อันดับ ๒๖๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖
ISSN 0857-7585
ฉบับ "อโศกรำลึก'๔๖ ครั้งที่ ๒๒"

สารบัญ อันดับ ๒๖๐ พฤษภาคม ๒๕๔๖มนุษย์ผู้เกิดมา
แถลง : อโศกยุคไร้พรหมแดน
รำลึกอโศก อโศกรำลึก
งานเพื่อฟ้าดิน ครั้งที่ ๑๐
สิบห้านาทีกับพ่อท่าน : (เพื่อฟ้าดิน ครั้งที่ ๑๐)
จดหมายจากญาติธรรม
เปิดหน้าต่างต.อ. (บทเรียนราคาแพง)
บันทึกจากปัจฉาสมณะ (ตอน ฝ่าหายนะ ทุนนิยม ด้วยชาตินิยมฯ
เรียงวีกวีธรรม
จากโลกีย์ถึงโลกุตระ (นางใบจริง นาวาบุญนิยม)
เดินตามรอยพ่อ : เสาะแสวงสู่พรหมจรรย์
กว่าจะถึงอรหันต์ : (พระเมฆิยะเถระ)
รายงานจากพุทธสถาน (ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖)
สรุปรายงานการประชุมองค์กรต่างๆของชาวอโศก
ใต้ร่มอโศก
รายชื่อสมณะ-สิกขมาตุจำพรรษา ปี ๒๕๔๖
วันนักขัตฤกษ์ของชาวอโศก ปี ๒๕๔๗
หลักสูตรมหัศจรรย์
ไร้บุญนิยมสังคมอันตราย
ธรรมะประทับใจ(๘๘)
น้ำฉี่ดีจริงหรือ?
เก็บเล็กผสมน้อย
กรรมตามสนอง :ผ่าท้องปลาไหล
หอมดอกพุทธา (ปลดเปลื้อง ปล่อยทุกข์ออกจากใจ)
งานโฮมไทวัง

  คติประจำฉบับนี้
มองตามจริง จะรู้ความจริง
มองตามใจ จะไม่รู้อะไรเลย


เจ้าของ : มูลนิธิธรรมสันติ
บรรณาธิการ : เรือตรีแซมดิน เลิศบุศย์
สำนักงาน และพิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มูลนิธิธรรมสันติ
67/1 หมู่ ๕ ซอยเทียมพร ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ พินิจพงศ์
ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 02 374 5230
e-mail : [email protected], [email protected]

สารอโศก
   ปีที่ 23 (26) ฉบับที่ 10
   เดือน พฤษภาคม 2546
   จำนวน 9,000 เล่ม

   Asoke Network Thailand