ฝึกหยุด แต่ไม่หยุดฝึก
เศรษฐกิจบุญนิยม
คนจนรู้จักพอ
เศรษฐกิจทุนนิยม คนรวยไม่รู้จักพอ
 
   ชาวอโศกเพื่อมวลมนุษยชาติ

 

 
 

โพธิรักษ์ โพธิกิจ
ประวัติสมณะโพธิรักษ์
งานเขียน
ธรรมะพ่อท่าน
โศลกธรรม
เพลงอริยะ
เพลงจอมโจรบัณฑิต
เพลงชีวิต
ค่าอย่างไรที่สังคมควรนิยม
ความรักสิบมิติ
คั้นออกมาจากศีล
ดวงดาวดวงคนดวงธรรม
ชีวิตนี้มีปัญหา
รินถ้อยร้อยธรรม
ประกายธรรม
ธรรมปัจเวกขณ์ ๒๕๒๕
ธรรมปัจเวกขณ์ ๒๕๒๖
พาหุงฯ ๘ ที่พิสูจน์ได้
คาถาธรรม
คำแถลงจากสมณะโพธิรักษ์
เพลง ความซ้ำซาก
วิถีชาวอโศก
บันทึกจากปัจฉาสมณะ
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน

เม็ดทราย

ราชธานีอโศก

แผนที่ไปสันติอโศก

เพลงสัจจะชีวิต

Insight Into Santi Asoke

สูตรอาหารมังสวิรัต


ชาวอโศก
โทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV

สงครามสังคม ธรรมะการเมือง

 

วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สมณะโพธิรักษ์

 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ อาทิตย์
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ อาทิตย์
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ อาทิตย์
พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ อาทิตย์ กฉ.
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ทวช.
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ทวช.
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ อาทิตย์
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
ตอนเดียว
ตอนเดียว
ตอนเดียว
ตอนเดียว
ตอนเดียว
ตอนเดียว
วิถีอาริยธรรม
ตอนเดียว
ตอนเดียว
ตอนเดียว
ตอนเดียว
ตอนแรก
ตอนเดียว
วิถีอาริยธรรม
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
สงครามสังคม
ธรรมก่อนฉัน
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
มหาปวารณา
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
วิถีอาริยธรรม
ปฐมฯ
สันติฯ
(ก่อนฉัน ม.อุบล20พ.ย.52)
ที่สันติ
ที่บ้านราช

ที่ บ้านราช
ที่ ม.อุบลฯ
ที่ ม.อุบลฯ
ตอนสอง


ตอนสอง

ตอนสอง
ตอนสอง
................ สันติอโศกฯ
......... รร.ผู้นำพลตรีจำลอง ศรีเมือง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
..................ปฐมอโศกแด่สมณะ
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
*

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๒
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๒
๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
๘ ตุลาคม ๒๕๕๒
๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
๕ ตุลาคม ๒๕๕๒
๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๓ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก

ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง / วิถีอาริยธรรม สันติอโศก
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง / วิถีอาริยธรรม สันติอโศก
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง / วิถีอาริยธรรม จากบ้านราช
ตอนสอง
ตอนสอง

๒๙ กันยายน - ๑ ตุลา ๒๕๕๒
๒๘ กันยายน ๒๕๕๒
๒๗ กันยายน ๒๕๕๒ อาทิตย์
๒๖ กันยายน ๒๕๕๒
๒๕ กันยายน ๒๕๕๒
๒๔ กันยายน ๒๕๕๒
๒๓ กันยายน ๒๕๕๒
๒๒ กันยายน ๒๕๕๒
๒๑ กันยายน ๒๕๕๒
๒๐ กันยายน ๒๕๕๒ อาทิตย์
๑๙ กันยายน ๒๕๕๒
๑๘ กันยายน ๒๕๕๒
๑๗ กันยายน ๒๕๕๒
๑๖ กันยายน ๒๕๕๒
๑๕ กันยายน ๒๕๕๒
๑๔ กันยายน ๒๕๕๒
๑๓ กันยายน ๒๕๕๒ อาทิตย์
๑๒ กันยายน ๒๕๕๒ เสาร์
๑๑ กันยายน ๒๕๕๒
๑๐ กันยายน ๒๕๕๒
๙ กันยายน ๒๕๕๒
๘ กันยายน ๒๕๕๒
๗ กันยายน ๒๕๕๒
๖ กันยายน ๒๕๕๒ วิถีอาริยธรรม
๕ กันยายน ๒๕๕๒
๔ กันยายน ๒๕๕๒
๓ กันยายน ๒๕๕๒
๒ กันยายน ๒๕๕๒
๑ กันยายน ๒๕๕๒


ตอนแรก
ตอนแรก

ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก

...................(งดรายการ_สัญญาณขัดข้อง)
ตอนสอง / ปฐมอโศก
ตอนสอง / วิถีอาริยธรรม / สันติอโศก
(ฉายซ้ำ วิถีอาริยธรรม ๒๐ ก.ย.๕๒ ราชธานีฯ)
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง / สันติอโศก
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง / วิถีอาริยธรรม ที่ ราชธานีอโศก
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง วิถีอาริยธรรม ที่ ม.อุบลฯ
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง

