อันดับ ๒๖๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖
ISSN 0857-7585
ฉบับ
"แม่ครับ เพื่อแม่ ผมจะงดเหล้า เข้าพรรษา"

สารบัญ อันดับ ๒๖๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖อดทน - ใจเย็น
พระราชดำรัส
แถลง : แม่ที่มีแต่ให้ ให้ และให้
คือวันแม่
แม่
ธรรมะประทับใจ(๙๐) คุณแม่ทั้ง ๒ บนเส้นทางธรรม
พ่อจ๋า..แม่จ๋า..หนูอยากให้พ่อแม่ฯ
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน : เข้าพรรษา
จดหมายจากญาติธรรม
น้ำฉี่ดีจริงหรือ?
บันทึกจากปัจฉาสมณะ (ตอน ต่อยอด สู่บุญนิยมกับการค้าฯ)
เรียงวลี กวีธรรม
จากโลกีย์ถึงโลกุตระ (นางฝนคำสุ่มมาตย์)
เดินตามรอยพ่อ : (ชะตากรรมที่กำหนด)
กว่าจะถึงอรหันต์ : (พระมุทิตเถระ)
รายงานจากพุทธสถาน (ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖)
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก (ประจำเดือน กรกฎาคม)
เปิดหน้าต่างต.อ.
เก็บเล็กผสมน้อย
รอยบุญรอยบาป
หอมดอกพุทธา
ร.บ.ธ. ยังอยู่...ที่ตรงนี้

  คติประจำฉบับนี้
ชนะตนได้แม้ครั้งเดียว
ดีกว่าชนะคนอื่นเป็นหมื่นครั้ง


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230

สารอโศก
   ปีที่ 23 (26) ฉบับที่ 12
   เดือน กรกฎาคม 2546
   จำนวน 9,000 เล่ม

   Asoke Network Thailand