อันดับ ๒๕๖ มกราคม ๒๕๔๖
ISSN 0857-7585
ฉบับ "ฉลองหนาว-ธรรมชาติอโศก ครั้งที่ ๑"

 

 

   จุดมุ่งหมายในการจัดทำสารอโศก

 1. เพื่อเพิ่มพลังธรรมให้กับผู้อ่าน
 2. เพื่อระลึก ทบทวน สรุป
  สภาวธรรม และกิจกรรม
  ที่ได้ทำมา
 3. เพื่อเป็นเข็มทิศชี้นำ
  การปฏิบัติก้าวต่อไป
 4. เพื่อประโยชน์แก่อนุชน
  รุ่นหลังจ ะได้อาศัยเป็นข้อมูล
  ในการศึกษาพฤติกรรม และ
  วิธีการดำเนินงานของ "อโศก"
  อันจะเป็นแนวทางในการ
  สืบสานพระศาสนา

   

  คติประจำเดือนนี้
  ใจที่ป่วย
  สร้างโรคภัยไม่จบสิ้น
  กี่หมอก็ไม่หาย

สารบัญ

พระบรมราโชวาท
ชาวอโศกควรตั้งใจอยู่ให้ได้ถึง๑๐๐ปีฯ
งานฉลองหนาว ธรรมชาติอโศก ครั้งที่ ๑
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน : ฉลองหนาว
บุญญาวุธหมายเลข ๔ สุขภาพบุญนิยม
คำประกาศนโยบายและเป้าหมายการรณรงค์
"ปีแห่งการสร้างสุขภาพ"ทั่วไป

จดหมายจากญาติธรรม
ไร้บุญนิยมสังคมอันตราย : พิษอารมณ์
เก็บเล็กผสมน้อย
น้ำฉี่ดีจริงหรือ?
บันทึกจากปัจฉาสมณะ : แข็งแรม เข้มข้น ฯ
เรียงวลี กวีธรรม
จากโลกียถึงโลกุตระ ; ซึ้งดิน หลักเขต
เดินตามรอยพ่อ รักแท้...ต้องพิสูจน์
กว่าจะถึงอรหันต์ : พระกุณฑธานเถระ
รายงานจากพุทธสถาน
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆ ของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก
เปิดหน้าต่างต.อ. ทำโปรตีนเกษตรกินเอง
หอมดอกพุทธา : ไม่เป็นไร เรื่องเล็กน้อย
กรรมตามสนอง : ลูกเนรคุณ
หมาถัง
ธรรมะประทับใจ๘๔: คิดได้
วันเด็ก' ๔๖