ตอนสอง

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ปฐมอโศก
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๒
๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ เสาร์
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒
๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ วันเสาร์
๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
๖ สิงหาคม ๒๕๕๒
๕ สิงหาคม ๒๕๕๒
๔ สิงหาคม ๒๕๕๒
๓ สิงหาคม ๒๕๕๒
๒ สิงหาคม ๒๕๕๒
๑ สิงหาคม ๒๕๕๒
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
วิถีอาริยธรรม
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
วิถีอาริยธรรม
ตอบประเด็น
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนสอง
ตอนสอง
/ วิถีอาริยธรรม
ตอนสอง

ตอนสอง

ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง ... วิถีอาริยธรรม
ตอนสอง ... ตอบประเด็น
ตอนสอง


ตอนสอง


ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง (ทำวัตรเช้าสีมาอโศก ๗ กค๕๒)
ตอนสอง (ม.อุบล ๑๒กค ๕๒)

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ พุธ
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

ตอนแรก

ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
วิถีอาริยธรรม
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
วันเข้าพรรษา
เอื้อไออุ่น3
เอื้อไออุ่น1
วิถีอาริยธรรม
ตอนแรก
บุญร้อยวัน
ตอนแรก
ตอนแรก

ตอนสอง
(ม.อุบล ๑๑กค๕๒)
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง

ตอนสอง
ตอนสองตอนสอง
ตอนสอง

ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
....................... (ก่อนฉัน ที่ราชธานีอโศก)
เอื้อไออุ่น4 .... (ที่สีมาอโศก วันที่ ๖ ก.ค.๕๒)
เอื้อไออุ่น2 ... (ที่สวนบุญผักพืช ๔ ก.ค.๕๒)

ตอนสอง
ดร.ขวัญดี ที่ปฐมอโศก
ตอนสอง
ตอนสอง

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ อาทิตย์
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ เสาร์
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ อาทิตย์
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๒
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ อาทิตย์
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๒
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒
๙ มิถุนายน ๒๕๕๒
๘ มิถุนายน ๒๕๕๒
๗ มิถุนายน ๒๕๕๒ อาทิตย์
๖ มิถุนายน ๒๕๕๒
๕ มิถุนายน ๒๕๕๒
๔ มิถุนายน ๒๕๕๒
๓ มิถุนายน ๒๕๕๒
๒ มิถุนายน ๒๕๕๒
๑ มิถุนายน ๒๕๕๒

ตอนแรก

ตอนแรก
วิถีอาริยธรรม
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
วิถีอาริยธรรม
ตอบปัญหาวันเสาร์
ตอนแรก
แผนปล้นรถไฟ
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
วิถีอาริยธรรม
ตอบปัญหาวันเสาร์
ตอนแรก
ตอนแรก
ทำวัตรเช้า
ทำวัตรเช้า
ธรรมะก่อนฉัน
ตอนแรก
วิถีอาริยธรรม
ตอบปัญหาวันเสาร์
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก

ตอนสอง

ตอนสอง


ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง


ตอนสอง
(แหกคอกฟอกข่าว)
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง


ตอนสอง
ตอนสอง
งานอโศกรำลึก
งานอโศกรำลึก
งานอโศกรำลึก
ตอนสอง
...

ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง

๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๒๕ พ.ค.๕๒ ครบ ๑ปีแห่งการต่อสู้
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เสาร์
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๑ พฤษภาคม
๒๕๕๒

วิถีอาริยธรรม

ตอบปัญหาวันเสาร
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
๑๙๓วันฯ (๑)
วิถีอาริยธรรม
ตอบปัญหาวันเสาร์
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
วิถีอาริยธรรม
ตอนเดียว
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
วิถีอาริยธรรม
ตอนแรก
วันวิสาขะบูชา
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
ตอนแรก
วิถีอาริยธรรม
ตอนแรก
ตอนแรกตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
๑๙๓วัน (๒) | ๑๙๓ วัน (๓)


ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง


ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
......... จากราชธานีอโศก
ตอนสอง

ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
ตอนสอง
.........จาก ราชธานีอโศก
ตอนสอง
ตอนสอง


๑ ธ.ค. ๕๑ - ๓๐ เม.ย.๕๒ สงครามสังคม ธรรมะการเมือง

๑ ธันวาคม ๕๒ - มกราคม ๕๓

(ฟังย้อนหลัง MP.3)

 

 

 


พุทธที่ไปนิพพาน -
เจาะลึกฝึกธรรม
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑

วิธีดาวน์โหลด ให้คลิ๊กเม๊าท์ขวา file ที่ต้องการ แล้วเลื่อนมาคลิ๊กที่
Save Target As.. แล้ว จึง Save เก็บไว้ที่เครื่องคอมฯ (เป็น MP3 ฟังเฉพาะเสียง)

 

ทาง 3 แพร่ง | ร่วมกันสู้ | ชีวิตจำลอง ....โดยพลตรีจำลอง ศรีเมือง