อันดับ ๒๖๕ ตุลาคม ๒๕๔๖
ISSN 0857-7585
ฉบับ
มหาปวารณา๔๖ ครั้งที่ ๒๒

สารบัญ อันดับ ๒๖๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ขัดใจ-ชัดเกลา
แถลง: คนนอก คนในศาสนา พิจารณากันที่ไหน
งานมหาปวารณา๔๖ ครั้งที่ ๒๒
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน : มหาปวารณา๔๖
จดหมายจากญาติธรรม
บันทึกจากปัจฉาสมณะ: ตอน นวัตกรรมแห่งการปกครอง
เรียงวลีกวีธรรม
จากโลกีย์ถึงโลกุตระ: น.ส.ฟังฝน จังคศิริ
เดินตามรอยพ่อ : มุ่งสู่ พรหมจรรย์
กว่าจะถึงอรหันต์ : พระสัปปทาสเถระ
รายงานจากพุทธสถาน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๖
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๔๖)
ค่ายเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ ๑
ธรรมะประทับใจ ๙๒
น้ำฉี่ดีจริงหรือ
เก็บเล็กผสมน้อย :
ไร้บุญนิยมสังคมอันตราย : แบบนี้ก็มี
กรรมตามสนอง : รอยเกวียนรอยกรรม
หอมดอกพุทธา : คนเรามีเหตุผลกันทุกคน และ ฯ

  คติประจำฉบับนี้
มีความหวังอย่างไม่หวัง
จะไม่มีวันผิดหวังเลย


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230

สารอโศก
   ปีที่ 24 (27) ฉบับที่ 3
   เดือน ตุลาคม 2546
   จำนวน 9,000 เล่ม

   Asoke Network Thailand