อันดับ ๒๘๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
ISSN 0857-7585
ฉบับ
พุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธ'๔๘

สารบัญ อันดับ ๒๘๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ลด-ละอะไรลงมาบ้างแล้วหรือยัง
อันตราย ที่น่ากลัวของการอยู่ในโลกส่วนตั๊วส่วนตัว
พุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ '๔๘ ครั้งที่ ๒๙
คนใจถึง
พุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์'๔๘ สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
จดหมายจากญาติธรรม
น้ำฉี่ดีจริงหรือ
ดวงดี บุญยอม
วิจัยสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (ต่อ) บันทึกจากปัจฉาสมณะ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระบบบุญนิยม บันทึกจากปัจฉาฯ
เรียงวลีกวีธรรม
จากโลกีย์ถึงโลกุตระ
เดินตามรอยพ่อ
พระปิลินทวัจฉเถระ กว่าจะถึงอรหันต์
รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
พุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๒๙ ไต้ร่มอโศก
อะไรอยู่ในดวงตา เก็บเล็กผสมน้อย
ใจดี มีเล่ห์ ไร้บุญนิยม สังคมอันตราย
สึนามิ มิรู้ลืม
ว่างเบา ใจสบายไร้กังวล อิสระเสรี หอมดอกพุทธา

- สารอโศก อันดับที่ ๒๘๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ -

 

คติประจำฉบับนี้
ประโยชน์ตน คือ เราละ (กิเลส)
ประโยชน์ท่าน คือ เราให้ (ช่วยเหลือ)


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230

 

สารอโศก

   ปีที่ 25 (28) ฉบับที่ 6
   เดือนกุมภาพันธ์ 2548
   จำนวน 11,000 เล่ม

   Asoke Network Thailand