันทึกจากปัจฉาสมณะ ตอน อีแร้งของสังคม)
เรียงวลี กวีธรรม
จากโลกียถึงโลกุตระ ; ป่าพื้น ชาวหินฟ้า
เดินตามรอยพ่อ : พิสูจน์สัจธรรม
กว่าจะถึงอรหันต์ :พระธัมมิกเถระ
รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆ ฯ
ใต้ร่มอโศก เดือน มีนาคม ๔๖
เปิดหน้าต่างต.อ. วิวาทอันเนื่องมาแต่..
สุขภาพบุญนิยม ชุมชนต้นแบบแพทย์ทางเลือก
น้ำฉี่ดีจริงหรือ
ผมกลายเป็นคนบ้าไปแล้วหรือนี่
กลโกงภายใต้ความเย็น ไร้บุญนิยมฯ
แจ่มชัดในตนหลุดพ้นบ่วงมาร