>เราคิดอะไร


ฉบับที่ ๑๘๓ เดือน ตุลาคม ๒๕๔๘
ฉบับ

บุญนิยม คนทำ-จุลภาค     คนได้ประโยชน์ - มหัพภาค
(จนกระจุก รวยกระจาย)
ทุนนิยม คนได้ประโยชย์-จุลภาค     คนทำ-มหัพภาค
(รวยกระจุก จนกระจาย

คนบ้านนอกบอกกล่าว
บุญนิยม : คนทำ-จุลภาค คนได้ประโยชน์-มหัพภาค (จนกระจุก รวยกระจาย)
ทุนนิยม : คนได้ประโยชน์-จุลภาค คนทำ-มหัพภาพ (รวยกระจุก จนกระจาย)

จากผู้อ่าน
คุยนิด คิดหน่อย
บ้านป่า นาดอย
สถาบันฝึกอบรมผู้นำ
ข้าพเจ้าคดอะไร?
อาจารย์ชาญชัย ลิมปิยากร
ชีวิตนี้มีปัญหา ๑
ชีวิตนี้มีปัญหา ๒
แม่นั้นสำคัญไฉน
แม่ ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด
คำกรอง กรองคำ
ทำงานหนักเพื่อโลก (กัณหชาดก)
ชื่อนั้น! สำคัญไฉน
เพิ่งรู้กำเนิด แว้งที่รัก
ลูกคน ลูกสัตว์
ยาพระพุทธเจ้า เรื่องสั้น ถนอม บุญ
๖๐ ปีแห่งการเสริมสร้างสันติภาพไทย
การกำหนดสิ่งที่ตั้งใจปฎิบัติ
เมื่อรวยน้ำเงินแล้วแล้งน้ำใจ จะไปได้กี่น้ำ
นาฬิกาอวัยวะ (Organ clock)
ต้นทุนทางสังคม ประคอง เตกฉัตร
เสียสละ ละโมบ พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

- เราคิดอะไร ฉบับที่ ๑๘๓ เดือน ตุลาคม ๒๕๔๘ -

อ่านฉบับย้อนหลัง