อันดับ ๒๘๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘
ISSN 0857-7585
ฉบับ
อโศกรำลึก'๔๘ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

สารบัญ อันดับ ๒๘๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘คำบูชาพระบรมสารีริกธาต
หยาดน้ำใจของโพธิสัตว์ แถลง
งานอโศกรำลึก บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ ๒๔
หยาดน้ำใจแห่งพระโพธิสัตว์
จดหมายจากญาติธรรม
แค่หน้าตาหรือเนื้อตัวยังไม่เพียงพอ....ต้องลงไปให้ลึกถึงยีน
ฤา นานาสังวาส จะสูญสิ้นไปจากใจของเถรวาทไทย
จากโลกีย์ถึงโลกุตระ
พระทัพพมัลลบุตรเถระ
รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก
ตอบแทนคุณท่าน กรรมตามสนอง
จำเป็นไหม
ยามหัศจรรย์สำหรับคุณ
น้ำฉี่ดีจริงหรือ?
ธรรมะประทับใจ (๑๐๙)
เปลื้องทุกข์จากใจ
โฮมไทวัง ๒๕๔๘ ที่บ้านราชเมืองเรือ

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ -

 

คติประจำฉบับนี้
พ่ายแแพ้กิเลสพันครั้ง แต่ยังมั่นสู้อยู่
โปรดจงรู้ นั่นคือ ผู้ชนะแน่


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230

 

สารอโศก

   ปีที่ 25 (28) ฉบับที่ 9
   เดือน พฤษภาคม 2548
   จำนวน 9,000 เล่ม

..
   Asoke Network Thailand