อันดับ ๒๗๘ ธันวาคม ๒๕๔๗
ISSN 0857-7585
ฉบับ
ปีใหม่ตลาดอาริยะ'๔๘ ครั้งที่ ๒๖

สารบัญ อันดับ ๒๗๘ ธันวาคม ๒๕๔๗พระราชดำรัส
บุญญาวุธหมายเลข ๓ เครื่องวัดความเจริญของบุญนิยม
ปีใหม่ ตลาดอาริยะ'๔๘ ครั้งที่ ๒๖
สวัสดีปีใหม่ใจหดหู่
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน
จดหมายจากญาติธรรม
ขอตั้งชื่อสกุล "มุ่งมาจน
โรงบุญมังสวิรัติ ๕ ธันวามหาราช '๔๗
กรณีข่าวร่างทรงพระอินทร์ (บันทึกจากปัจฉาสมณะ)
ตอน..พึ่งตน ไม่แย่ง ไม่แข่ง มีแต่ให้และช่วย เราจึงไม่เป็นศัตรูกับใคร (บันทึกจากปัจฉาฯ)
เรียงวลีกวีธรรม
พระราธเถระ กว่าจะถึงอรหันต์
รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก
บันทึกคนวัด อันเป็นที่รัก
ผัดเบญจมงคล เสริมเสน่ห์
ธรรมะประทับใจ (๑๐๕)
น้ำฉี่ดีจริงหรือ
ไร้บุญนิยม สังคมอันตราย
กรรมตามสนอง
ก้าวไปพร้อมกับความมั่นใจ

- สารอโศก อันดับที่ ๒๗๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ -

  คติประจำฉบับนี้
จงเรียนรู้ให้ถูกชัด
จงหัดทำให้ดีสุด
จงฝึกหยุดให้ได้เด็ด


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230

 

สารอโศก

   ปีที่ 25 (28) ฉบับที่ 4
   เดือน ธันวาคม 2547
   จำนวน 9,000 เล่ม

   Asoke Network Thailand