อันดับ ๒๗๕ กันยายน ๒๕๔๗
ISSN 0857-7585
ฉบับ
สังคมเมตตาชน

สารบัญ อันดับ ๒๗๕ กันยายน ๒๕๔๗โคลงโลกนิติ
เมาอัตตา หรือ มากด้วยเมตตา แถลง
เทศกาลกินเจ '๔๗
กินเจตลอดชีวิต พิชิตหวัดนก
กายที่เจ็บปวด
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
จดหมายจากญาติธรรม
บันทึกจากปัจฉาสมณะ ตอน เร่งรัดพัฒนาจิตวิญญาณฯ
เรียงวลี กวีธรรม
จากโลกีย์ถึงโลกุตระ
(กระจาย บุญยัง)
พระลกุณฏกภัททิยเถระ กว่าจะถึงอรหันต์
รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก

ใต้ร่มอโศก

ครจะรู้ทันบ้างนะ
น้ำฉี่ดีจริงหรือ
สารสกัดกระเทียมบ่มพิเศษ ลด คอเลสเตอรอล

หัวใจแม่ - ธรรมะประทับใจ
สิ่งที่ควรทำให้เที่ยงแท้
เจาะลึก "อรูปอัตตา" (แต่ละตัว) กว่าจะรู้ตัวก็เกือบหมดตัว
สร้างบุคคลิกแห่งความเชื่อมั่น


-สารอโศก อันดับที่ ๒๗๕ กันยายน ๒๕๔๗ -

  คติประจำฉบับนี้
ผูกใจเจ็บจะเจ็บใจเรา เมตตาเขาใจเราสบาย


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230

 

สารอโศก

   ปีที่ 25 (28) ฉบับที่ 1
   เดือน กันยายน 2547
   จำนวน 9,000 เล่ม

   Asoke Network Thailand