อันดับ ๒๖๓ สิงหาคม ๒๕๔๖
ISSN 0857-7585
ฉบับ
"แผ่เมตตา"

สารบัญ อันดับ ๒๖๓ สิงหาคม ๒๕๔๖แผ่เมตตาแท้
แถลง: บทบาทของสะไภ้ใหม่ กับสะไภ้แก่
เมตตาและอดทน
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน : แผ่เมตตา
หัวใจพ่อ
จดหมายจากญาติธรรม
เก็บเล็กผสมน้อย : น้ำหวาน 'ไม่หวาน' อย่างที่คิด
บันทึกจากปัจฉาสมณะ: เน้นเนื้อ กว้างเกื้อ เอื้อมิตร ชิด...บุญนิยม
เรียงวลีกวีธรรม
จากโลกีย์ถึงโลกุตระ: น.ส.อรสา วงษ์จันทร์
เดินตามรอยพ่อ : นี่แหละ...ความรัก
กว่าจะถึงอรหันต์ : พระโสณโปฏิริยปุตตเถระ
รายงานจากพุทธสถาน ประจำเดือนสิงหาคม
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก (ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๔๖)
เปิดหน้าต่างต.อ. : สมมติที่ต้องรู้และควรทำ ฯ
ประตูสู่สุขภาพบุญนิยม : จดหมายจาก คกร.
น้ำฉี่ดีจริงหรือ
ไร้บุญนิยมสังคมอันตราย: เพื่อเงินตัวเดียว
กรรมสนองกรรม : วิบากของแม่ชี
หอมดอกพุทธา : คนดี..ทำตัวเองและผู้อื่นให้มีความสุข

  คติประจำฉบับนี้
บุญ ไม่เคยทอดทิ้งคนทำดี
บาป ไม่เคยละเว้นคนทำชั่ว


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230
e-mail : [email protected], [email protected]

สารอโศก
   ปีที่ 24 (27) ฉบับที่ 1
   เดือน สิงหาคม 2546
   จำนวน 9,000 เล่ม

   Asoke Network Thailand