อันดับ ๒๕๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
ISSN 0857-7585
ฉบับ "พุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๒๗"

   จุดมุ่งหมายในการจัดทำสารอโศก

 1. เพื่อเพิ่มพลังธรรมให้กับผู้อ่าน
 2. เพื่อระลึก ทบทวน สรุป
  สภาวธรรม และกิจกรรม
  ที่ได้ทำมา
 3. เพื่อเป็นเข็มทิศชี้นำ
  การปฏิบัติก้าวต่อไป
 4. เพื่อประโยชน์แก่อนุชน
  รุ่นหลังจ ะได้อาศัยเป็นข้อมูล
  ในการศึกษาพฤติกรรม และ
  วิธีการดำเนินงานของ "อโศก"
  อันจะเป็นแนวทางในการ
  สืบสานพระศาสนา

   

  คติประจำเดือนนี้
  คนจะดีได้
  ใช่ทำในวันเดียว
  คนจะเข้มแข็งได้
  ใช่ทำในครั้งเดียว

สารบัญ

นี่แหละอรหันต์
ยัญพิธีนี้มีผล
งานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ครั้งที่ ๒๗
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน :พุทธา ครั้งที่ ๒๗
เก็บเล็กผสมน้อย
จดหมายจากญาติธรรม
บันทึกจากปัจฉาสมณะ :สังคมสีขาว บนโลกฯ
บันทึกจากปัจฉาสมณะ
เรียงวลี กวีธรรม
จากโลกียถึงโลกุตระ ; กรักแสงฝน
เดินตามรอยพ่อ : อภัยคือหัวใจที่แท้จริง
กว่าจะถึงอรหันต์ :พระราชทัตตเถระ
รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆ ฯ
ใต้ร่มอโศก เดือน กุมภาพันธ์ ๔๖
เปิดหน้าต่างต.อ. ฆ่าตัดตอนความเป็นพิษ
ธรรมะประทับใจ ๘๕:
สุขภาพบุญนิยม นึ่งข้าวเหนียวกล้องให้ปั้นได้
น้ำฉี่ดีจริงหรือ
หอมดอกพุทธา : ความสุขที่ประเสริฐ ฯ
คนขายคน
สังคมวิปริต ไร้บุญนิยมฯ
จ.ม.ศิษย์เก่าที่เคราะห์ร้าย
จ.ม.จากพ่อ ถึงบรรดาศิษย์เก่าสัมมาสิกขา