ฝึกหยุด แต่ไม่หยุดฝึก
เศรษฐกิจบุญนิยม
คนจนรู้จักพอ
เศรษฐกิจทุนนิยม คนรวยไม่รู้จักพอ
 
   ชาวอโศกเพื่อมวลมนุษยชาติ

 

 
 

โพธิรักษ์ โพธิกิจ
ประวัติสมณะโพธิรักษ์
งานเขียน
ธรรมะพ่อท่าน
โศลกธรรม
เพลงอริยะ
เพลงจอมโจรบัณฑิต
เพลงชีวิต
ค่าอย่างไรที่สังคมควรนิยม
ความรักสิบมิติ
คั้นออกมาจากศีล
ดวงดาวดวงคนดวงธรรม
ชีวิตนี้มีปัญหา
รินถ้อยร้อยธรรม
ประกายธรรม
ธรรมปัจเวกขณ์ ๒๕๒๕
ธรรมปัจเวกขณ์ ๒๕๒๖
พาหุงฯ ๘ ที่พิสูจน์ได้
คาถาธรรม
คำแถลงจากสมณะโพธิรักษ์
เพลง ความซ้ำซาก
วิถีชาวอโศก
บันทึกจากปัจฉาสมณะ
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน

เม็ดทราย

ราชธานีอโศก

แผนที่ไปสันติอโศก

เพลงสัจจะชีวิต

Insight Into Santi Asoke

สูตรอาหารมังสวิรัต

โทรทัศน์ดาวเทียม
ช่อง 13 สยามไท


ชาวอโศก
โทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV
(ผ่านดาวเทียม)

สงครามสังคม ธรรมะการเมือง

สมณะโพธิรักษ์
พฤษภาคม ๒๕๕๓ สงครามสังคม -บ้านราช
๓๐ เมษายน ๒๕๕๓
๒๙ เมษายน ๒๕๕๓
๒๘ เมษายน ๒๕๕๓
๒๗ เมษายน ๒๕๕๓
๒๖ เมษายน ๒๕๕๓
๒๕ เมษายน ๒๕๕๓ อาทิตย์
๒๓ เมษายน ๒๕๕๓
๒๒ เมษายน ๒๕๕๓
๒๑ เมษายน ๒๕๕๓
๒๐ เมษายน ๒๕๕๓
๑๙ เมษายน ๒๕๕๓
๑๘ เมษายน ๒๕๕๓ อาทิตย์
เมษายน ๒๕๕๓
๑๖ เมษายน ๒๕๕๓
๑๕ เมษายน ๒๕๕๓
๑๔ เมษายน ๒๕๕๓
๑๓ เมษายน ๒๕๕๓
๑๒ เมษายน ๒๕๕๓
๑๑ เมษายน ๒๕๕๓ อาทิตย์
๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม

สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
-บ้านราช
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-ปฐมอโศก
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-สันติฯ
-บ้านราช
-บ้านราช
ธรรมะภาคค่ำ
๙ เมษายน ๒๕๕๓
๘ เมษายน ๒๕๕๓
๗ เมษายน ๒๕๕๓
๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
๙ เมษายน ๒๕๕๓
๘ เมษายน ๒๕๕๓
๗ เมษายน ๒๕๕๓
๖ เมษายน ๒๕๕๓
๕ เมษายน ๒๕๕๓
๔ เมษายน ๒๕๕๓ อาทิตย์

๓ เมษายน ๒๕๕๓
๒ เมษายน ๒๕๕๓
๑ เมษายน ๒๕๕๓
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
เปิดโลกเทวดา 12
เปิดโลกเทวดา 11
เปิดโลกเทวดา 10
เปิดโลกเทวดา 9
เปิดโลกเทวดา 8
เปิดโลกเทวดา 7
เปิดงานปลุกเสกฯ
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
-ธรรมภาคค่ำ งานปลุกเสกฯ
-ธรรมภาคค่ำ
-ธรรมภาคค่ำ
-ธรรมรับอรุณ
-ธรรมรับอรุณ
-ธรรมรับอรุณ
-ธรรมรับอรุณ
-ธรรมรับอรุณ
-ธรรมรับอรุณ
-งานปลุกเสกฯ

บ้านราชฯ
บ้านราชฯ
สันติฯ
วิธีดาวน์โหลด ให้คลิ๊กเม๊าท์ขวา file ที่ต้องการ แล้วเลื่อนมาคลิ๊กที่ Save Target As..แล้ว จึง Save เก็บไว้ที่เครื่องคอมฯ (เป็น MP3 ฟังเฉพาะเสียง)
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓ อาทิตย์
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๓
๒๑มีนาคม ๒๕๕๓ อาทิตย์
๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ อาทิตย์
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๓
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓
๙ มีนาคม ๒๕๕๓
๘ มีนาคม ๒๕๕๓
๗ มีนาคม ๒๕๕๓ อาทิตย์
๖ มีนาคม ๒๕๕๓
๕ มีนาคม ๒๕๕๓
๔ มีนาคม ๒๕๕๓
๒ มีนาคม ๒๕๕๓
๑ มีนาคม ๒๕๕๓
๖ มีนาคม ๒๕๕๓
๕ มีนาคม ๒๕๕๓
๔ มีนาคม ๒๕๕๓
๓ มีนาคม ๒๕๕๓
๒ มีนาคม ๒๕๕๓
๑ มีนาคม ๒๕๕๓
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
ฤาไทยไม่ถึงกวีศิลป
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
ตอบปัญหาพาไปหยุด ๒
ตอบปัญหาพาไปหยุด ๑
พันธมิตรกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติธรรมแบบชาวบ้าน
เปิดโลกเทวดา6
เปิดโลกเทวดา5
เปิดโลกเทวดา4
เปิดโลกเทวดา3
เปิดโลกเทวดา2
เปิดโลกเทวดา1

สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
งานคอนเสิร์ตท่านอังคาร
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
บ้านราช
บ้านราช
/ภาคบ่ายงานพุทธาฯ
/ภาคบ่ายงานพุทธาฯ
/ภาคค่ำงานพุทธาฯ
/พลตรีจำลองฯ
งานพุทธาภิเษกฯ
งานพุทธาภิเษกฯ
งานพุทธาภิเษกฯ
งานพุทธาภิเษกฯ
งานพุทธาภิเษกฯ
งานพุทธาภิเษกฯ

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อาทิตย์
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อาทิตย์
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อาทิตย์
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
มาฆะบูชา
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม

สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
คืนสู่เหย้า

งานพุทธาภิเษกฯ
บ้านราช
บ้านราช
บ้านราช
บ้านราช
ปฐมฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
เพลงหนึ่งในพัน
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
บ้านราช
บ้านราช
บ้านราช
บ้านราช
บ้านราช
บ้านราช
ม. อุบลฯ

ศิษย์เก่าสัมมาสิกขา บ้านราช เทป
29ธค52
๓๑ มกราคม ๒๕๕๓ อาทิตย์
๓๐ มกราคม ๒๕๕๓
๒๙ มกราคม ๒๕๕๓
๒๘ มกราคม ๒๕๕๓
๒๗ มกราคม ๒๕๕๓
๒๖ มกราคม ๒๕๕๓
๒๔ มกราคม ๒๕๕๓
๒๒ มกราคม ๒๕๕๓
๒๑ มกราคม ๒๕๕๓
๒๐ มกราคม ๒๕๕๓
๑๙ มกราคม ๒๕๕๓
๑๘ มกราคม ๒๕๕๓
๑๗ มกราคม ๒๕๕๓
๑๖ มกราคม ๒๕๕๓
๑๕ มกราคม ๒๕๕๓
๑๔ มกราคม ๒๕๕๓
๑๓ มกราคม ๒๕๕๓
๑๒ มกราคม ๒๕๕๓
๑๑ มกราคม ๒๕๕๓
๑๐ มกราคม ๒๕๕๓
๙ มกราคม ๒๕๕๓
๘ มกราคม ๒๕๕๓
๗ มกราคม ๒๕๕๓
๖ มกราคม ๒๕๕๓
๕ มกราคม ๒๕๕๓
๔ มกราคม ๒๕๕๓
๓ มกราคม ๒๕๕๓
๒ มกราคม ๒๕๕๓
๑ มกราคม ๒๕๕๓
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม

สงครามสังคม

สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
รำลึกหมอ
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
งานปีใหม่
ม. อุบลฯ
ม อุบลฯ
บ้านราช
บ้านราช
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
ทุ่งนาแรงรักแรงฝัน
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
สันติฯ
บ้านราช
บ้านราช
บ้านราช
บ้านราช
บ้านราช
บ้านราช
บ้านราช
บ้านราช
บ้านราช
บ้านราช
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์ ม.อุบลฯ
๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ม.อุบลฯ
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ ม.อุบลฯ
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๒
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒
๙ ธันวาคม ๒๕๕๒
๗ ธันวาคม ๒๕๕๒
๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ อาทิตย์
๔ ธันวาคม ๒๕๕๒
๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
๒ ธันวาคม ๒๕๕๒
๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
ธรรมะรับอรุณ
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
เอื้อไออุ่น ที่หินผา
สงครามสังคม
วิถีอาริยธรรม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
สงครามสังคม
- ส่งท้ายปีเก่า(ฟังย้อนหลัง MP.3)
สงครามสังคม ธรรมะการเมือง
๑ ธ.ค. ๕๑ - ๓๐ เม.ย.๕๒
๑ พ.ค.๕๒ - ๓๐ พ.ย.๕๒

 

พุทธที่ไปนิพพาน -
เจาะลึกฝึกธรรม
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑

 

งานเพลงสัจจชีวิต จากครูรัก รักพงษ์

เพลงชุดขวัญ
ขวัญ
ป่ากาม
ตะวันทอฟ้า
คนโลกเก่า
คนโลกใหม่
ขันติต้องไม่จาง
ภราดรภาพ
สันติภาพ
สันติภาพผี
สันติภาพประกาศิต
อิสรเสรีภาพ
ผู้ขับร้อง
สุเทพ วงศ์กำแหง
จินตนา สุขสถิตย์
ทิพย์วรรณ ปิ่นภิบาล
พูลศรี เจริญพงศ์
ฮอทเปปเปอร์
จินตนา สุขสถิตย์
(ร้องหมู่)
สุเทพ วงศ์กำแหง
เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
สันติ ลุนเผ่
ฮอทเปปเปอร์
 

เรือน้อย 1
เรือน้อย 2


ชวาลา ชัยมีแรง (คำร้อง - ขับร้อง เวอร์ชั่น 1)
ชวาลา ชัยมีแรง (คำร้อง - ขับร้อง เวอร์ชั่น 2)


 

 

ทาง 3 แพร่ง | ร่วมกันสู้ | ชีวิตจำลอง ....โดยพลตรีจำลอง ศรีเมือง