อันดับ ๒๗๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗
ISSN 0857-7585
ฉบับ
อโศกรำลึก ครั้งที่ ๒๓

สารบัญ อันดับ ๒๗๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗มรรค ๘ สุดยอดแห่งทฤษฎี
แถลง อโศกรำลึก - รำลึกอโศก
วันอโศกรำลึก
อโศกรำลึก'๔๗ สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
สัมมนา คกร.
หยดหนึ่งในน้ำใจ
ธรรมะประทับใจ (๙๘)
บันทึกจากปัจฉาสมณะ
เรียงวลีกวีธรรม
จากโลกีย์ถึงโลกุตระ
ให้ทั้งตัวและหัวใจ
พระมหากัปปินเถระ กว่าจะถึงอรหันต์
รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก
ภัยสเกต
แก่นฟ้า แสนเมือง ปรมาจารย์เกษตรไร้สารพิษ
ข้อควรระวังในการดื่มชาสมุนไพร
น้ำฉี่ ดีจริงหรือ
พรรคเพื่อฟ้าดิน การเมืองบุญนิยมของ 'จำลอง' ที่ต้องแนะนำ 'ทักษิณ'
การปล่อยวาง LETTING GO
ให้ความสำคัญกับมิตรภาพ
เชื่อมั่นแล้วไม่หนี
ปฏิทินงานประจำปีของชาวอโศก

-สารอโศก อันดับที่ ๒๗๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ -

  คติประจำฉบับนี้
พุทธแท้ ไม่ละเลยศีลของตน


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230

 

สารอโศก

   ปีที่ 24 (27) ฉบับที่ 9
   เดือน พฤษภาคม 2547
   จำนวน 9,000 เล่ม

   Asoke Network Thailand