อันดับ ๒๗๙ มกราคม ๒๕๔๘
ISSN 0857-7585
ฉบับ
ซับขวัญชาวใต

สารบัญ อันดับ ๒๗๙ มกราคม ๒๕๔๘ธาตุทะเล
ถ้าล้างส้วมมีปัญหา จะล้างอวิชชาได้อย่างไร? แถลง
ซับขวัญชาวใต้
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
งานฉลองหนาวธรรมชาติอโศก ครั้งที่ ๓
จดหมายจากญาติธรรม
บันทึกจากปัจฉาสมณะ
จากโลกีย์ถึงโลกุตระ
เรียงวลี กวีธรรม
ฟ้าดาว คราวดับแสง
พระวัฑฒเถระ กว่าจะถึงอรหันต์
รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก
ธรรมะประทับใจ (๑๐๖)
อันตรายถึงชีวิต ไร้บุญนิยมฯ
น้ำฉี่ดีจริงหรือ?
ลูกกตัญญู กรรมตามสนอง
อย่าด่วนเทใจ หอมดอกพุทธา
งานวันเด็ก....แด่เด็กที่น่ารัก

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๙ มกราคม ๒๕๔๘ -

 

คติประจำฉบับนี้
คนทางโลก เอาเงินข่มอัตตา
คนทางธรรม เอาอัตตาข่มเงิน
โอวาทพ่อท่าน ๒๔ ม.ค.๔๘


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230

 

สารอโศก

   ปีที่ 25 (28) ฉบับที่ 5
   เดือน มกราคม 2548
   จำนวน 9,000 เล่ม

   Asoke Network Thailand