อันดับ ๒๗๐ เมษายน ๒๕๔๗
ISSN 0857-7585
ฉบับ
กสิรกรรมไร้สารพิษ เพื่อฟ้าดิน ครั้งที่ ๑๑

สารบัญ อันดับ ๒๗๐ เมษายน ๒๕๔๗เพื่อฟ้าดิน
แถลงรักดินรักฟ้า...รักทุกชีวาที่อุทิศให้กับฟ้าดิน
เพื่อฟ้าดิน ครั้งที่ ๑๑
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
จดหมายจากญาติธรรม
บันทึกจากปัจฉาสมณะ
เรียงวลีกวีธรรม
สืบทอดสายธารน้ำใจ กวีซีไรท์อังคาร กัลยาณพงศ์
จากโลกียะ โลกุตระ
เดินตามรอยพ่อ
พระปุณณเถระ กว่าจะถึงอรหันต์
รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก เพื่อฟ้าดิน ครั้งที่ ๑๑
โครงการไทรงามบ้านราชฯ ตลาดอาริยะ
งานคืนสู่เหย้าเข้าคืนถ้ำ สัมมาสิกขา ครั้งที่ ๒
ธรรมะประทับใจ (๙๗)
น้ำฉี่ดีจริงหรือ
ข้อความระวังในการดื่มชาสมุนไพร
คู่มือสำคัญไฉน
กรรมตามสนอง ตีหลังงู
ล้างอัตตา เพื่อประสานคนอื่น

-สารอโศก อันดับที่ ๒๗๐ เมษายน ๒๕๔๗ -

  คติประจำฉบับนี้
อมตธรรมย่อมแอบอยู่ในผลไม้แห่งผัสสะ


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230

 

สารอโศก

   ปีที่ 24 (27) ฉบับที่ 8
   เดือน เมษายน 2547
   จำนวน 9,000 เล่ม

   Asoke Network Thailand