อันดับ ๒๘๖ สิงหาคม ๒๕๔๘
ISSN 0857-7585
ฉบับ
ผู้หาได้ยากในโลก

สารบัญ อันดับ ๒๘๖ สิงหาคม ๒๕๔๘บุคคลผู้หาได้ยากในโลก.....?
พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้า
วันแม่ '๔๘
ก่อนจะไม่มีแม่ให้กราบ
จดหมายจากญาติธรรม
เรื่องเล่าเช้านี้ สัมภาษณ์ นายตายแน่ มุ่งมาจน
แม้ไม่ใช่ไฟใต้ แต่ก็เป็นไฟสุมขอนที่ซ่อนอยู่ในอำนาจเจ้าหน้าที่(ร้าย)ของรัฐ
บันทึกจากปัจฉาสมณะ ทุนนิยม รวยกระจุก จนกระจาย
เรียงวลีกวีธรรม
จากโลกีย์ถึงโลกุตระ
พระอุบลวรรณาเถรี
รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก

ใต้ร่มอโศก
น้ำฉี่ดีจริงหรือ
เก็บเล็กผสมน้อย
ธรรมะประทับใจ(๑๑๒)
ผลของกรรม
อย่าสยบยอมให้กับความอ่อนแอ หอมดอกพุทธา

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ -

 

คติประจำฉบับนี้
ดวงอาทิตย์มิใช่มีดวงเดียว
ยังมีอีกดวงคือ แม่


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230

 

สารอโศก

   ปีที่ 26 (29) ฉบับที่ 1
   เดือน สิงหาคม 2548
   จำนวน 9,000 เล่ม

   Asoke Network Thailand